BIO4 Amagerværket | Det kræver solidt strategiarbejde at digitalisere | Molio
BIO4 Amagerværket med armering fra Tekla-modellen placeret på billedet. "Når vi modellerer armeringen i 1:1 og bestiller armeringen efter modellen, sikrer vi os, at det passer ude på pladsen."
Fotokredit
Aarsleff

Det kræver mod, investeringer og solidt strategiarbejde at digitalisere

For Àstridur Elin Àsgeirsdottir er den største investering i digitale byggeprocesser det mod, der skal til for at bryde op med velkendte vaner. Samtidig kræver succesfuld digitalisering investeringer og et solidt strategiarbejde, hvor den menneskelige faktor spiller en afgørende rolle både ift. kompetencer, samarbejde og teknologi.

På 1. sal hos entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S på Industriholmen i Avedøre ligger der en lille afdeling i hastig vækst.

På døren til afdelingen er der tapet et A4-ark, hvor der med blå kuglepen står “VDC”. Flere og flere af virksomhedens projektledere er begyndt at opsøge afdelingen, så det er blevet nødvendigt at få et skilt op.

VDC - eller Virtual Design and Construction – betyder bl.a. at man bruger digitale modeller for at optimere gennemførslen af alle faser af et anlægsarbejde eller byggeri, inden man opfører det. På den måde kan man optimere designet og eliminere fejl både i designfasen og under selve opførelsen.

Man kan også placere værktøj og maskiner på den visuelle byggemodel og vurdere, om der f.eks. er plads til en kæmpe kran på en mindre byggegrund.

Visualisering af Masnedsundbroen, når den er opført | Molio

Vigtigt at være på byggepladsen

Àstridur Elin Àsgeirsdottir, som har været med til at introducere VDC i Aarsleff, er i dag VDC Development Manager hos entreprenørvirksomheden, som har 25 ansatte inden for området.

– De fleste af VDC-koordinatorerne er ude på byggepladserne, fortæller Àstridur Elin Àsgeirsdottir, der påpeger vigtigheden i at være til stede dér.

For det er på byggepladsen og i samarbejdet med alle byggeriets parter, at man opnår en god arbejdsproces, hvis man vil revolutionere byggeprocessen med digitale 3D-modeller, mener hun.

Det skyldes, at selv om ingeniører, arkitekter og konstruktører længe har anvendt digitale modeller som en del af planlægningsprocessen, er de svære at få implementeret i selve udførelsesfasen og i samarbejdet med håndværkere og pladschefer, som typisk taler for, at der skal bruges en 2D-tegning, som kan vises på et papir.

Godt at vende rutinerne

Når det ofte er 2D-tegningen, som alene bliver det gældende arbejdsmateriale for håndværkerne på byggepladsen, risikerer man at begå fejl og spilde tid, hvilket er forbundet med store udgifter.

– Det medfører, at masser af data går tabt, og meget arbejde skal gøres om igen. Vi ville gerne, at 3D-modellerne suppleret af 2D-tegninger blev det gældende materiale i både planlægning og udførelse, konstaterer Àstridur Elin Àsgeirsdottir.

Vi har teknologien, men at få menneskene til at anvende teknologien kan være krævende. F.eks. kan en ældre medarbejder, som er vant til at kigge på 2D-tegninger, have svært ved at sadle om og godkende 3D-modeller.
Àstridur Elin Àsgeirsdottir

Hun mener, at der er behov for, at man er villig til at prøve nogle nye ting af og ændre sine rutiner, så man tidligere i planlægningsprocessen bliver tydelig omkring, at det er 3D-modellen, der er den gældende.

Også i udførelsen.

Men denne beslutning kræver mod.

For udover at det kræver præcision og et godt informationsmateriale at kunne lave en korrekt 3D-model, skal også processerne ændres og ikke mindst menneskenes tiltro til teknologien:

– Vi har teknologien, men at få menneskene til at anvende teknologien kan være krævende. F.eks. kan en ældre medarbejder, som er vant til at kigge på 2D-tegninger, have svært ved at sadle om og godkende 3D-modeller, forklarer Àstridur Elin Àsgeirsdottir.

God kommunikation er vital

En anden stor barriere for at gennemføre de digitale byggeprojekter er, at kvaliteten af internetforbindelsen på mange byggepladser ikke er god nok. Det forhindrer cloud-løsningerne i at fungere, som de skal, og derfor kan man bruge op til flere måneder på først at få etableret en god netforbindelse.

