IKT

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi og forkortelsen anvendes i stort omfang i forbindelse med digitalt byggeri.

Selvom kendskabet til IKT i byggeriet er blevet større, er der stadig et stort behov og potentiale for at udbrede kendskabet endnu mere.

Molio tilbyder en bred palette af værktøjer og kurser, der hjælper dig godt på vej med IKT og BIM.

 IKT-koordinator og -leder eksamen

Alle kurser om IKT

Her kan du finde en samlet oversigt over alle Molios kurser om IKT.
Case Rubow

CAD og bygningsmodel-værktøjer skaber ensartethed og struktur

Her fortæller RUBOW arkitekter, hvorfor de er flittige brugere af værktøjerne i abonnementet CAD og bygningsmodel, der kan bruges af alle aktører på tværs af alle faser.
Anvisninger og IKT

Adgang til IKT-specifikationer og andre nyttige værktøjer

Molios abonnement "Aftale og kommunikation" giver dig mulighed for at benytte en lang række gennemarbejdede og effektive anvisninger, standarder og vejledninger – bl.a. af IKT-specifikationerne, IKT-procesmanual og IKT-projektroller.
Molio brugergrupper:aftale og kommunikation

Brugergruppe for Aftale og kommunikation

Brugergruppen for Aftale og kommunikation fastlægger den faglige retning for Molios værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.