260916_a1_svinklov
Fotokredit
Foto: Wikimedia Commons, BKP

Et solidt og troværdigt værktøj til byggeriets kalkulationer

JPH Forsikringsskader benytter Molio Prisdata til at lave beregninger på forsikringsskadessager. Det gør de bl.a., fordi priserne er troværdige.

Jes Svennum er bygningskonstruktør og energikonsulent hos JPH Forsikringsskader A/S. Han arbejder bl.a. med rådgivning i både små og store forsikringsskadessager. I langt de fleste tilfælde benytter Jes Svennum og kollegaerne Molio Prisdata til at lave skadesberegninger. Det gør de, fordi priserne er nemme at bruge og ikke mindst, fordi priserne er troværdige.

- I de sager, hvor vi har lavet udregninger med Molio Prisdata og senere fået tilbud, kan vi se, at priserne i databaserne er yderst troværdige. Vi havde fx en stor sag med et byggeri i Ribe, hvor der skulle laves et overslag. Da tilbuddet lå klar, viste det sig, at vores beregninger kun var et par hundrede tusinde kroner fra det endelige beløb på næsten 10. millioner, siger Jes Svennum.

Det er vigtigt, at alle priser er på samme niveau. Her er Molio Prisdata et yderst brugbart værktøj, da vi kan regne på skaderne for de enkelte dele.
Jes Svennum, Bygningskonstruktør og energikonsulent hos JPH Forsikringsskader

Yderst brugbart værktøj til skadesberegninger
Skadesberegninger er en disciplin helt for sig selv, hvor opdelingen af priser i databaserne på henholdsvis bygningsdele og fagdele for alvor kommer til sin ret, både når det gælder nybyggeri og renovering:

- Når man fx regner på et hus, der er totalskadet, laves en teoretisk beregning, og det er derfor vigtigt, at alle priser er på samme niveau. Her er Molio Prisdata et yderst brugbart værktøj, da vi kan regne på skaderne for de enkelte dele. Derved får vi et overblik over både bygningspris og skadesværdi.

Sagen om Svinkløv Badehotel
En af de større forsikringsskadesager, JPH har arbejdet med inden for den seneste tid, er sagen om Svinkløv Badehotel. Det ikoniske badehotel brændte den 26. september 2016 ned til grunden og det var hos JPH, at omfanget af skaderne blev gjort op: - I forsikringssagen Svinkløv Badehotel har vi benyttet Molio Prisdata til at gøre skaden op. Ud fra de eksisterende priser i databasen, har vi kunne beregne priserne for alle dele af bygningen, såsom fundament, vægge etc.

I forsikringssagen Svinkløv Badehotel har vi benyttet Molio Prisdata til at gøre skaden op.
Jes Svennum, Bygningskonstruktør og energikonsulent hos JPH Forsikringsskader

Fleksibilitet og mange tilpasningsmuligheder
Jes Svennum og JPH benytter Molio Prisdata til udregninger på alle typer af forsikringssager, fx totalskadede bygninger, men også til almindelig beregning af nyværdi for et byggeri. Og de bruger indtil flere forskellige prisdatabaser: - I 99 % af sagerne benytter vi databaserne Nybyggeri - Fagdele eller Bygningsdele. I mindre skadessager eller sager, hvor der fx er tale om lovliggørelse, bruger vi også Renoveringsdatabaserne.

Jes Svennum understreger dog, at man ikke blot skal bruge databaserne i blinde: - Man skal huske på, at det ikke er den endelige sandhed, og at man er nødt til at tænke sig om, vurdere og regulere i priserne fra sag til sag. Men Molio Prisdata giver bestemt et godt bud.