buildingSMART udarbejder fælles tilgange til design, udførelse og drift i byggeprocessen gennem åbne dataformater, baseret på fælles byggestandarder.
Fotokredit
buildingSMART

Hvad er buildingSMART?

Mange har hørt om buildingSMART – og mange arbejder måske med standarderne fra buildingSMART uden at kende baggrunden. Men hvem og hvad er buildingSMART egentlig, og hvilke fordele giver det?

buildingSMART stammer fra en alliance fra 1995 mellem 12 virksomheder, der engagerede sig inden for bygningsdesign, ingeniørarbejde, konstruktion og udvikling af software. De ønskede at skabe fælles standarder, som kunne løse udfordringer og problematikker undervejs i byggeprojektet. Man ville skabe standarder, der tillod fuld deling af information og data på tværs af softwareprogrammer og modelleringsværktøjer.

I dag har samarbejdet ført til buildingSMART International, der udarbejder fælles tilgange til design, udførelse og drift i byggeprocessen gennem åbne dataformater (OpenBIM), baseret på fælles byggestandarder. Formatet, som buildingSMART benytter, hedder Industry Foundation Classes (IFC), og anvendes som dataformat til at understøtte deling af information mellem projektering, udførelse, vedligeholdelse og drift.

buildingSMARTs strategiske mål er, at OpenBIM-standarder skal give værdi til samfundet og give målbare fordele for brugerne, i form af betydelige forbedringer på omkostninger, værdi og miljø-performance. De åbne standarder skal derudover lette arbejdsbyrden for virksomhederne i byggeriet og gøre det muligt at kunne interagere problemfrit med deling af byggedata under projektering, udførelse og drift. buildingSMART sigter mod at forbedre den internationale konsensus om specifikke standarder for at fremskynde implementering af fælles fordele, der vil øge mulighederne for vækst.

Tre fokusområder

buildingSMART har tre fokusområder:

  • Standarder
  • Efterlevelse af opstillet retningslinjer fra buildingSMART (compliance)
  • Regioner (chapters)

Fokusområderne er afspejlet i buildingSMARTs opbygning, og er udviklet til at møde brugernes behov.

Standarder

Fokusområdet Standarder vedrører udvikling af åbne BIM-standarder, og arbejder for at opnå en formel international konsensus i byggebranchen. Aktiviteterne herunder er organiseret i mindre grupperinger bestående af fem basale metodestandarder.

  • buildingSMART Data Dictionary (bSDD) er en ordbog med definitioner af objekter og deres egenskaber. bSDD bruges til entydigt at identificere og kortlægge begreber med en computerlæsbar kode. Navne og definitioner lagres altid på engelsk, men kan i tillæg også lagres i et andet vilkårligt sprog. bSDD er baseret på den europæiske og international standard, EN ISO 12006-3.
  • Information Delivery Manual (IDM) bruges til at beskrive procesforløb og krav til de informationer, der skal udveksles gennem projektforløbet. IDM giver mulighed for at lave detaljerede specifikationer for de informationer, som parter og aktiviteter leverer og modtager på bestemte tidspunkter i et projekt. Denne metodestandard er etableret som to europæiske og internationale standarder, EN ISO 29481-1 og EN ISO 29481-2. Se Molios IDM Metodeguide
  • Industry Foundation Classes (IFC) er et fælles fil- og udvekslingsformat i form af et dataskema. Dataskemaet gør det muligt at udveksle relevante data på tværs af softwareapplikationer, fx forskellige bygningsmodelleringsprogrammer. Derved kan ingeniører, arkitekter og entreprenører blandt andre arbejde sammen om at løse opgaver på et projekt, hvilket er essensen af idéen bag buildingSMART. IFC er etableret som europæisk og international standard, EN ISO 16739. 
  • BIM Collaboration Format (BCF) er formatet, der kan anvendes i dialogen mellem byggeaktørerne, som er koblet til objekter i bygningsmodellen - fx ved kvalitetssikring af bygningsmodeller. BCF udgør et skema med kodemeddelelser, som muliggør work-flow-kommunikation mellem forskellige BIM-værktøjer. BCF kan bruges til koordinering af forandringer, og fortælle andre byggeaktører på projektet, hvor der er fejl eller udfordringer. Denne metodestandard er ikke etableret som europæisk eller international standard.
  • Model View Definition (MVD) anvendes til at angive en teknisk specifikation til at definere delmængder af IFC-datamodellen ved hjælp af et dataskema. MVD oversætter processer til tekniske krav, som er nødvendige for at understøtte byggeriets specifikke dataudvekslingskrav. MVD indeholder implementeringsvejledninger for alle IFC-koncepter (klasser, attributter, relationer, egenskabssæt, kvantitetsdefinitioner osv.), der anvendes til et specifikt formål. Det repræsenterer derved software-kravspecifikationen for implementeringen af et IFC-udtræk, så det opfylder udvekslingskravene. MVD er ikke etableret som selvstændig europæisk eller international standard, men er en vigtig del af de øvrige standarder.

