Aktuelle udviklingsprojekter i Molio

Molio samarbejder med fagfolk fra alle dele af byggebranchen om at udvikle fælles retningslinjer i form af anvisninger og paradigmer, der understøtter samarbejdet i branchen.

Udviklingsarbejdet er forankret i Molios brugergrupper og koordineres af Molios faglige advisory board.

Udviklingsarbejdet har til formål at udbrede viden om de nyeste teknikker og best practises til alle aktører i branchen for at sikre, at der laves projektmateriale af høj kvalitet og med en høj grad af genkendelighed fra det ene projekt til det andet.

Alle kan bidrage til udviklingen ved enten at stille forslag til projekter eller ved at indgå i de relevante projektgrupper.

Udviklingsarbejdet finansieres primært gennem de abonnementsindtægter, Molio har på sine værktøjspakker, men ekstern funding og medfinansiering fra projektdeltagere forekommer også.

Kontakt Molio på info@molio.dk, hvis du har idéer til nye projekter eller er interesseret i et eller flere af de projekter, der er beskrevet nedenfor.

Opdatering af tegningsstandarder

Tegningsstandarderne gennemgås med henblik på at udbedre fejl samt at opdatere symboler og forkortelser i forhold til praksis i branchen. Rettelserne omfatter del 2: Arkitekt, del 3: Stålkonstruktioner, del 5: VVS-fejlrettelser samt gennemgang af el-symboler på baggrund af materiale fra Sikkerhedsbranchen.

Status: Del 2: Arkitekt og Del 4: Stål er udgivet opdaterede udgaver. Forkortelser er ved at blive indarbejdet i Del 5: VVS der udgives i maj 2019. Del 6: El er ved at blive koordineret med symboloversigten vedr. sikringssymboler og udgives medio 2019.

Slutdato: 2019-06-30
Projektleder: Allan Schiøtz, Molio

Vejledning | Opdeling af 3D-modeller

Udarbejdelse af en vejledning, som kan hjælpe IKT-ledere og IKT-projektkoordinatorer med at beslutte, hvordan et projekt bør opdeles i flere bygningsmodeller før modelleringen går i gang. Vejledningen beskriver hvilke faktorer, der bør tages i betragtning, samt hvordan disse faktorer vil påvirke den endelige opdeling.    

Status: Høringsperiode slutter primo maj og tilbagemeldinger indarbejdes efterfølgende.
Slutdato: 2019-06-30
Projektleder:  Allan Schiøtz, Molio

Opdatering af A113 vedr. projekteringsansvar for betonelementer

Publikationen A113 fra 2005 bliver opdateret med henblik på at inkorporere de senere års udvikling mht. bl.a. CCS informationsniveauer og aftaleværktøjer. 

Status: Der har været gennemført en høring, der giver anledning til væsentlige rettelser. Høringsrunde 2 med høringsparter kan ikke udelukkes.
Slutdato: 2019-08-31
Projektleder: Bent Feddersen, Rambøll

Forprojekt for publikation vedrørende projekteringsansvar for installationer

Projektet skal afklare perspektiverne for udarbejdelse af en eller flere publikationer vedr. fordeling af projekteringsansvar inden for installationsområdet. Det er hensigten, at dette projekt vil danne grundlag for ansøgninger om ekstern funding af det egentlige udviklingsarbejde af publikationen.

Status: Projektbeskrivelse og ansøgning til er ved at blive færdiggjort til fremsendelse.
Slutdato: Ikke fastlagt
Projektleder: Ikke udpeget

Opdatering af publikation vedr. IKT-roller

Molios publikation om IKT-roller opdateres med henblik på at inkludere roller hos udførende, leverandører samt byg- og driftsherrer.

Status: Rollers tilhørsforhold til ydelser i YBL18 skal afklares. Klargøres til høring ultimo maj.
Slutdato: 2019-08-31
Projektleder: Allan Schiøtz, Molio

Vejledning | Bygherrers kravstillelse

Projektets mål er at udarbejde en vejledning til bygherrer i at stille værdiskabende krav i forhold til deres leverandører. Baggrunden for de krav, der beskrives i vejledningen er en undersøgelse blandt erfarne stillere af IKT-krav mht. hvilke krav, der har givet værdi at stille, samt hvordan denne værdi er opnået.

Status: Høring er gennemført og kommentarer er ved at blive indarbejdet. Endelig udgivelse trækker lidt ud pga. behov for afstemning med aktører i byggeriet.
Slutdato: 2019-06-30
Projektleder: Michael Schou, PLH Arkitekter

Vejledning | Udbud med mængder

Udarbejdelse af vejledning i udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud med mængder. Projektet bygger på udførende virksomheders erfaringer med at anvende udbudsmateriale med mængder i forhold til virksomhedernes tilbudsgivning.

Status: Høring er gennemført og kommentarer er ved at blive indarbejdet. Endelig udgivelse trækker lidt ud pga. behov for afstemning med aktører i byggeriet.
Slutdato: 2019-07-31
Projektleder: Eva Jönsson, NCC

Eksempelsamling | Installationer

Projektet har til formål at udvide eksempelsamlingen fra 2014 til at omfatte alle områder inden for installationsfagene. Eksempelsamlingen vil blive opbygget omkring en gennemgående bygningsmodel, så eksemplerne kan sammenholdes på tværs af installationsfagene.

Status: Udkast til eksempelsamling er blevet præsenteret for Molios faglige redaktører på området. Indarbejdelse af feedback i endelig udgave udestår.
Slutdato: 2019-07-06
Projektleder: Henrik Balslev, Systems Engineering

Opdatering af IKT-specifikationer og IKT-procesmanual

Konsekvensrettelser i forhold til AB18, ABR18 og YBL18. Sammenhæng til IKT-projektroller.

Status: Høring er afsluttet og kommentarer bearbejdes medio april. Derefter indarbejdelse og udgivelse.
Slutdato: 2019-06-30
Projektleder: Gunnar Friborg, Molio

Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj

Overordnet opgradering af værktøj med fokus på bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, funktionsudbud samt egenskaber.

Status: Revideret tidsplan for ny struktur udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppe og foreligger ultimo maj 2019.
Slutdato: Ultimo 2020
Projektleder: Kim Streuli, Molio