Gode råd til forhandling af efteruddannelse

5 gode råd til at forhandle efteruddannelse med din chef

Det behøver ikke handle om lønforhøjelse, men også om feedback eller goder som efteruddannelse, når du skal forhandle med din chef.

Forhandlinger foregår hele tiden i det små og er med til at afbalancere det, du yder, med det, du får igen. Og det gælder altså ikke bare din løn. Det kan handle om andre aspekter som feedback og anerkendelse eller om konkrete goder som ferie, fri bil – og ikke mindst efteruddannelse.

Det vigtigste at holde sig for øje er, at der ikke er nogen tabere i en god forhandling. Det handler ikke blot om kortsigtede gevinster, men om at sikre langsigtede relationer. Uanset formålet har vi fået INCENTO A/S til at give dig fem gode råd til, hvad du bør have in mente når du skal forhandle med din chef:

1. Analysér situationen

Første skridt er at analysere situationen – din aktuelle situation, den nye situation du ønsker at skabe, og selvfølgelig selve forhandlingssituationen.

 • Hvad er mit behov/ønske?
 • Hvad er chefens behov/ønske?
 • Hvad har I hver især på spil?
 • Hvad sker der, hvis I ikke når til enighed?

2. Prioritér dine ønsker

Inden du prioriterer dine konkrete ønsker, kan du overveje følgende: Hvad er idealet for dig? Hvad er det realistisk at opnå? Hvor går din nedre grænse for, hvad du SKAL opnå? Derefter kan du lave en prioriteret liste over konkrete ønsker:

 • Dem du som minimum skal have opfyldt
 • Dem du gerne vil have opfyldt
 • Dem du er villig til at ofre

3. Hav modtageren in mente

Inden forhandlingen er det vigtigt, at du har gjort en indsats for at se sagen fra modpartens side. Husk, at der aldrig må være nogen tabere i en forhandling – I skal også arbejde sammen efter forhandlingen (medmindre du når under nedre grænse, men det er en helt anden snak). Prøv at tage din chefs briller på og overveje følgende:

 • Hvad er din chefs mål?
 • Hvilke forventninger og krav skal han/hun leve op til fra sin chef?
 • Hvilket resultat ville stille din chef i et godt lys?

4. Selve forhandlingen

Har du forberedt dig grundigt – både på ønskescenariet og de realistiske afvigelser – står du langt bedre i selve forhandlingen. Du ved, hvad du vil stå fast på, og hvor du er villig til at flytte dig. Et par ting, du kan være opmærksom på undervejs:

 • Indtag rummet med selvtillid og initiativ
 • Find punkter, hvor du og din chef er enige, og fremhæv dem
 • Fremhæv fordelene for din chef i de forslag, du kommer med
 • Lyt efter, om din chefs argumenter ændrer sig, og spørg ind til dem

5. Vær opmærksom på din formidling

Det har selvfølgelig stor betydning hvordan du præsenterer dine forslag og ønsker under forhandlingen:

 • Overvej i hvilken rækkefølge, du vil præsentere dine forslag
 • Tænk over hvilke signaler, du sender (bevidst og ubevidst)
 • Brug stærkt sprog – Jeg har brug for, må have, er nødt til …
 • Stå fast på det generelle – Jeg har brug for efteruddannelse inden for X
 • Vær fleksibel med det specifikke – Et forslag kunne være, at jeg tager kursus Y

Det gælder om at være selvsikker og fattet uden at blive nedladende eller truende. Først og fremmest handler god forhandlingsteknik om at skabe win-win-situationer og sikre langsigtede relationer. Det nytter ikke at vinde på den korte bane, hvis du taber i det lange løb.

Vil du stå endnu stærkere i dine forhandlinger, kan du læse mere om INCENTOs kursus i Forhandlingsteknik.