Compliance

Det andet fokusområde i buildingSMART er Compliance i forhold til certificering af software, brugere og virksomheder. Ambitionen er at sikre omkostningseffektiv anvendelse af IFC, IDM og bSDD for softwareprogrammer og brugere. Compliance bruges i buildingSMART til at beskrive, hvordan brugere skal undervises og testes, samt hvordan software certificeres, med henblik på at sikre, at det kan bruges til bygningsmodellering baseret på åbne standarder.

Chapters

buildingSMART er vokset geografisk via nationale eller regionale afdelinger, også kaldet Chapters, som sikrer kontakten mellem de nationale aktiviteter og den centrale organisation, der er placeret i London. Nogle chapters, som det norske, er meget aktive både nationalt og international, mens andre har færre aktiviteter. Der er i dag chapters i Nordamerika, Europa, Asien og Australien. Danmark medlem af det nordiske chapter, som også består af Sverige og Finland, Litauen og har Estland, Letland og Norge som observatører. Norge var tidligere medlem af det nordiske chapter, men valgte at etablere et selvstændigt chapter i 2005.

Frem mod 2020 arbejdes der på, at tværnationale chapters deles op, så Danmark fx vil få sit eget chapter. Der vil dog i den forbindelse blive etableret et ’Nordisk hub’, så det positive nordiske samarbejde kan fortsætte.

Fordelene ved at bruge buildingSMART

Der er mange forskellige fordele ved at benytte buildingSMART-standarder og værktøjer, men den primære fordel er, at det giver adgang til ensrettede fælles metodestandarder på tværs af faggrupper. Gennem IFC-formatet får både bygherrer, entreprenører og rådgivere adgang til de digitale modeller og tilknyttede informationer. For byg- og driftsherrer er der navnlig den fordel, at en IFC-model, der er 10 år gammel fortsat vil kunne læses, hvorimod en softwarespecifik fil ofte forudsætter, at man anvender den rigtige version af de enkelte softwarepakker med store opdateringsomkostninger til følge.

buildingSMART samarbejder med International Standardization Organisation (ISO), som har accepteret buildingSMART-standarder som ISO-standarder. ISO har 162 nationale standardiseringsorganer som medlemmer og bringer eksperter sammen for at dele viden og udvikle markedsrelevante internationale standarder. De standarder kan man frivilligt benytte og de understøtter innovation og giver løsninger på globale udfordringer.

En anden stor fordel ved at benytte buildingSMART i bygningsmodelleringen er, at buildingSMART samarbejder med Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), som er ansvarlig for udvikling og definition af standarder på europæisk plan. CEN udvikler og vedligeholder europæiske standarder og andre tekniske dokumenter i forbindelse med forskellige former for produkter, materialer, tjenester og processer. Desuden støtter CEN standardiseringsaktiviteter i en bred vifte af felter og sektorer, fx byggeri og infrastruktur, GIS, industrielle produkter og byggevarer, IKT mv. Disse standarder kan via EU-direktiver blive ophøjet til gældende national lovgivning i medlemsstaterne.

Der hvor buildingSMART-standarder bliver en del af lovgivningen, vil det være obligatorisk at benytte disse i byggeprocessen, og man vil samtidig høste de fordele, der er ved at anvende dem.