CAD og bygningsmodel

Tegningsstandarder

Varenummer: cob18004

Molios Tegningsstandarder (C213, del 1-7) standardiserer branchens 3D-modeller og 2D-bygningstegninger. 

Hvis vi på tværs af virksomhedsskel anvender fælles symboler, signaturer og layout, bliver modeller og tegninger lettere at aflæse. Det kan være med til at spare tid og afværge misforståelser.

I særskilte afsnit præciserer anvisningerne, hvilke tegningstyper der typisk bliver udarbejdet af de forskellige faggrupper. Flere af anvisningerne gør klart, hvilket indhold man kan forvente af disse tegningstyper. 

Fordele ved brug af anvisningen:

  • Værktøjet fordeler sig over syv anvisninger: Generelt, arkitekt, betonkonstruktioner og -pæle, stålkonstruktioner, VVS og ventilation, elinstallationer, bygningsautomatik
  • Til både 2D og 3D modellering
  • Eksempler, der illustrerer de forskellige signaturer og grafiske greb gennem konkrete tegninger.