Molio Konferencen 2019

Få det fulde udbytte af digitaliseringen
Molio Konference 2019

Du bliver effektivt opdateret på aktuelle udfordringer og løsninger ift. digitalisering, standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet. Vi har fokus på, hvad der giver dig værdi - og hvordan.

Du får derfor viden, du kan bruge direkte på dit arbejde dagen efter konferencen.

 

Indhold og formål

Konferencens mål er videndeling og læring. Det er stedet, hvor du mødes med dem, der arbejder med det samme, som du gør, hvor der netværkes og hvor der udveksles ideer og viden. Med ligesindede, med frontløbere, med praktikere, med softwareudbydere etc.

 • Du får nyeste erfaringer inden for digitalisering og indblik i, hvor og hvordan informationsstrukturer, data og standarder kan skabe øget værdi for dig i byggeriet.
 • Du får præsenteret smarte løsninger, nye værktøjer og aktuelle cases / eksempler på anvendelse i praksis - der har det til fælles, at de alle sigter på at skabe værdi - især i forbindelse med digitalisering i byggeriet og digital transformation.
 • Du møder de personer, der arbejder stærkest på at gøre digitaliseringen så praktisk anvendelig som muligt - og også alle dem, der sidder med samme udfordringer, som dig selv.

Det plejer at være et tilløbsstykke med rigtigt fine evalueringer, der peger på vidensdelingen som et særligt stærkt element ved konferencen - og det er du som deltager med til at sørge for. Samtidig er du med til at præge den fremtidige fokus for arbejdet hos Molio - og netværket rundt om Molio.

Målgruppe og forudsætninger

Konferencen er målrettet alle parter i byggeriet; udførende, producenter, leverandører, projekterende, rådgivere, byg- og driftsherre etc., der arbejder med digitalisering, standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet.

Med andre ord hele netværket rundt om Molio.

Program

Programmet udvikles i løbet af foråret 2019 - og finpudses hele vejen frem til konferencen, så vi får det vigtigste, det mest aktuelle og det mest praktisk anvendelige med.

Konferencens udvikling er drevet af brugerne og praktikerne  - og det er også denne kreds der peger på de emner, der tages op. Det ruster dig til at være på forkant med og opdateret på netop de emner, som er udvalgt af dem der arbejder med det til dagligt.

Vi vil formentlig atter i år have tre spor. Dog nok sådan, at et af sporene i år vil blive allokeret til et specifikt emne. Vil vi også følge op på regeringens strategi for digitalt byggeri. Igen i år have en perlerække af førende aktører på scenen med inspirerende indlæg.

Du kan følge med her på siden - eller du kan kontakte Lars Tangaa på lta@molio.dk hvis du vil have tilsendt program, når det er ved at være på plads.

Du kan se programmet for 2018 her

Og så vil der være udstilling af softwareprodukter, du kan besøge i pauserne, samt høre cases om i softwaretimen.

Konferencedeltagernes udtalelser

2018

 • "Det var super fedt at Molio har zoomet ud og set på problemstillingerne udefra, uden at der er fokus på at Molio eller andre aktører skal løse disse. Fedt at problemstillingerne bliver synliggjort og, at synspunkter fra oplægsholdere og deltagerene giver godt indblik i, hvor vi skal bevæge os hen for at få løst disse problemer."
 • "Varigheden på ca. 30 minutter på de enkelte indlæg fungerede rigtig godt! Man fik et hurtigt og relevant indblik i muligheder og erfaringer. Det gjorde at oplægsholderne skulle være skarpe på hvad de  præsenterede og man kedede sig aldrig."
 • "Det er var godt at se oplæg og høre branchen bredt demonstrere hvad der er gang i indenfor byggeriet af forskellige digitale metoder." 
 • "Synes den fungerede utrolig godt som helhed. Kunne godt lide at oplæggene var korte og koncentrerede, så man ikke mistede fokus undervejs."

2017

 • "Status for IT i byggeriet blev dækket godt ved de mange relevante indlæg, både set fra bygherrens, fra arkitektens og ingeniørens samt fra entreprenørens behov."
 • "Godt styr på tingene både fagligt, logistisk og forplejning. Det er vigtigt at alt det praktiske virker, når der er så mange mennesker samlet. […] Gode indlæg med styr på tider og timing. Fint med de små software indspark."
 • "Som altid får man et indblik i den seneste udvikling vedr. standardisering og digitalisering af byggeriets aktører, både offentlige og private."
Vil du være udstiller?

Der vil igen i år, i lighed med de forgangne års bips- og Molio konferencer, være mulighed for at præsentere dine produkter relateret til dagens temaer. Se salgsprospektet her

Det kan du gøre gennem at købe plads til stand ifm. konferencelokalerne og/eller ved at holde indlæg i "Softwaretimen". Du kommer i nærkontakt med masser af interessenter i branchen, så der plejer at være godt run på de ret få standpladser og i "Softwaretimen"

Udstillerne har de seneste år, hvor konferencen er blevet holdt i HUSET i Middelfart, været MEGET tilfredse med standenes placering lige midt i hotspottet mellem kursuslokalerne, som leder de mange deltagere gennem udstillingsområdet adskillige gange gennem dagen.

