BR18 - Vejledninger - Brand 2. udg.

BR18 - Vejledninger - Brand 2. udg.

Kategorier
Forfatter: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Udgave: 2. udgave juli 2019
Udgivelsesår: 2018
Udgiver: Molio
ISBN
9788772939940
Varenummer: bcf19006
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Med BR18 er der indført en ny struktur for opbygningen af bygningsreglementet.

BR18 er nu blevet emneopdelt og indeholder alene de gældende krav. Vejledningsteksterne, som vi kender dem, er taget ud af bygningsreglementet og bliver nu udarbejdet som supplerende vejledninger.
Vi har samlet disse supplerende vejledninger til BR18. Her på siden kan du købe ringbindene BR18-vejledninger Brand og et tilhørende abonnement.

For at du nemt kan sammenholde vejledningerne med kravteksten, følger indholdet samme opbygning efter emner, som du kender fra BR18. Alle vejledninger er markeret, så du hurtigt kan se hvilket afsnit de supplerer.

BR18-vejledningerne om brand er udkommet
Bygningsreglementets vejledninger om brand er nu nået så langt i udarbejdelsesprocessen at Molio kan udgive en trykt version af det samlede arbejde. Dele af materialet er stadig under udarbejdelse, og følger snarest muligt som opdateringer. Allerede nu er omfanget af vejledningerne dog så stort, at materialet breder sig over hele to ringbind.

Hvorfor ringbind med abonnement?
Hvis du allerede abonnerer på ringbindet BR18 så ved du, hvordan det fungerer.
Et ringbind med tilhørende abonnement giver dig følgende fordele:
- Du får de samlede vejledninger til BR18 tilsendt i et ringbind
- Du sikrer dig, at du fremover automatisk får tilsendt alle nye vejledninger eller opdateringer af vejledninger, så dit ringbind altid er opdateret.
- Du har altid hele samlingen af aktuelle vejledninger stående i ringbind ved siden af dit BR18

Prisen er 800,- for de to ringbind med Brand-vejledninger (sælges kun som samlet sæt) og 700,- for de resterende vejledninger. Køb alle tre vejledningsringbind til kun 1300,- samlet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har færdiggjort kapitel 2 og 5 i Bygningsreglementets vejledninger om brand, som nu er med i 2. udgave af Brandvejledningerne til BR18:

- Kapitel 2: Evakuering og redning af personer
Kapitlet uddyber bygningsreglementets krav til evakuering og redning af personer.

- Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
Kapitlet uddyber bygningsreglementets krav til redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder med beskrivelser af formålet med funktionskravene, som bl.a. afhænger af bygningens placering, udformning og anvendelse samt hvilket udstyr, der er nødvendigt for slukning og redning.

Derudover er vejledningerne til BR18's kapitel 32 og 34 klar:
- Kapitel 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)
- Kapitel 34: Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)