TRÆ - en game-changer i byggeriet | Molio

Game-changer i byggeriet: træ

Byggeriets ressourceforbrug er en af de største syndere i forhold til det højaktuelle spørgsmål om byggeriets klimapåvirkninger. Træ er i den forbindelse et oplagt materialevalg til at erstatte beton og metaller. TRÆdagen 2019 går i dybden med praktiske løsninger for træbyggeri.

Klodens klimaudfordringer kræver et hurtigt og resolut svar fra byggebranchen på, hvordan vi i fremtiden skal bygge ansvarligt.

Særligt ikke-fornybare ressourcer og den bundne energi i byggematerialer er vigtige spørgsmål. Ligesom råstofferne for flere af de mest anvendte materialer er ved at være opbrugt.

Materialer fremstillet ved brug af fossile brændstoffer giver store miljøpåvirkninger herunder belastning af atmosfæren med CO2. Dermed står vi over for et paradigmeskifte i byggeriet, hvor der i meget høj grad fokuseres på fornybare ressourcer, CO2-emission og miljøeffekt.

Træ som bæredygtig løsning

Træ som konstruktionsmateriale har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer.

Træ er unikt som byggemateriale, fordi træer optager CO2 under produktionen, og indbygget som konstruktionsdel lagrer træet CO2 og fjerner det fra atmosfæren.

Ydermere er træ yderst genanvendelig ved end-of-life og design for adskillelse.

Praktisk fokus på barrierer og løsninger

Men såvel teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer. Helt grundlæggende udfordrer træ som byggemateriale den måde, vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

Molio har derfor udviklet en højaktuel konference; TRÆdagen 2019.

Konferencen handler ikke om hvorfor vi skal, men har fokus på hvordan vi gør, når vi skal konstruere store bygninger i træ.

Konferencen går dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder, der viser nye veje til fremtidens byggeri.

Læs meget mere og tilmeld dig her