Faktisk har der i år været så meget run på stande og indlæg i "Softwaretimen", at alle pladser er udsolgt allerede i juni 2019. 

Vi arbejder på at finde mere plads til stande, så hvis du gerne vil høre nærmere om muligheden for at købe en stand til konferencen, kan du kontakte Lars Tangaa på lta@molio.dk.

Overnatning og middag

Der er mulighed for at overnatte i HUSET Middelfart natten inden og natten efter konferencen.  HUSET Restaurant tilbyder også en særlig konference-middag:

2-retters-middag inkl. 2 genstande (vin/vand/øl) koster 350 kr. (ekskl. moms).

Kontakt HUSET Middelfart og book værelse og/eller konferencemiddag.

Rabat

Early Bird-rabat: Hvis du tilmelder dig før 1. juli, så koster konferencen blot 2.500 kr. ekskl. moms.

4 for 3-rabat: Hvis I tilmelder jer 4 fra samme virksomhed, får I den fjerde deltager gratis med. Rabatter kan ikke kombineres.

Information om konferencen

Molio konferencen er efterkommer af de tidligere bips konferencer. bips har altid været dygtige til at inddrage sit netværk. Det fortsætter vi med - og udvider ved at inddrage brugere og praktikere helt konkret i udviklingen.

Byggecentrum kommer med mange års erfaring med at udvikle og holde stærkt praksisorienterede konferencer med udgangspunkt i branchens aktuelle behov. Og med et kæmpe netværk, som også har spillet ind med bud på indhold.

"Sammen har vi derfor et stærkt udgangspunkt for at give dig konferencer, der både er dybt og bredt forankret i branchens udfordringer og ønsker – fokuserer på helt konkrete praktiske løsninger og værktøjer - og skaber rum for videndeling og læring", siger projektleder Lars Tangaa fra Molio.

Vigtig information

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:15
Registrering og morgenmad
09:15 - 09:45
Velkomst ("Henning Larsen")

Hvad er der sket hos os siden senest, vi mødtes på Molio Konferencen?

Få det store overblik over, hvilke projekter og værktøjer, vi har haft / har gang i - både nationalt og internationalt.

Hvordan kan du medvirke og påvirke?

v/ Adm. dir. Christina Hvid og udviklingschef Søren Spile, Molio

09:45 - 10:30
Keynote ("Henning Larsen")
10:30 - 10:50
Pause – kaffe/te og frugt. Besøg udstillerne
10:50 - 11:20
Udbud med mængder (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 5: Klarlægge udfordringerne ved anvendelse af udbud
med mængder)

Molios nye vejledning om udbud med mængder kan være med til at håndtere udfordringerne ved anvendelse af udbud med mængder.

Undervejs i arbejdet er identificeret en række udfordringer – og vejledningen fokuserer på at opnå gevinster ved at anvende udbud med mængder baseret på BIM, hvad enten du er bygherre eller projekterende.

Vejledningen beskriver gennem konkrete eksempler best pratice i udbud med mængder, og opridser mange af de faldgruber der er.

Gennemgang + gode eksempler og erfaringer

10:50 - 11:20
IFC-guiden – revideret og udvidet (SPOR 2 - "Exner")

Guiden præsenteredes i fjor i beta-version. Den er nu blevet færdig – og udvidet, så den nu dækker både modellering i ArchiCAD og Revit og Tekla samt IFC-eksport og import herfra.

Vi præsenterer guiden – og sætter fokus på anvendelsen.

Desuden dialog om videre vej med guiden.

v/ Thomas Graabæk, BIM Equity + ICT & BIM Manager Nicklas Verdier Østergaard, SHL

10:50 - 11:20
Nyt fra DiKon og BIM7AA (SPOR 3 - "Utzon")

Opdatering vedr. samarbejdet og erfaringer omkring fælles specifikationer for indhold af bygningsdele samt anvendelsen af en fælles dansk LOD-metode.

11:30 - 12:00
Måleregler / Udbud med mængder (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Hvordan kan man i praksis opnå samme¬n-lignelige priser på et sygehusprojekt, hvor der bliver budt ud med mængder, uden der går "BIM-teori" i tingene i det daglige arbejde?

v/ BIM Department Manager Kenneth Højbjerg, COWI

(Initiativ 6: Åbne formater og teknologineutralitet)

buildingSMART
Nyt fra buildingSMART. Projekter og tiltag.

Vi vil meget gerne have input og ønsker til det videre buildingSMART-arbejde – nationalt og internationalt.

v/ Udviklingschef Søren Spile, Molio

11:30 - 12:00
Vejledning i opdeling af 3D-modeller (SPOR 2 - "Exner")

Se det nye værktøj der giver retningslinjer for, hvordan det kan være formålstjenstligt at opdele 3D-modeller i et projekt.

