Indeklima

Få den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger
Indeklima

Du får gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Indhold og formål

Kurset omhandler følgende emner:

 • Termisk og atmosfærisk indeklima og dets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer
 • Beskrivelse af relevante målemetoder
 • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp
 • Effekten af brugerindflydelse på indeklima og energiforbrug
 • Kombinationer af indeklimafaktorer.
Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

 • Redegøre for indeklimaets påvirkning af menneskers sundhed, komfort og præstationer
 • Fortolke gældende standarder for indeklima
 • Redegøre for gængse målemetoder inden for indeklima
 • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Formulere relevante forslag til forbedringer af indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Vurdere forekomst og art af skimmelsvampe i en bygning
 • Redegøre for metoder til at renovere bygninger for skimmelsvamp
 • Vurdere effekten af brugernes tilstedeværelse på indeklima og energiforbrug
 • Vurdere betydningen for komforten af kombinerede indeklimaeksponeringer.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i hele indeklimaområdet og kompleksiteten forbundet hermed. 

Program er under udarbejdelsePrint program
Dag 1
Program er under udarbejdelse
Program er under udarbejdelse
Dag 2
Program er under udarbejdelse
Program er under udarbejdelse
Vores kursister siger
 • "Jeg synes generelt alle indlæg var både interessante og lærerige og fremlæggelsen blev foretaget på en god og levende måde."
   
 • "Det høje niveau og lærerne formidlingsevne - der gjorde det vedkommende og spændende. Jeg fik meget ud af det trods mine ringe forkundskaber."
   
 • "Gode undervisere, godt tilpasset kursus, god vægtning mellem det meget udregningsmæssige, som kan være lidt svært tilgængeligt, og det mere praktiske."
Undervisere
Niels Skals
Niels Skals
Chefrådgiver
Rambøll
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmaterialer. 

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms9.900,00 kr.
Inkl. moms12.375,00 kr.
HUSET Middelfart Molio kursuscenter
Se kursussted