Molio netværk: Fagligt advisory board

Fagligt advisory board

Molios faglige advisory board skal på overordnet niveau lægge den faglige retning og sikre brugerinddragelse, så Molios værktøjer afspejler branchens behov.

Det faglige advisory board fastlægger på et overordnet plan den faglige retning for Molio, vores værktøjer og projekter, samt hovedlinjer for og prioritering af projekter og udviklingsaktiviteter. Advisory boardet er ledelelsens faglige sparringspartner, og boardet refererer til direktionen.

Medlemmer

Fagligt advisory board består af 8-10 personer, og sammensættes blandt formænd for brugergrupper, taskforces og udvalg. Øvrige medlemmer kan udpeges for at opnå den fornødne bredde i forhold til hele branchens leverancekæde. Medlemmerne udpeges af Molios direktion.

Medlemmerne er:

Hent kommissoriet for Molios faglige advisory board her