IKT

Fælles sprog og forståelse er kernen i god kommunikation, og giver dig et stærkt kort på hånden til at sikre effektive processer og samarbejder.
IKT skaber et grundlag for fastlæggelse af strategi for standardiserede arbejdsmetoder, informationer, digitalisering og samarbejde.

 IKT-koordinator og -leder eksamen

Alle kurser om IKT

Her kan du finde en samlet oversigt over alle Molios kurser om IKT.
Case Rubow

CAD og bygningsmodel-værktøjer skaber ensartethed og struktur

Her fortæller RUBOW arkitekter, hvorfor de er flittige brugere af værktøjerne i abonnementet CAD og bygningsmodel, der kan bruges af alle aktører på tværs af alle faser.
Anvisninger og IKT

Adgang til IKT-specifikationer og andre nyttige værktøjer

Molios abonnement "Aftale og kommunikation" giver dig mulighed for at benytte en lang række gennemarbejdede og effektive anvisninger, standarder og vejledninger – bl.a. af IKT-specifikationerne, IKT-procesmanual og IKT-projektroller.
Molio brugergrupper:aftale og kommunikation

Brugergruppe for Aftale og kommunikation

Brugergruppen for Aftale og kommunikation fastlægger den faglige retning for Molios værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.