91942.jpg

Den almene boligsektors finansiering

Kategorier
Sider: 258
Udgivelsesår: 2009
Udgiver: Velfærdsministeriet
ISBN
9788775464265
Varenummer: socud917
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
Den almene boligsektors finansiering udgør anden del af arbejdet i udvalget vedr. styring af den almene sektor. Udvalget blev nedsat som led i boligaftalen fra 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Rapporten omhandler overvejelser om finansieringen af det almene nybyggeri med henblik på at afdække mulighederne for at nedsætte startlejen og dermed tilgodese behovet for tryghed for lejerne.
Hertil kommer en belysning af mulighederne for at erstatte den nuværende styring af nybyggeriets anskaffelsessum og husleje gennem maksimumsbeløb med en øget incitamentsstyring, samt i den forbindelse afdække mulighederne for bedre at tilgodese hensyn til blandt andet totaløkonomi og energimæssige hensyn.