aftale_kommunikation_1130

Fordeling af proj.ydelser, glasfacader og -tage

Varenummer: aok18005

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

Anvisningen Fordeling af projekteringsydelser og -ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage (A114) indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og ansvar, mellem parter i fag-, hoved- og totalentrepriser.

De tekniske løsninger, der anvendes inden for glasfacader og -tage, er under kraftig udvikling, blandt andet i form af flere funktioner og automatik, der indbygges i facadesystemerne og involverer flere fagdiscipliner. A114 benyttes til at udarbejde et veldefineret grundlag for aftaler om fordeling af projekteringsydelser og ansvar mellem deltagende parter.

Fordele ved at bruge A114:

  • Kan anvendes uafhængigt af entrepriseform
  • Kan anvendes af og mellem rådgivere, leverandører og montageentreprenører
  • Guider brugerne igennem overvejelser og delprocesser, der ligger i aftaleindgåelse herunder fx hvordan man etablerer et tidligt samarbejde med leverandører
  • Indeholder anvisningstekst, fx i form af præcisering af projektleders ydelser i henhold til rådgiverorganisationernes ydelsesbeskrivelser
  • A114 består af aftalegrundlagstekst, vejledning og bilag, fx paradigmer for ydelsesaftale og modelfordelingsskema og eksempler på disse
  • Udarbejdet fælles og finansieret af byggebranchen.