CAD og bygningsmodel

Opdeling af bygningsmodeller

Varenummer: cob19002

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.


Denne vejledning hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.

Det er praksis i mange projekter at opdele bygningsmodeller. I forbindelse med projektstart skal det besluttes, om en model bør opdeles, samt hvilken opdeling, der vil passe til netop dette projekt. Her skal både tages højde for en række faktorer og mange involverede discipliner samt samarbejdspartnere, som skal tages i betragtning, før der kan tages stilling til, om og hvordan en sådan opdeling skal være.

  • Vejledningen giver et overblik over hvilke faktorer, der kan overvejes, når man skal beslutte sig for opdeling af en bygningsmodel 
  • Vejledningen gør det mere enkelt for den ansvarlige at tage stilling og til at deltage i dialogen mellem parterne.

Publikationen henvender sig primært til IKT-ledere og IKT-projektkoordinatorer, og sekundært til kravstillere i form af bygherrer.