Branddagene 2019

Kom til årets Branddage 2019
 Branddagene 2019

DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles konference Branddagene for byggeriets aktører. Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis.

Konferencen løber over to dage hhv. den 28.-29. november 2019 i HUSET Middelfart og den 26.-27. november 2019 hos DBI i Hvidovre. For tilmelding i Hvidovre benyttes dette link.

Program for konferencen følger.

Indhold og formål

Nedenfor ses nogle af de emner, vi satte fokus på på Branddagene i 2018

Det store overblik efter implementeringen af BR18:

 • Status på certificering af brandrådgivere
 • Sammenhæng mellem bygningsklasser, brandklasser og anvendelseskategorier
 • Vejledning og præaccepterede løsninger (Bygningsreglementet)
 • Indsatstaktisk vejledning i traditionelt byggeri,

Implementering af vejledningerne i byggeriet:

 • Nye krav til beklædninger og regnskærme
 • Design af flugtvejstrapper: sikkerhedstrapper, flugtvejstrapper, luftslusetrapper og krav til indretning af forrum
 • Nye muligheder for indskudte etager i traditionelt byggeri, design og anvendelse
 • Redningsberedskabets indflydelse på bygningens design, design af stigrør afhængigt af bygningshøjde, placering af ABA-tavler m.m.
Målgruppe og forudsætninger

Konferencen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.
 

Tilmelding til Branddagene 2019 i Hvidovre

Branddagene 2019 afholdes i Hvidovre på følgende datoer:

26. november 2019 kl. 9.00-17.00
27. november 2019 kl. 9.00-15.00

Tilmeld dig her

Baggrund

Branddagen er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Konferencen udspringer af et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio - Byggeriets Videnscenter.

God brandsikring er ikke kun kendskab til hvilke funktionskrav der er gældende, fx hvilke funktionskrav der stilles til det bærende og stabiliserende hovedsystem for et højt hus. God brandsikring er også at forstå hvilke bygningsdele og konstruktionsopbygninger der rent faktisk indgår i dette system. Først da ved man om bygningen imødekommer de stillede brandkrav.

God brandsikring skal sikre at personer i en bygning ikke kommer til skade i tilfælde af brand. Det krav der gælder både for de personer der er i bygningen, og for de redningsfolk der skal redde bevægelseshæmmede ud og efterfølgende skal slukke branden. Derfor forudsætter god brandsikring at der er overensstemmelse med de byggetekniske forhold, hvordan bygningen anvendes og hvor gode redningsberedskabets indsatsmuligheder er.

Vores kursister siger
 • "Relevante emner. Der var tid til netværk med kollegaer og samarbejdspartnere."
 • "Gode emner, og godt netværks område. Der var afklaringer for certificeringsordningen."
 • "Det er gode emner, som er spændende. Det er muligt at stille spørgsmål, således at der kan være en debat. Kompetente foredragsholdere."
 • "Foredragsholderne måde og formidlede regler og deres erfaringer omkring emnerne."
 • "Rene Ruusunens indlæg om Brandvæsnets særlige udfordringer. Det viser hvor vigtigt det er at ind tænke beredskabets muligheder ved projektering."
Vigtige informationer

Netværksmiddag
I tilknytning til konferencen i Middelfart afholdes en netværksmiddag med 3-retters menu inkl. ½ flaske vin, som du er meget velkommen til at tilmelde dig. Prisen for netværksmiddagen er 395 kr. (ekskl. moms) og skal bookes hos Molio Kurser ved tilmelding.

Overnatning
Vedr. overnatning i HUSET, er der stadig få ledige værelser i HUSET, kontakt Molio Kurser Alternativt henviser vi til Sund & Skov hvor du kan booke et enkeltværelse inkl. morgenmad til kr. 650,- (inkl. moms). Ring og bestil overnatning på telefon 63 40 19 06.

Sponsorat eller leje af stand
Ønsker du at være medsponsor for konferencen eller at leje en stand, så kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder eller læs mere her.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

 

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Program er under udarbejdelse
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 17:00
Program er under udarbejdelse
Dag 2
08:30 - 09:00
Let morgenmad
09:00 - 12:00
Program er under udarbejdelse
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:00
Program er under udarbejdelse

Molio og DBI forbeholder sig ret til ændringer.