Illustration fra Molios udgivelse CCS Klasser af egenskaber

Gennemarbejdede egenskaber i nyt digitalt værktøj

En ny fælles bygningsdelsspecifikation, som DiKon og BIM7AA står bag, fastsætter hvilke geometriske egenskaber de forskellige dele af en bygning skal have – en optimering af den proces kan spare byggeriet for misforståelser og miskommunikation og i sidste ende ses på bundlinjen.

Branchenetværkene DiKon og BIM7AA har udviklet et nyt fælles samarbejdsværktøj, som skal binde den digitale byggebranche sammen. Formålet er at præcisere indholdet af bygningsmodeller for de enkelte aktører på et givent tidpunkt.

I den forbindelse har Molio samarbejdet med DiKon-gruppen (COWI, NCC, Årstiderne, Arkitema, Aarsleff, Sweco og Rambøll) om at definere egenskaber i CCS egenskabsdatabasen, der svarer til de informationer, der indgår i specifikationerne.

Formålet med dette har bl.a. været at gøre det muligt, at lave fælles opsætning i forhold til IFC og Revit, så man kan udveksle bygningsmodeller på projekterne.

Arbejdet med CCS egenskaber udgives som et tillæg, som DiKon står bag.

Få indblik i arbejdet

På Molio Konferencen 2018 vil BIM-manager Mads Carlsen fra Årstiderne Arkitekter og chef VDC-koordinator Mikkel Nygaard Rønne fra NCC, som begge er med i DiKon, fortælle meget mere om arbejdet med revision af DiKons katalog af bygningsdelsspecifikationer det seneste år.

Specifikationerne kan anvendes til at specificere modelindhold og leverancer i projekter og er tilgængelige for hele branchen.

Oplægget giver en introduktion til de nye bygningsdelsspecifikationer samt relationen til Molios øvrige værktøjer.

Læs mere om Molio Konferencen her

Kilde: Molio

Tilmeld nyhedsmail