buildingSMART_generel_info
Fotokredit
buildingSMART International

buildingSMART

Danmark deltager i det internationale buildingSMART-samarbejde om BIM-standarder. Molio står for at koordinere buildingSMART-netværket i Danmark.


buildingSMART er et åbent og neutralt internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling).

Danmark, Sverige og Finland danner til sammen buildingSMART Nordic, mens Norge har valgt at indgå som selvstændigt Chapter og er derfor direkte medlem i buildingSMART International. Visionen for det nordiske samarbejde er "sustainability by building SMARTER".

Molio repræsenterer Danmark

Molio står for buildingSMART-netværket i Danmark. Det betyder, at Molio udgør den danske del af det nordiske buildingSMART chapter samt koordinerer buildingSMART-aktiviteter i Danmark. 

Der er etableret en buildingSMART-gruppe, hvor interesserede kan mødes og arbejde med implementeringen af buildingSMART-standarder - både i Molios produkter og i branchen som helhed. Dette netværk vil også udgøre omdrejningspunktet for dansk involvering i internationale buildingSMART-udviklingsprojekter. buildingSMART Nordic er organiseret med en bestyrelse, som holder møder tre gange om året samt generalforsamling.

Er du interesseret i at deltage i dette netværk, kan du kontakte Søren Spile, udviklingschef i Molio, på ssp@molio.dk.

IFC: Model for udveksling af data

I buildingSMART-regi er der bl.a. udviklet en model som grundlag for deling og udveksling af data. Denne datamodel IFC (Industry Foundation Classes) er en neutral standard, som kan bruges uafhængigt af it-system og -platform.

Modellen kan som udgangspunkt indeholde en meget varieret mængde digital information om et byggeri, men i praksis er det kun en del af modellen, som udveksles. Den del kan fx enten være en konstruktionsmodel, som modtageren kan arbejde videre på, eller et "referenceview", hvor modtageren har adgang til dele af modellen, men ikke kan arbejde videre på den, eller det kan være særlige delmængder af modellen.

Indholdsmæssigt har IFC ændret sig meget lidt de sidste 10 år, og har dermed vist sig at være et meget stabilt format, som er velegnet til langsigtet arkivering af data. Brugen af IFC har til gengæld udviklet sig meget i takt med brugerbehov og implementering i it-systemer. IFC er således implementeret i en række it-systemer og anvendes i stigende omfang som grundlag for driften af bygværker. Anvendelse af IFC er stillet som et krav i IKT-bekendtgørelserne 118 og 119. 

Læs mere om hvad buildingSMART er

Læs om Molios buildingSMART boost arrangement

 

Gå til buildingSMART Nordic

Gå til buildingSMART International

Gå til buildingSMART Internationals kommende aktiviteter

Gå til buildingSMART Internationals seneste nyheder