Funktionsbaserede brandkrav

Hvor er de funktionsbaserede brandkrav på vej hen?

Der arbejdes på højtryk på alle de nye BR18-vejledninger om brandsikring, som kommer til at erstatte den tilgang til brandsikring af byggeri, som vi kender og anvender i dag. Alle ved, at det vil få konsekvenser for den enkelte byggesag, men branchen venter spændt på præcis hvilke konsekvenser det vil få.

PRESSEMEDDELELSE

I BR95 indførte man de såkaldte funktionsbaserede brandkrav suppleret med eksempler, som man kunne tage udgangspunkt i, når man valgte sin løsning. Kravene var ikke specifikke, men intentionerne angivet. Dermed var den konkrete brandtekniske løsning ikke anvist på forhånd og man var dermed heller ikke bundet af detailkrav. 

I BR18 holdes fast i de funktionsbaserede brandkrav, men den ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri ” som vi kender i dag udgår, og erstattes med en række vejledninger med hjemmel i lovgivningen. Det vil sige, at vejledningerne udgør et regelsæt, som skal følges. De nye vejledninger vil udgøre det ene spor af to mulige til dokumentation af brandforhold. Det andet spor vil være en funktionsbaseret tilgang, hvor præaccepterede brandkrav kan fraviges, såfremt et acceptabelt brandsikkerhedsniveau kan dokumenteres:

– Vi kender jo ikke disse vejledningers præcise indhold endnu, siger Anders B. Vestergaard Brandteknisk rådgiver i DBI og Master i Brandsikkerhed: - Men den overordnede struktur peger på, at vi får specifikke regler om brandsikring af forskellige typer af bygninger – i hvert fald inden for det traditionelle byggeri. Det betyder, i grove træk, at vi med BR18 faktisk vender tilbage til tiden inden de funktionsbaserede brandkrav indførtes, hvor kravene til forskellige typer af byggerier fik hvert sit kapitel. Dog fortsat med mulighed for at anvende en funktionsbaseret tilgang. 

Mere ensartede løsninger og en ensartet sagsbehandling  

Ifølge Andes B. Vestergaard er baggrunden for denne omfattende kursændring bl.a., at de funktionsbaserede brandkrav og de tilhørende eksempler dels har givet grobund for meget forskelligartede løsninger og også for en meget forskelligartet sagsbehandling i kommunerne. Med de nye specifikke vejledninger er der lagt op til klare regler og en ensartet sagsbehandling ved brandsikring af traditionelt byggeri. Bevæger man sig uden for det traditionelle byggeri, så stilles der større krav til kvalifikationer og kompetencer hos den certificerede brandrådgiver. 

Konsekvenser for det enkelte byggeri 

Vejledningerne bliver et hovedværktøj for alle, der arbejder med brandsikring fremover. Deres anvendelsesområde må forventes at blive udvidet ift. de eksempelsamlinger og den normale anvendte praksis, som man kender i dag: 

– Der vil komme en række nye regler, der vil få konsekvenser for de løsninger, man faktisk kan og skal anvende i det enkelte byggeri. Tilsvarende indføres en helt række nye begreber som risikoklasser, brandklasser, start- og sluterklæring, kontrolplaner og indsatstaktisk traditionel, hvilket alle skal have ind under huden. Selvom vi ikke helt kan sige i hvilken grad, så vil der derfor komme et behov for at få opgraderet sin viden, hvis man arbejder med brandsikring. Derfor har DBI i samarbejde med Molio arrangeret et grundigt to-dages forløb i september 2018, hvor vi vil gennemgå det hele. Den første dag handler om de nye rammer og spilleregler, den næste dag om, hvordan disse regler udmønter sig i det faktiske byggeri, siger Anders B. Vestergaard, der er kursusleder på Branddagene 2018.  

Branddagen udvidet til to dage

Branddagen har været afholdt én gang om året og har været et samlingspunkt for den del af branchen, der arbejder med brandsikring:

– I år er Branddagen(e) udvidet til to dage. Det har vi gjort for at sikre, at vi kommer ordentligt omkring de mange store ændringer, men også for at opfylde et ønske fra de tidligere år om mere tid til netværk mellem faggrupper/brancheområder. Ydermere har vi denne gang tilknyttet et messeområde med udstillere af nyeste teknologi og viden inden for brandteknisk materiel m.v, så alle sejl er sat til i år, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio.

Programmet justeres løbende

Læs mere om branddagene her

Læs alle pressemeddelelser her

For mere information kontakt:
Bo Riisbjerg Thomsen, Bygningskonstruktør og udviklingskonsulent, Tlf: 44 89 06 22, brt@molio.dk

Tilmeld nyhedsmail