Hvornår skal du opdele en bygningsmodel? | Molio

Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?

En ny vejledning fra Molio hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.

I mange projekter, hvor der benyttes BIM, er det praksis at opdele bygningsmodellerne, fx i antallet af fagdiscipliner, efter behovet for beregningsmuligheder, eller på baggrund af den eventuelle senere brug i bygningsdriften.

Men da alle projekter er forskellige, er der også mange forskellige parametre som skal overvejes, når det besluttes, om man skal opdele modellen.

Det vil sige at beslutningstageren skal have det store overblik og være klar over hvad der kan ske i sagsforløbet.

Derfor har Molio udviklet en ny vejledning Opdeling af bygningsmodeller.

– Vejledningen er et forsøg på at give brugeren en oversigt over alle de faktorer, som kan spille ind ift. om det er fornuftigt at lave en modelopdeling – så beslutningen kan tages på et funderet grundlag, siger Allan Schiøtz, projektleder i Molio, og forklarer at det både er omkostningsfyldt og tidskrævende at ændre en modelopdeling – specielt efter man er gået i gang med at modellere.

Velovervejede beslutninger og dokumentation

Brugeren vil normalt beslutte, om en model bør opdeles, i forbindelse med projektstart - og tage beslutningen op til revision ved hvert faseskift.

Til vejledningen er der derfor lavet et ”vurderings-ark”, så overvejelserne begrænses til de væsentlige faktorer for projektet, samt at beslutningen dokumenteres i sagen. Vurderingsarket kan også bruges mellem sagsparterne til at dokumentere og genoverveje beslutningen i de forskellige faser.

– Brugeren sikrer sig på den måde, at alle relevante parametre i forhold til opdeling af bygningsmodellen er overvejet og dokumenteret, før modelleringen går i gang – og det kan både spare penge og unødige omkostninger, og sikre en mere stabil produktion.

– Der ligger derudover en stor mængde viden i vejledningen, som særligt nyere IKT-ledere eller ansvarshavende vil have gavn af, slutter Allan Schiøtz.

Udviklet på baggrund af brancheerfaringer

Vejledningen er udviklet på baggrund af to skriftlige spørgeskemaundersøgelser med udvalgte fagpersoner fra byggebranchen, der alle har stor erfaring med opdeling af 3D-bygningsmodeller. Den ene undersøgelse havde fokus på rådgivere og bygherrer og den anden på entreprenører.
 

Spørgsmålene skulle kortlægge:

  • Hvilke kriterier, der ligger til grund for opdelingen
  • Hvorfor og hvordan der blev opdelt i en eller flere modeller.

Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i undersøgelserne, hvorefter der er foretaget kvalitetssikring og validering i Molios brugergruppe for CAD og bygningsmodel-området, hvor byggeriets faggrupper er bredt repræsenteret.

Hvordan får jeg fat i vejledningen?

Opdeling af bygningsmodeller er en del af Molios abonnement på CAD og bygningsmodel
– læs mere og tegn abonnement her

Har du allerede abonnement, kan værktøjet findes på anvisninger.molio.dk