TRÆdagen 2019

TRÆdagen 2019 går i dybden med eksempler, barrierer og konkrete løsninger for CLT, flade elementer og boxmoduler, og viser nye veje til fremtidens byggeri.
TRÆdagen


Byggebranchen står overfor et paradigmeskifte, hvor miljøbelastningen fra bygninger og byggerier indenfor den næste årti skal nedbringes markant. Helt grundlæggende udfordrer det den måde vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

Særligt ikke-fornybare ressourcer og den bundne energi i byggematerialer er i fokus. Råstofferne for flere af de mest anvendte materialer er ved at være opbrugt. Materialer fremstillet ved brug af fossile brændstoffer giver store miljøpåvirkninger herunder belastning af atmosfæren med CO2.

TRÆdagen 2019 sætter lys på træ som konstruktions- og byggemateriale i etagebygninger. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ.

Indhold og formål

Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele indenfor design for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik.

Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge som vi plejer. Styrkemæssigt kan vi bygge højt, men ikke så højt som med beton og stål, og træets brandmæssige egenskaber kræver andre brandstrategier og stor omhyggelighed i konstruktionsopbygningen, ligesom der skal tages hensyn til akustik, ’sætninger’ mv.

Med fokus på operationel og omsættelig viden, fokuserer Molios konference TRÆdagen 2019 på træ som byggemateriale i etagebygninger. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ.

Udbytte

På konferencen får du:

 • Et view hele vejen omkring træ i etagebyggeri
 • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
 • Eksperters input til brandsikring af etagebyggeri i træ
 • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
 • Viden om detailløsninger og samlemetoder
 • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
 • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
 • Byggeskadefondens erfaringsopsamling for træbyggeri
 • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
 • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.
Målgruppe og forudsætninger
 • Dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele, muligheder, anbefalinger, løsninger og erfaringer der er for etagebyggeri i træ.
 • Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med drift, planlægning eller udførelse af etagebyggeri.
 • Leverandører som ønsker indsigt i branchens tilgang til træbyggeri og deres behov for løsninger
Baggrund

Det er almindeligt kendt at byggeriet anvender enorme ressourcer, bruger meget energi, medvirker til miljøbelastninger og skaber affald. Klodens klimaudfordringer kræver et hurtigt og resolut svar fra byggebranchen på, hvordan vi i fremtiden skal bygge ansvarligt. Dermed står vi overfor et paradigmeskifte i byggeriet, hvor der i meget høj grad fokuseres på fornybare ressourcer, CO2-emmission og miljøeffekt.

Træ i byggeriet har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer. Træ er unikt som byggemateriale ved at optage CO2 i sin produktion, og indbygget som konstruktionsdel lagrer træet co2 og fjerner det fra atmosfæren. Ydermere er træ yderst genanvendelig ved end-of-life og design for adskillelse.

Men såvel teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer. På TRÆdagen går vi i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

Udstillingsområde

I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til træbyggeri.

Du kan også selv booke en stand. Kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder, eller læs mere om dine muligheder her.

Vil du være udstiller på TRÆdagen?

På TRÆdagen 2019 tilbyder vi dig en unik mulighed for at få eksponeret din virksomhed og dine produkter over for potentielle kunder og samarbejdspartnere i branchen, enten via en stand eller et sponsorat.


Udstillerstand
Udstillerstanden placeres altid i tilknytning til konferencesalen, og i programmet indlægges der pauser, så der er tid til at I kan få en god snak med jeres kommende kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere om dine muligheder her.


Sponsorat
Har du ikke mulighed for at være til stede med en stand på en konference, tilbyder vi i stedet et sponsorat. Så sørger vi for at din virksomhed eksponeres via digitale og analoge medier både før og under konferencen.

Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@molio.dk eller tlf. 70 12 06 00 og høre mere om mulighederne.

