Nu kan du forudbestille AB Forenklet for praktikere

AB 18-aftalesystemet

Efter flere års forberedelse blev det nye AB-aftalesæt sendt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2018.

AB Forenklet for praktikere

AB Forenklet for praktikere udkommer i november, men allerede nu kan du forudbestille bogen. AB Forenklet kan ses som en light-model af AB 18 og er dermed en nyskabelse i AB-systemet.

Regelsættet sigter mod mindre komplicerede bygge- og anlægsopgaver, hvis begrænsede omfang, tid eller økonomi kan gøre det uforholdsmæssigt tungt at benytte de mere omfattende AB 18-vilkår.

AB Forenklet for praktikere er en juridisk ståbi - et entrepriseretligt værktøj - for bygherrer og entreprenører, rådgivere og leverandører. 

Det nye AB lægger op til dialog og samarbejde

Med den nye AB 18 er der indført en obligatorisk gennemgang af det enkelte projekt, hvor alle parter rundt om bordet kigger hinanden i øjnene og ser på, om der er noget, der er overset eller som kunne være bedre.

I Dansk Byggeri er man tilfreds med de nye betingelser og venter, at det både vil fremme samarbejdet mellem bygherrer og entreprenører og betyde, at der kommer færre tvister mellem parterne.

AB 18 digitalt? Byggedata er værktøjet for dig, der har brug for at kunne navigere sikkert i lovene og reglerne for byggeriet i Danmark - blandt andet kan du søge på tværs i hele AB-systemet og BR18. Se mere her.


Her finder du alle udgivelserne i AB-systemet: