292559.jpg

Trægulve 1 og 2 (63+64)

Kategorier
Sider: 88 og 104
Udgivelsesår: 2010
Udgiver: Træinformation
Varenummer: toprab03
TRÆ 63, Trægulve - Valg og vedligeholdelse vejleder i valg af trægulve. Bogen indeholder samtidig både anvisninger for rengøring, pleje og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.
For at sikre, at trægulvet forbliver velplejet og funktionsdygtigt, kan bogen bruges til at fastlægge og gennemføre et vedligeholdelsesprogram, der tager højde for bl.a. brugsintensitet og økonomi.
Bogen afløser TRÆ 47, Trægulve 2 fra 2001.

TRÆ 64, Trægulve Lægning indeholder de væsentligste metoder for lægning af gulve. Bogen indeholder forskrifter for lægning af strøgulve, svømmende gulve, limede og sømmede gulve, gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.
Et velfungerende trægulv afhænger i høj grad af en kvalificeret lægning og gode velkonditionerede materialer. Derfor opstiller bogen de fornødne forudsætninger for udførelse og de nødvendige retningslinjer for materialekvalitet. Bogen afløser TRÆ 41, Trægulve 1 fra 2004.