Konferenceleder
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Indlægsholdere
Anders Bach Vestergaard
Anders Bach Vestergaard
Projektleder og specialist
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jens Dons
Jens Dons
Teknisk chef
Byggeskadefonden
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Arne Førland-Larsen
Arne Førland-Larsen
Civ. Ing, Dosent, Leder for Team Bærekraft
LINK arkitektur
Jesper F. Hoffmann
Jesper F. Hoffmann
Salgsdirektør
Scandi Byg a/s
Michael Koch
Michael Koch
Direktør
Træinformation
Mads Bech Olesen
Mads Bech Olesen
Civilingeniør
NIRAS
Sonja Stockmarr
Sonja Stockmarr
Konsulent
Urbanization.dk
Finn Larsen
Finn Larsen
Senior Specialist
Rambøll
Per Bro
Per Bro
Byggechef
Boligselskabet Sjælland
Gitte Haar
Gitte Haar
Ansvarlig partner
Center for Cirkulær Økonomi
Jakob Kock
Jakob Kock
Udviklingschef
Adserballe & Knudsen A/S
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Vær opmærksom på at rabatten kun gælder for konferenceprisen. Der gives ikke rabat på middag og overnatning.

Sponsorat eller leje af stand
Ønsker du at være medsponsor for konferencen eller at leje en stand, så kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder eller læs mere her.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:15
Registrering - og morgenmad

Et kig i udstillingen hvor der kan laves aftaler med udstillere om speeddating i pauser.

09:15 - 09:25
Velkomst og introduktion til dagen

På baggrund af ressourcetænkning og miljøbelastning sker der en transformation af byggeteknikker. Samtidigt er der måske også et paradigmeskifte i rollefordelingen blandt byggeriets parter
Udlandets fremdrift og danske erfaringer kan nu samles og konferencens temaer er valgt ud fra dette.

Ligeledes tilbuddet udstillingen og muligheden for dialog med producenter. I relation til TRÆdagen har MOLIO kursustilbud.

v/ Jørgen Lange (kursusleder)
09:25 - 09:55
Byggeriet i et cirkulær perspektiv. Trends og nye krav – også nye klimakrav i EU og Nordisk perspektiv.

Gitte Haars oplæg omhandler krav og tendenser i byggeriet nu og i fremtiden; en ny grøn økonomi med digitalisering, genanvendelse og klimakrav som omdrejningspunkter. Byggeriet og de affaldsmængder vi generer, fylder meget i Danmarks klimaregnskab. Den nye grønne økonomi stiller krav til nye materialer og nye forretningsmodeller, og er ofte mere rentabel end den ”gamle” økonomi. Der er allerede vedtaget nye krav og målsætninger både i EU og Norden - disse gennemgås kort for at illustrerer den forandring byggeriet står overfor og hvorfor træ er en af løsningerne.

v/ Gitte Haar
09:55 - 10:15
Foreningen Træ i Byggeriet og Svanemærket træbyggeri

Orientering om udviklingen igennem tiden indenfor en virksomhed, som altid har arbejdet med træ. Herunder valget af Svanemærket som dokumentation af bæredygtighed og hvad de næste skridt kunne være.

Oplevelser fra træbranchen i markedet og styrkelse af træ – byggeproducenterne ved oprettelse af ny forening.

v/ Jesper F. Hoffmann
10:15 - 10:45
Fremtiden ligger i rødderne: Træhuse & bæredygtighed

Etageboligbyggeriet opført i massivt træ kan halvere byggeriets udledning af drivhusgasser.

