127722.jpg

Supplerende beregningsgrundlag for træspær

Kategorier
Sider: 20
Udgivelsesår: 2009
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dsinf175
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage
DS/INF 175:2009 - Supplerende beregningsgrundlag for træspær iht. DS/EN 1995-1-1, Eurocode 5: Trækonstruktioner - Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

Formålet med denne DS/INF 175 er dels at beskrive de forhold ved gitterkonstruktioner samlet med tandplader, der kan begrunde en forøgelse af styrketallene for spærenes komponenter, dels at give udførelsesregler og regler for styrkeeftervisning af træemner, der er forstærket med tandplader påvirket til tryk vinkelret på fibrene.

DS/INF 175 indeholder ikke i sig selv krav, men alene information om supplerende beregningsmetoder til DS/EN1995-1-1, afsnit 5.4.2 og 6.6.

I Danmark har det, som beskrevet i SBI-anvisning 210, i en årrække været praksis ved dimensionering af præfabrikerede spær iht. DS/EN 14250 at medtage visse forøgelser af styrketallene for spærets komponenter.