Fremtidens digitale byggeri er i fokus på årets Molio Konference

Fremtidens digitale byggeri er i fokus på årets Molio Konference

Den årligt tilbagevendende Molio Konferencen 2019 samler tirsdag fagfolk på tværs af byggeriets værdikæde til en dag med faglige oplæg og sparring om det, der rører sig i byggebranchen lige nu. I år er en væsentlig del af konferencen reserveret til at sætte fokus på dét, alle taler om og venter på bliver fuldt implementeret: Digitaliseringen af bygge- og anlægsbranchen.

Når Molio - Byggeriets Videnscenter tirsdag afholder sin årlige konference i HUSET i Middelfart, er det med fremtidens digitale byggeri i fokus.

Den digitale omstilling af byggebranchen skal bygges på et fundament af fælles digitale værktøjer, internationalt gældende standarder og et fælles fagsprog, der sikrer at udviklingen mod et databaseret mind set som udgangspunkt for alle byggeprocesser går i en fælles retning, mener Christina Hvid, adm. direktør i Molio:

– I år har vi valgt at sætte massivt fokus på de digitaliseringsværktøjer, der findes nu for byggeriets parter, så det bliver muligt at komme i gang med den omfattende digitaliseringsproces. Men det er lige så vigtigt, at vi i fremtiden løbende udvikler nye værktøjer, der kan understøtte den fortsatte digitale udvikling, at vi i branchen får et fælles, digitalt sprog og arbejder efter fælles og internationalt gældende standarder for at give fremtidens digitale byggeprocesser de bedst mulige forhold for at lykkes. Det er nogle af de emner, vi får nogle af branchen bedste fagfolk til at undervise i og holde oplæg om på Molio Konferencen 2019, forklarer Christina Hvid, adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter.

Digitalisering i øjenhøjde

Christina Hvid understreger, at Molio gerne agerer øvelsesglatbane og teorilokale i den digitale udviklingsproces, for Molios fremmeste opgave er netop løbende at udvikle de nødvendige, digitale værktøjer, der sammen med internationale standarder og et fælles sprog skal danne fundament under den digitale udvikling på tværs af branchen fagligheder.

– Skal digitaliseringen for alvor have luft under vingerne, er det tid til at hive digitaliseringsprocessen ned i øjenhøjde og ind i hverdagen på kontorerne og på byggepladserne. For vi begynder først for alvor at tænke, agere og udvikle os digitalt, når vi rent faktisk gør det, vi siger, vi vil gøre – at tænke hverdagens byggeprocesser digitalt fra starten, mener Christina Hvid.

Hun tilføjer, at konferencen den 5. november også har fokus på ‘Strategi for digitalt byggeri’ fra TBST (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) samt ‘Det Digitale Manifest’, hvor Molio og andre aktører på tværs af byggeriets værdikæde giver deres bud på, hvad der skal til, for at der kommer mere fart på digitaliseringen af byggebranchen.

TBST giver update på Strategi for digitalt byggeri

Brug af data handler om at sikre flowet i byggeprocessen, så alle faggrupper har de rigtige data at arbejde med på det rigtige tidspunkt, forklarer August Schwensen, der er projektleder for arbejdet med Strategi for digitalt byggeri i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Han vil i sit oplæg på Molio Konferencen 2019 blandt andet give en status på, hvor langt arbejdet med at udfolde strategien er og give indblik i de erfaringer, man pt. har gjort sig.

– Lige nu arbejder vi bl.a. meget konkret med, hvordan man kan gøre bedst mulig brug af data om bygningsdriften - både igennem projekteringen, byggefasen og bagefter for bygningsejeren.Til dette formål er der en analyse på vej fra driftsherrerådgiveren, fm3, der også vil skitsere en handlingsplan med forslag til løsninger på netop optimal udnyttelse af data i driften. Strategien rummer 18 initiativer, som fordeler sig på fem indsatsområder, og formelt set har vi til slutningen af 2021 til at implementere dem. Men vi håber og satser på, at implementeringen afføder flere initiativer og samarbejder på tværs i branchen, forklarer han.

Ny viden, værktøjer og netværk

August Schwensen og TBST vil starte en dialog med branchen om, hvordan og i hvilket omfang handlingsplanen skal realiseres, og i hans optik er det derfor en god ide at orientere sig om det aktuelle arbejde og status på digitaliseringsstrategien på Molio Konferencen den 5. november.

– Brug af data handler jo om mange aspekter i byggeprocessen, fx det bæredygtige aspekt i form af omtanke på brug og spild af ressourcer, samt hele det digitale samarbejde i byggeriet. Derfor kan såvel store som små aktører deltage på Molio Konferencen og blive opdateret på ny viden, nye værktøjer og indgå i et branchenetværk, hvor der bl.a. sparres om digitaliseringsprocessen.

Læs mere og se programmet for Molio Konferencen 2019