C.F. Møller fortæller om deres erfaringer med træbyggeri fra flere nordeuropæiske lande, og hvordan vi kan løse udfordringerne i Danmark. Nye designforudsætninger for rådgiverne og ressourcetænkning som fremtidens udfordring.

v/ Rob Marsh
10:45 - 11:00
Pause

Besøg i udstillingsområdet

11:00 - 11:35
Nye anvisninger i CLT og hybridkonstruktioner samt akustikkens udfordringer og fordele i træbyggeri

Michael Koch giver i sit indlæg et overblik over byggeteknikker i træ, og forklarer hvor CLT-byggesystemer adskiller sig fra de traditionelle metoder. Der gives samtidig en oversigt i de akustiske principper der anvendes for at håndtere flanketransmission i CLT-byggeri. Har vi i dag kompetencerne til moderne træbyggeri i DK, eller vil vi bliver løbet over ende af udenlandske leverandører? Hvilke publikationer kan vi støtte os til?

v/ Michael Koch
11:35 - 11:55
Træs egenskaber i forhold til statik – fordele og ulemper

Orientering om trækonstruktioners samlinger og herunder træ i hybridkonstruktioner samt træ i kompositkonstruktioner.

Status på danske og udenlandske normer. Eksempler på kon-vertering af betonelementbyggeri til CLT byggeri.

v/ Mads Bech Olesen
11:55 - 12:15
Hvordan kan træets egenskaber bruges i designstrategier for indeklima og ventilation

Orientering om erfaringer fra træbyggeri vedr. indeklima samt
hygroskopiske og termiske egenskaber.

En opsamling på hvordan dette kan udnyttes i passiv design, forenkling af bygger mv. Der anvendes cases fra forskellige bygningstyper i Norge.

v/ Arne Førland-Larsen
12:15 - 13:15
Frokost

Besøg i udstillingen

13:15 - 13:45
Leverandørindlæg - spor 1

Indlæg ved udstillere

13:15 - 13:45
Leverandørindlæg - spor 2

Indlæg ved udstillere

13:15 - 13:45
Leverandørindlæg - spor 3

Indlæg ved udstillere

13:45 - 14:05
Brandhensyn i dansk træbyggeri – en status på afklaring om rammevilkår

Anders Bach Vestergaard stiller i sit indlæg spørgsmålet ”Hvorfor er det altid brandlovgivningens begrænsninger vi fremhæver ved træbyggeri i flere etager? Hvorfor kigger vi ikke på de mange muligheder der ligger indenfor lovens rammer?”

v/ Anders B. Vestergaard
14:05 - 14:25
Byggeskadefondens tanker om træbyggeri

Træbyggeri er med sine organiske konstruktioner særligt følsomt overfor byggeskader. Jens Dons vil ud fra den erfaringsbase som Byggeskadefonden over de seneste år har dannet sig med træbyggeri, belyse hvor det ofte går galt og hvad vi kan gøre for at undgå uhensigtsmæssig og risikobetonet arkitektur og bygningskonstruktion.

v/ Jens Dons
14:25 - 14:45
Holder træ i det almennyttige byggeri?
v/ Per Bro
14:45 - 15:05
Totalentreprenørens vinkel på træbyggeriets muligheder og udfordringer
v/ Jakob Kock
15:05 - 15:30
Pause med kage

Besøg i udstillingsområde

15:30 - 15:50
Etagebyggeri i London og 10 etagers byggeri i Aarhus
v/ Finn Larsen
15:50 - 16:20
Vi bygger det væk - Firstmovers i bæredygtigt byggeri

Byplanchef hos Effekt arkitekter og vært på DR, senest serien vi bygger det væk.

Sonja har rejst jorden rundt og set gode eksempler på fremtidens træbyggeri – det skal vi også se på trædagen men vi skal også se på udfordringerne.

Sonja Stockmarr, Byplanchef hos EFFEKT arkitekter. Sonja har senest drevet urbanization.dk – en rådgivervirksomhed inden for byplan og arkitektur. Sonja er desuden ophavsmand til Henning Larsen Architects Planlægning og Landskabsafdeling.

v/ Sonja Stockmarr
16:20 - 16:30
Opsamling på dagen

Kort opsamling på dagen med hovedkonklusioner omkring træbyggeriets potentialer og udfordringer, samt træs betydningen for fremtidens byggeri og processer.

v/ Jørgen Lange (kursusleder)
16:30
Konferencen slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer