Vigtig information | Molio

Fejl i følgebrev til grundmappen for gasservice, vvs og kloak

Molio har i denne uge sendt rettelsesblade ud til abonnenterne på grundmappen for gasservice, vvs og kloak. Men der har desværre sneget sig nogle fejl ind i følgebrevet.
 1. Forkert fane

  Følgebrevet beskriver, at du som modtagerne skal udskifte indholdet i fanerne 3, 6 og 7.

  Det er ikke fane 7, som skal udskiftes, men derimod fane 8.

   
 2. Forkert bekendtgørelsesnummer

  Vi skriver desuden, at indholdet der skal skiftes er:

  "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019."

  Her skulle have stået:

  "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019."