Energi, vindmøller og grøn omstilling | Molio

Grøn Succes: Lokal omstilling der rykker

Nyhed fra Byggedata: Hver dag søsætter borgere, kommuner m.fl. lokale grønne omstillingsprojekter. Hvilke udfordringer møder de, og hvad er deres råd til andre, der gerne vil gøre det samme? Læs om en række succesfulde eksempler fra hele Danmark.

Der gennemføres til stadighed forskellige grønne omstillingsprojekter over hele Danmark. Disse projekter involverer typisk lokale aktører som borgergrupper, boligforeninger, ejendomsejere, lokale håndværksvirksomheder, kommuner osv.

I projektet Grøn Succes, som er finansieret af den almennyttige fond Energifonden, samles erfaringerne fra en række succesfulde grønne omstillingsprojekter inden for blandt andet skift af energiforsyning, energieffektivisering, adfærdsændringer, fælles ejerskab af VE-anlæg og meget andet.

Projekter hvor byggebranchen i mange tilfælde spiller en stor rolle.

Erfaringerne er samlet i to hæfter, som kan bruges som inspiration, hvis du ønsker at igangsætte et grønt omstillingsprojekt. Du kan læse om de tolv karakteristiske elementer i et typisk projektforløb samt seks anbefalinger, der kan anvendes uanset hvilken type projekt, der er tale om.

Grøn Succes: Lokal omstilling der rykker

Lokal omstilling: Sådan får du succes

Dette hæfte er udarbejdet som inspiration til de mange forskellige aktører i lokalsamfundet, som ønsker at igangsætte et grønt omstillingsprojekt.
 

Projekterne kan fx være skift af energiforsyning, energieffektivisering, adfærdsændringer, fælles ejerskab af VE anlæg og meget andet.
 

Hæftet giver inspiration til, hvordan man kan få succes med gennemførelse af lokale grønne omstillingsprojekter baseret på lokalt engagement og lokale kræfter hos borgere, erhvervsliv og kommuner.
 

Find hæftet her

Grøn Succes: Lokal omstilling der rykker

Lokal omstilling: Sådan får din kommune succes

Kommunens rolle i et samarbejde om et grønt omstillingsprojekt er forskellig fra de andre lokale aktørers rolle, idet kommunens måde at agere på i samarbejdet med - og i hjælpen til - disse projekter kan være afgørende for, om projekterne ender med succes eller må opgives.
 

Hvis kommunen forstår de lokale aktørers måde at samarbejde på for at gennemføre et projekt, bliver det meget lettere for kommunens politikere og medarbejdere at bidrage konstruktivt og positivt til den lokale proces.
 

Dette hæfte giver information om, hvordan en kommune kan understøtte og samarbejde med lokale aktører om at få succes med gennemførelse af lokale grønne omstillingsprojekter baseret på lokalt engagement og lokale kræfter hos borgere, erhvervsliv med flere.
 

Find hæftet her