MgO-plader - efter den nyeste afgørelse

Endnu en ny kendelse vedr. MgO-plader

Nyhed fra Byggedata: Den 5. juli 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse er kendelsen nu offentliggjort i anonymiseret form.

Den 5. prøvesag i MgO-sagskomplekset - sag nr. C-14452 - blev afgjort i sommer. 

Entreprenøren blev pålagt ansvaret for valget af MgO-pladerne, uanset at entreprenørens materialevalg var sket på baggrund af, at rådgiveren foreslog en projektændring fra uventilerede til ventilerede facader.

Læs hele kendelsen her

Se også denne artikel: Nye kendelser om MgO-plader

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner