Abonnement på BR18 og vejledningerne

Hold dig ajour med BR18 og få automatisk tilsendt alle fremtidige tillæg og alle nye vejledninger, så du har det hele samlet i tre ringbind ved siden af hinanden.

Få automatisk alle opdateringer og tillæg til BR18 og til alle de tilhørende vejledninger.

Den 1. januar 2018 trådte BR18 i kraft. Som for alle tidligere bygningsreglementer, vil der også for BR18 komme jævnlige opdateringer og nye tillæg. Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder BR18 i et ringbind med en tilhørende abonnementsordning. Dette sikrer, at du automatisk får tilsendt alle nye tillæg og opdateringer af Bygningsreglement 2018 til dit ringbind, så det altid er ført helt ajour.

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR18 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.
  

Hvad med vejledningerne til BR18?

I forbindelse med BR18 er der udarbejdet en række vejledninger. Nogle er allerede færdige – andre er på vej.

Molio samler alle vejledningerne til BR18 i to ringbind - et ringbind der kun indeholder Brand-vejledninger og ét til alle de andre. Der er knyttet en abonnementsordning til hvert ringbind, der svarer til det abonnement, du kan få til dit BR18-ringbing.

Abonnementet betyder, at Molio automatisk sender dig alle nye justeringer og eventuelle tilføjelser til vejledningerne. Du betaler kun for de tillæg og tilføjelser, du modtager. Selve abonnementet og administrationen heraf er en gratis service.


Fordele for dig:

  • Du har hele BR18 med alle tilhørende vejledninger samlet i tre ringbind på reolen.
  • Alle tre ringbind er til hver en tid ført ajour, fordi du med abonnementsordningen automatisk får tilsendt tillæg og ændringer, så de er lige til at skifte ud.

Du kan købe ringbindene separat for kr. 350.- pr. ringbind eller køb begge vejledninger for en samlet pris på kr. 650,-.

Køb BR18-ringbind her

Køb BR18-vejledninger her

Køb BR18-vejledninger Brand her

BR18 og tilhørende vejledninger
BR18 Ringbind

Mindre fejl i tryk af vejledninger

Der er desværre sket en fejl i trykning af en af vejledningerne til BR18. Et trykark er blevet forskubbet, da rettelsesbladene blev samlet inden renskæringen.

Det drejer sig om rettelsesbladene på side 25-30 under Vejledning om byggeri i kystnære områder (V1) og siderne 1-26 under Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere (V2), som ser ud til at mangle.

Den gode nyhed er, at du meget gerne skulle have de manglende sider gemt under kapitel 28-29. Kig i rettelsesbladene mellem kapital 28 og 29. Her kan du se på fingermærkerne (de farvede kapitelangivelser) hvilke sider, der ikke passer ind – de to orange farver. De forskubbede sider er lige til at tage ud og sætte ind det rigtige sted.

Vi beklager fejlen mange gange.