På Molios FM-uddannelse er fokus at blive i stand til at drive og udvikle en FM-organisation effektivt.
På Molios FM-uddannelse er fokus at blive i stand til at drive og udvikle en FM-organisation effektivt.

FM skal skabe værdi for kernevirksomheden

Facilities Management er et område i rivende udvikling og et område med stor betydning for en virksomheds langsigtede totaløkonomi. Men der er brug for et kompetenceløft i branchen for at sikre FM-organisationer og virksomheder det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger.

PRESSEMEDDELELSE

Den moderne og effektive FM-organisation har en strategi, der er baseret på de rigtige erfaringer, analyser og beslutninger, som de derudover formår at operationalisere i gode udbud, aftaler og samarbejds- og brugerforhold.

Men mange FM-organisationer er isolerede og kæmper hver for sig med et alt for løst erfarings- og vidensgrundlag. Det kan have store omkostninger for kernevirksomheden.

Uddannelse, der professionaliserer FM-området

Molio har derfor udviklet en FM-uddannelse, der klæder ledere, projektledere og planlæggere på til at styrke deres FM-organisation både strategisk og operationelt.

Flemming Wulff Hansen, Ing., MBA, driftschef i DATEA A/S og uddannelsesleder på FM-uddannelsen, har været med til at udvikle uddannelsens struktur og indhold, og er også underviser på dele af uddannelsen. Efter 25 år i branchen har Flemming Wulff Hansen et solidt kendskab til de udfordringer og barrierer, som mange FM’ere støder på i deres praktiske hverdag:

- En af de store udfordringer er, at man i denne branche ofte har en faglig, teknisk uddannelse bag sig, men ikke nødvendigvis har ret meget viden om analyse og planlægning af forskellige FM-aktiviteter, om fastlæggelse af kvalitetsniveau eller kendskab til markedet for serviceydelser mv. Det erfaringsgrundlag, man har, berettiger derfor ikke altid de væsentlige beslutninger, man træffer, eller den måde man løser sine opgaver på. Det er et stort og ofte også et ret dyrt problem for kernevirksomheden.  

- Denne uddannelse ruster deltagerne til at skabe mere værdi til kernevirksomheden uanset hvilket niveau, man opererer på. Deltagerne får et solidt teoretisk og praktisk grundlag for enten at træffe væsentlige strategiske beslutninger eller for at få operationaliseret en strategi på en effektiv måde, siger Flemming Wullf Hansen.

Bred opbakning til uddannelsen fra branchen

Også direktør Svend Bie fra Dansk Facilities Management netværk bakker op om uddannelsen:

- Alle, der arbejder med FM, må konstant udvikle deres kvalifikationer. Det er vigtigt for at kunne overskue de udfordringer, den teknologiske udvikling giver, og de krav som nye forretningsmodeller stiller. Det kan for eksempel være krav om, at alle funktioner i en virksomhed kan spille åbent og dynamisk sammen, så virksomheden år for år kan levere et bedre og mere konkurrencedygtigt produkt.

- De personer, der er beskæftiget i FM, har vidt forskellige baggrunde. Det er grundlæggende godt for faget. Men det bliver først til en egentlig styrke, når medarbejderne kan sætte deres fagligheder ind i en struktureret FM-ramme. Derfor vurderer vi i Dansk Facilities Management netværk, at der er et meget stort behov for kurser og uddannelser inden for FM – på både operationelt og strategisk niveau.

Fleksibel uddannelse med to studieretninger

Uddannelsen kan tilpasses alle – både de små driftsherrer og de store FM-organisationer. Uddannelsen begynder med et to-dages basismodul, hvorefter man vælger studieretning som henholdsvis leder eller planlægger:

- På studieretningen for planlæggere handler det om at organisere opgaver, entrepriser, udbudsstrategier, analysere tilbud og nøgletal samt analysere hvilke aktiviteter, man kan optimere på. Studieretningen for FM-ledere handler om at udvikle sin FM-organisation. For eksempel at lægge hensigtsmæssige strategier for in- og outsourcing, dokumentere effektivitet, motivere medarbejdere, samt personlig ledelse. Men lederuddannelsen giver også et godt teorietisk grundlag for at forstå markedet og de mekanismer, det er styret af, og dermed forstå sine leverandører, og hvad der skal til for at de bedst muligt kan levere den service eller ydelse, man ønsker, uddyber Flemming Wulff Hansen.

Uddannelsen kan sammensættes efter behov og kan tages i mindre bidder, så den nemt kan forenes med et arbejde.

Læs mere om FM-uddannelsen her

Læs alle pressemeddelelser fra Molio