prisdata_groenland

Grønland

Kategorier
Forfatter: Molio Prisdata
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Molio
Varenummer: 3119grå-net

Har du allerede abonnement på prisdatabaser? Så kan du tilgå din Prisdata her.

I prisdatabasen Grønland finder du priser, som svarer til Nybyggeri - Fagdele. Det er priser på et detaljeret niveau, men tilpasset grønlandske forhold.

Tilpasningen er primært for lønninger og fragt af byggematerialer til Grønland og henvender sig til alle, der kalkulerer byggeri på Grønland.

Hvad er Molio Prisdata?

Database eller bog?

Grønland udkommer som prisdatabase (digital) og som trykt prisbog.

Både prisdatabase og bog indeholder kun bruttopriser.

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste).
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning, som lægges til afhængig af forholdene, og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.800 kr./år
Anden prisdata 3.300 kr./år
Tredje prisdata 2.700 kr./år
Fjerde prisdata 2.100 kr./år
Efterfølgende prisdata 1.450 kr./år

Hvis du eksempelvis har købt 3 prisdata, koster det 9.800 kr./år.
Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.000 kr./stk.

Hvis du vil købe mere end én prisdatabase eller prisbog, så send en mail eller ring til os på tlf. 70 12 06 00.