Derudover er et godt samarbejde med alle fag i byggeriet en forudsætning for at få gavn af de digitale løsninger og i sidste ende at komme i mål med effektive byggeprocesser og de bedste projekter. Og her er en af nøglerne igen tilstedeværelsen på pladsen.

Man skal vinde respekten på byggepladsen ved at være til stede, lytte til folk og ikke alene være de der software specialister.
Àstridur Elin Àsgeirsdottir

– Man skal vinde respekten på byggepladsen ved at være til stede, lytte til folk og ikke alene være de der software specialister, fastslår hun.

For kun gennem god kommunikation med alle parterne i projektet dannes grundlaget for, at alle byder ind med information i den samme standard, så man taler samme sprog i 3D-modellen, og alle læner sig op ad samme byggemodel.

– Vi er afhængige af at få informationer fra alle fag, men som det er i dag, ved vi ikke, hvilken kvalitet modellerne er i. Der er flere standarder, men det er forskelligt, hvor detaljerede de er, så vi kan risikere, at vi ikke får en fælles forståelse for bl.a. klassifikationer. Hvis vi får et bedre informationsgrundlag fra alle fag i byggeriet, får vi en bedre baggrund for at træffe beslutninger. For man kan ikke drage nytte af de digitale muligheder, hvis man ikke har tilstrækkeligt med information, og det er udfordringen i hele byggebranchen, mener hun.

Jeg har mange gange hørt folk sige: ’Àstridur, vi har aldrig gjort det sådan før’. Men altså, det er også nye tider. Det kræver, at man har is i maven.
Àstridur Elin Àsgeirsdottir

Gåpåmod og risikovillighed

At der mangler information, stopper imidlertid ikke Àstridur Elin Àsgeirsdottirs digitale arbejde. Og netop det at have gåpåmodet til alligevel at give sig i kast med digitale løsninger, selvom de er forbundet med risiko, er afgørende for, at man i sidste ende kan skabe en succesfuld forretning med digitalt byggeri. Man skal turde gøre noget nyt, men også turde fejle og stoppe udviklingsprojekter, hvis de er kommet ud i en forkert retning, mener hun.

– Jeg har mange gange hørt folk sige: ’Àstridur, vi har aldrig gjort det sådan før’. Men altså, det er også nye tider. Det kræver, at man har is i maven, fortæller hun og understreger samtidigt, at de digitale løsninger er nødvendige i flere og flere byggeprojekter, og i mange udbud er digitalisering et krav, for at man overhovedet kan komme i betragtning som vinder af projektet.

Aarsleff benytter sig i dag af digitale løsninger i projekter svarende til 50 % af sin omsætning og er særligt godt med, når det kommer til de større projekter.

Et af dem er Aarsleffs byggeri af Hofors biomasseanlæg på Amager, som sammenlagt er vurderet til at koste ca. 4,5 mia. kroner. Byggeriet skulle opføres hurtigt, og da det samtidig var estimeret til 160.000 mandetimer, måtte der arbejdes i døgndrift.

På den baggrund vurderede Àstridur Elin Àsgeirsdottir, at det var nødvendigt at bruge en 3D-model for at sikre kvaliteten af byggeprocessen, herunder at de rigtige materialer blev bestilt i tide; også selv om det viste sig, at de skulle bruge de første 2-3 måneder på at oprette en tilstrækkelig god internetforbindelse til at kunne køre cloud-teknologien.

Àstridur Elin Àsgeirsdottir diskuterede med pladscheferne, som ikke alle havde tiltro til teknologien og gerne ville gøre tingene, som de plejede, og diskussionen endte med et kompromis:

I stedet for at trække den digitale model ned over hovedet på håndværkerne, der skulle udføre arbejdet, brugte de 2D-tegninger på pladsen, mens 3D-modellen fungerede som produktionsmodel i de andre dele af processen.

Hun indgik kompromiset med visheden om, at god kommunikation, dialog og respekt er vigtigere, end at alt bliver digitaliseret på én gang.

Og det gav resultat: Pga. et godt samarbejde endte byggeriet med at blive færdigt to måneder før tiden, og der var god stemning på tværs af fagene på pladsen.

– Løsningen gav et meget bedre workflow, og projektet endte med at blive rigtigt godt; så blev pladscheferne meget tilfredse, fortæller Àstridur Elin Àsgeirsdottir.

Tilmeld nyhedsmail