Abonnement på BR18 og vejledningerne

Hold dig ajour med BR18 og få automatisk tilsendt alle fremtidige tillæg og alle nye vejledninger, så du har det hele samlet i tre ringbind ved siden af hinanden.

Få automatisk alle opdateringer og tillæg til BR18 og til alle de tilhørende vejledninger.

Den 1. januar 2018 trådte BR18 i kraft. Som for alle tidligere bygningsreglementer, vil der også for BR18 komme jævnlige opdateringer og nye tillæg. Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder BR18 i et ringbind med en tilhørende abonnementsordning. Dette sikrer, at du automatisk får tilsendt alle nye tillæg og opdateringer af Bygningsreglement 2018 til dit ringbind, så det altid er ført helt ajour.

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR18 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Hvad med vejledningerne til BR18?

I forbindelse med BR18 er der udarbejdet en række vejledninger. Nogle er allerede færdige – andre er på vej.

Molio samler alle vejledningerne til BR18 i to ringbind - et ringbind der kun indeholder Brand-vejledninger og ét til alle de andre. Der er knyttet en abonnementsordning til hvert ringbind, der svarer til det abonnement, du kan få til dit BR18-ringbing.

Abonnementet betyder, at Molio automatisk sender dig alle nye justeringer og eventuelle tilføjelser til vejledningerne. Du betaler kun for de tillæg og tilføjelser, du modtager. Selve abonnementet og administrationen heraf er en gratis service.

Fordele for dig:

  • Du har hele BR18 med alle tilhørende vejledninger samlet i tre ringbind på reolen.
  • Alle tre ringbind er til hver en tid ført ajour, fordi du med abonnementsordningen automatisk får tilsendt tillæg og ændringer, så de er lige til at skifte ud.

Prisen er 800,- for de to ringbind med Brand-vejledninger (sælges kun som samlet sæt) og 350,- for de resterende vejledninger. Køb alle tre vejledningsringbind til kun 950,- samlet.

Køb BR18-ringbind her

Køb BR18-vejledninger her

Køb BR18-vejledninger Brand her
 

BR18 Ringbind

Ændringer i BR18 og to bekendtgørelser om certificeringsordninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt ændringer i bygningsreglement 2018 (BR18) samt i to certificerings-bekendtgørelser.

Ændringerne trådte i kraft den 5. juli 2019.

Ændringerne i BR18 medfører konsekvenser for både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og for certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Derudover er der særlige konsekvenser for certificeringsorganerne på brand- og konstruktionsområdet.