Molio frygter, at travlhed står i vejen for den nødvendige tilegnelse af de nye regler

Er rådgiverne klædt på til mere ansvar?

Midt i en hæsblæsende højkonjunktur skal byggeriet vænne sig til nye regler og ansvarsforhold. Molio – Byggeriets Videnscenter frygter, at travlhed står i vejen for den nødvendige tilegnelse af de nye regler.

PRESSEMEDDELELSE

Rådgiverne i byggeriet har også travlt, og kampen om arbejdskraft viser, hvor stærkt det går i byggeriet. Samtidig træder nye regler og vilkår i kraft, som ændrer på fordelingen af ansvaret mellem byggeriets parter.

– Vi må håbe, at det nye AB-system og Ydelsesbeskrivelse for Byggeriet, YBL, trods travlhed ikke går hen over hovedet på især rådgiverne, som nu sidder med et langt større ansvar for byggeriernes økonomi. Det kan i værste fald få negative konsekvenser, hvis ikke rådgiverne bliver klædt på i forhold til de nye regler, siger adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Molio – Byggeriets Videnscenter.

Molio peger især på de forskydninger, der sker i forhold til ansvar for budgetter, kalkulation og økonomistyring. Det bliver en øget udfordring for især rådgiverne, og derfor er der grund til at stoppe op og sikre sig, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til for at løfte ansvaret og blive i stand til at levere flere ydelser.

Styr på økonomien

For tilliden til byggeriets forskellige aktører, bygherrer, rådgivere og udførende, er det uholdbart og ærgerligt med historier om budgetmæssige overskridelser, og i forbindelse med offentlige byggerier knytter der sig forståeligt stor samfundsmæssig opmærksomhed om byggeriets økonomi. 

– Byggeøkonomi og styring af budgetter er mere end nogensinde en udslagsgivende parameter i forhold til at vurdere aktørernes kompetencer. Evnen til at levere byggeprojekter, der overholder budgetter, er naturligvis en konkurrenceparameter for bygherrerådgiver, rådgivere og entreprenører, understreger Jørn Vibe Andreasen og fortsætter: 

– På den baggrund kan man undre sig over den lidt lunkne interesse for de ændringer, der er i AB-systemet og i YBL. Der bør være mere opmærksomhed om de nye vilkår, og travlhed kan være en dyr undskyldning for ikke at tilegne sig det nye regelsæt. Det bør prioriteres at tage sig tid til at sætte sig ind i de nye vilkår.

Brændende platform

Blandt ingeniørerne erkender mange, at det nye AB-system og den nye YBL kan blive en brændende platform for såvel bygherrer, rådgivere og entreprenører, hvis der ikke er en skarp fælles forståelse for ansvarsfordelingen.

– Der er for mig at se ingen tvivl om, at der er behov for efteruddannelse hos rådgiverne for at sikre, at projektlederne har den nødvendige viden om de nye ABR-regler, og herunder det t større ansvar for byggeriets budgetter. Der er derfor ingen tid at spilde, hvis det ikke skal ende med uheldige sager, siger adm. direktør Christian Listov-Saabye, MOE rådgivende ingeniører.

Det er blevet rådgiverens ansvar at vurdere bygherres budget, validere dette og overtage det videre ansvar for budgettet.

– Man må derfor spørge, hvad de nye ABR-regler og YBL vil betyde for rådgivernes samlede arbejdsindsats. Der er ingen tvivl om, at blandt andet budgetteringsarbejdet vil komme til at fylde mere for rådgiverne, som efter hver fase skal aflevere et opdateret budget og styre forløbet i forhold til overordnede ansvarsgivende budget, understreger Christian Listov-Saabye.

Uddannelse i Byggeøkonomi – få styr på kravene i ABR 18 og YBL 18: Bliv rustet til at håndtere byggeøkonomien i det nye aftale- og ydelsesgrundlag med Molios uddannelse i byggeøkonomi. Læs mere her

Læs alle pressemeddelelser

Tilmeld nyhedsmail