Vi præsenterer værktøjet – og sætter fokus på anvendelsen.

v/ Projektleder Allan Schiøtz, Molio

11:30 - 12:00
Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj (SPOR 3 - "Utzon")

Værktøjet opgraderes gennemgribende med fokus på bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, funktionsudbud samt egenskaber.

v/ Produktchef Kim Streuli og udviklingschef Søren Spile, Molio

12:10 - 12:40
Det internationale arbejde - CEN/TC 442 (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 7: Dansk køreplan for BIM-standardisering)

Molio deltager i CEN-arbejdsgrupper for BIM. Gunnar Friborg deltager i arbejde vedr. terminologi og LOIN – og Søren Spile deltager i arbejde vedr. egenskaber.

Arbejde med informationsniveauer (LOIN) og terminologi er i gang. Standarder vedr. egenskaber er under udarbejdelse til færdiggørelse medio 2020.

Vi giver status for arbejdet, herunder arbejdet hermed i regeringens strategi og hos Dansk Standard.

Betydningen af det der kommer ud af arbejdet – og hvad det betyder for virksomhederne.

12:10 - 12:40
Eksempelsamling installation (SPOR 2 - "Exner")

Molio har i år færdiggjort en helt ny og sammenhængende og opdateret CCS eksempelsamling for installationer.

Vi viser, hvordan eksempelsamlingen er udbygget til flere områder samt til i højere grad at redegøre for sammenhængen til værdiskabelsen for bygherren.

Vi ser på optimale anvendelser & gevinster heraf.

12:10 - 12:40
Nyt fra Molio Prisdata (SPOR 3 - "Utzon")
12:40 - 13:40
Frokost i HUSETs restaurant. Besøg udstillerne
13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Korte cases leveret af softwareleverandører

Greenhouse

13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

Korte cases leveret af softwareleverandører

BIM Shark

13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

Korte cases leveret af softwareleverandører

NTI CADcenter

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Korte cases leveret af softwareleverandører

Exigo

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

Korte cases leveret af softwareleverandører

Symetri

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

Korte cases leveret af softwareleverandører
NTI CADcenter

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

Korte cases leveret af softwareleverandører
Symetri

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Korte cases leveret af softwareleverandører

iBinder

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

Korte cases leveret af softwareleverandører

iKontrol

14:35 - 15:00
Pause – kaffe/te og frugt. Besøg udstillerne
15:00 - 15:30
Data og drift - Succeser og gevinster ifm. digital aflevering og drift (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 8: Digital levering af data til drift ved byggeriets aflevering)

 • Hvordan kan Molios ”Data til drift” og forarbejdet hertil hjælpe till?

 • Et overblik over succeser og gevinster ifm. digital aflevering og drift - opnået gennem digitaliseringen af byggeprocesserne

15:00 - 15:30
Sammenhæng mellem Molio værktøjer i en digital byggesag (SPOR 2 - "Exner")

Molio har gennem de sidste mange år udarbejdet en lang række publikationer med værktøjer, metoder, best practise etc, til understøttelse af den digitale byggesag.

Men hvornår skal man begynde at se på IKT- specifikationerne, og hvordan hænger de sammen med Procesmanualen? Er der risici ift udbud med mængderne og hvor læser jeg om hvilke digitale roller entreprenøren nu skal håndtere? Og hvornår er det lige man skal begynde at kigge på driften af byggeriet og hele afleveringen? og hvem skal gøre hvad hvornår.
I dette oplæg foldes Molios publikationer og værktøjer ud ift de klassiske byggeprocesser, der sættes fokus på hvilke dele man med fordel kan tage i brug hvor og hvornår, og hvordan de forskellige værktøjer hænger sammen.

Alt sammen let krydret med erfaringer fra de praktiske erfaringer med brug at værktøjerne på konkrete byggesager.

v/ CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark

15:00 - 15:30
Byggedata (SPOR 3 - "Utzon")

Byggedata lancerer nye elementer, herunder ændret taksonomi, hvor der anvendes struktureret information til at søge i Byggedata.

v/ Udviklingschef Søren Spile, Molio

15:40 - 16:10
IKT-roller (tidl. IKT-projektroller) (SPOR 2 - "Exner")

Hvordan fungerer værktøjet i sammenhæng med IKT-specifikationer, procesmanual og YBL 18?

Vejledningen opdateres med projektroller hos udførende og producenter, samt indenfor bygningsdrift.

v/ Projektleder Allan Schiøtz, Molio

15:40 - 16:10
BIM Infra.dk (SPOR 3 - "Utzon")

Hør om samarbejdet om den digitale transformation i anlægsbranchen 2018-2022.

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området.
Der arbejdes efter principperne i den digitale samarbejdsform BIM.

Status på udviklingsprocessen, tidsplaner og håndtering af sammenhæng / grænseflader mellem anlæg og byggeri.

v/ Head of CAD/BIM department Gita Monshizadeh, Banedanmark + ingeniør Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet

16:20 - 16:50
Paneldebat ("Henning Larsen")
17:00 - 17:10
Afslutning ("Henning Larsen")

Opsamling og afslutning

v/ Adm. Dir. Christina Hvid, Molio

17:30 - 19:00
Netværk

Vin, øl og vand + snacks og sandwiches

Besøge udstillere