Et skridt frem for det bæredygtige byggeri

Efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri vokser eksplosivt disse år. Behovet for hurtig adgang til at overskue og sammenligne forskellige produkters bæredygtige egenskaber stiger tilsvarende. Nu lanceres Danmarks nye digitale platform for materialer til bæredygtigt byggeri (P-BB).

PRESSEMEDDELELSE

Fremover behøver bygherrer, rådgivere, udførende, indkøbere og andre beslutningstagere ikke google sig til at finde og sammenligne bæredygtige byggeprodukter. Nu kan de få et overblik over produkternes egenskaber og ydeevne på P-BB.dk – en ny database over produkter til bæredygtigt byggeri.

Parterne bag P-BB

Molio - Byggeriets Videnscenter er gået sammen med erhvervsnetværket MiljøForum Fyn og softwarevirksomheden Processio om at skabe en professionel database med produkter, som enten har bæredygtige egenskaber eller som bidrager til et mere bæredygtigt byggeri:

– Tiden er moden til at satse på en samlet produktdatabase, der hurtigt og nemt kan parre brugernes specifikke behov med de helt rigtige, bæredygtige produkter, siger Christian Lerche, direktør i Molio.

– De senere år har der været forskellige tilløb til at få udviklet en fælles database a la den her, og vi mærker derfor stor interesse og opbakning i branchen blandt virksomheder, organisationer og netværk, der arbejder for udbredelsen af det bæredygtige byggeri.

I MiljøForum Fyn oplever man en øget efterspørgsel efter produkter til bæredygtigt byggeri, fx når der afholdes markedsdialoger:

– Vi ser platformen som det helt rigtige værktøj til at synliggøre de producenter, der kan levere de energirigtige, miljøvenlige og sunde materialer, der matcher kravene i de bæredygtige byggerier, siger Birgitte Junge, forretningsudvikler i MiljøForum Fyn, og fortsætter:

– Vi er overbeviste om, at det vil styrke deres forretning, hvis det bliver nemmere at udstille og sammenligne produkterne.

Dokumentation for bæredygtighed 

Det har været afgørende for parterne bag P-BB, at de produkter, man kan finde i databasen også lever op til de egenskaber, de lover. Derfor kan leverandøren registrere produkter i databasen med dokumentation for miljøcertificeringer, EPD, certificeringer i forhold til indeklima, indhold af evt. miljøbelastende materialer/stoffer, LCA, social bæredygtighed, m.v. Disse kriterier kan brugerne filtrere deres søgninger efter. Hvis en leverandør ikke har en certificering eller anden officiel dokumentation, kan leverandøren beskrive produktet og dets egenskaber under en ”Tro- og love-erklæring”. Dermed placeres der et ansvar for, at de registrerede data er valide. 

– Det er super for branchen, at vi nu får et opslagsværk, hvor man kan finde informationer om produkternes bæredygtighed. DAMPA håber på, det vil give os mulighed for at komme i tidlig og konstruktiv dialog med rådgivere, og ikke mindst, at de får øjnene op for, at DAMPAs lofter lever op til kravene om bæredygtighed, siger Jan Frydenlund, salgschef Byggeri hos DAMPA Aps, som er blandt de første leverandører på P-BB.

Uafhængig af offentlige støttekroner

Det er gratis at søge efter produkter på P-BB. Sitet er finansieret ved, at den enkelte producent køber sig adgang til databasen. Derfor er P-BB uafhængig af enkelte organisationer og af offentligt finansiering. 

– Vi har valgt en forretningsmodel, som betyder, at P-BB på sigt skal kunne finansiere sig selv. Det mener vi, er det mest langsigtede og solide perspektiv og det, der bedst muligt sikrer en fortsat udvikling at sitet, som måske på sigt kan blive det nationale opslagsværk for bæredygtige materialer til byggeriet, siger Christian Lerche. 

Plads til flere samarbejdspartnere

Version 1.0 af P-BB er netop lanceret, men der er rig mulighed for at være med til at påvirke værktøjet fremover, fx med erfaringer om byggemetoder, lovmæssige foranstaltninger og økonomiske fordele ved bæredygtighed m.v. 

Fakta P-BB 

 • Formålet med P-BB er at skabe overblik, indsigt og konkret viden om bæredygtighed og bæredygtige materialer til gavn for byggeriets parter, bygningernes brugere og miljøet
 • På P-BB medtages produkter og materialer, der har bæredygtige egenskaber eller bidrager til et bæredygtigt byggeri
 • P-BB har været i høring blandt branchens store aktører inden for bæredygtigt byggeri og udvikles løbende i samarbejde med byggeriets parter
 • P-BB læner sig op af DGNB’s kriterier, så oplysninger kan anvendes ved certificering
 • Det er gratis at søge efter produkter på P-BB
 • P-BB er uafhængig af offentlig finansiering
 • Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Molio - Byggeriets Videncenter, erhvervsnetværket MiljøForum Fyn og softwarevirksomheden og ejer af Comdia.dk, Processio.

Baggrundsfakta

Fra analyse fra arkitektfirmaet Henning Larsen / SustainbleBuild med initiativet til at etablere en dansk byggevaredeklaration (29. august 2017):

 • 76 procent af de adspurgte inden for byggebranchen finder den eksisterende dokumentation utilstrækkelig til bæredygtighedscertificering
 • Der efterspørges flere EPD’er, transparens og en standardiseret måde at præsentere informationerne
 • 73 procent finder at mangel på materialeviden står i vejen for ”design for disassembly”
 • Utilstrækkelig information står i vejen for bæredygtige materialevalg
 • Oplysninger om indeklima, afgasning, kemisk indhold og demonterbarhed bør være lettilgængelige

Om Molio – Byggeriets Videnscenter

Molio (tidl. Byggecentrum og bips) er en fondsdrevet, selvejende, non-profit organisation, som er uafhængig af særinteresser. Formålet for Molio er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering. Molios produkter og services udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling.

Om MiljøForum Fyn

MiljøForum Fyn er et erhvervsnetværk for faglig og forretningsmæssig udvikling af virksomheder gennem bæredygtigt byggeri, energieffektivisering og miljøledelse.

Om Processio

Processio er en softwarevirksomhed, som bl.a. står bag den digitale leverandørportal Comdia.com. Formålet med Comdia er at forenkle og forbedre dialogen mellem ordregivere og leverandører.

Læs alle pressemeddelelser fra Molio

Tilmeld nyhedsmail