Kirstine Reese har været på Byggeriets Projektlederuddannelse fra Molio

"Jeg har fået meget mere mod på at gå aktivt ind i rollen som projektleder"

Kirstine Reese savnede værktøjer til styring og planlægning af sine projekter. Efter sin deltagelse på Byggeriets projektlederuddannelse har hun ikke blot fået mere strukturerede procedurer og forbedret den interne kommunikation i virksomheden, hun har også fået personlige værktøjer og et større netværk. Læs interviewet med Kirstine her.

Hvilke udfordringer havde du i det daglige før uddannelsen?

– Det var mest manglen på nogle konkrete værktøjer til styring og planlægning af vores leveranceprodukter. Og mangelfulde procedurer i forhold til blandt andet lærings- og videnledelse - erfaringsopsamling - som jeg også endte med at skrive eksamensopgave om. Og så havde vi bare ikke nok fokus på vigtigheden af grundig projektledelse, måske fordi vi manglede kompetencerne - i hvert fald i forhold til de kompetencer jeg har nu.

Hvad er det for nogle værktøjer, som har ændret på det nu?

– Jeg har fået ord og begreber på de ting, jeg gør, og fået en forståelse af i hvilken fase af vores projekter vi vil gøre en indsats inden for projektledelse, og hvordan jeg kan gøre det. Jeg har fået en masse planlægnings- og styringsredskaber, samt nogle metoder til at forbedre den interne kommunikation. Jeg har fundet ud af, at det er ret vigtigt, hvordan vi snakker med hinanden. Altså selvfølgelig er det vigtigt, men det var ikke noget jeg tænkte specielt over, men når man får det penslet ud på den måde, vi gjorde, så finder man ud af, hvor stor en rolle det faktisk spiller i ens arbejde.

Hvilke af dine kompetencer er især blevet styrket på uddannelsen?

– Jeg har fået meget mere mod på at gå mere aktivt ind i rollen som projektleder, og tillid til at jeg ved, hvad jeg laver, fordi jeg nu har nogle begreber på det jeg gør og nogle flere metoder at tage fat i. Så jeg har helt klart fået noget mere selvtillid og selvindsigt på det område. Jeg har også udviklet min evne til at analysere de mennesker, jeg omgås med i arbejdssammenhænge. Altså hvordan de agerer og hvorfor, og hvordan jeg så bedre kan kommunikere med dem. Det har været ret godt, at jeg har fået en dybere forståelse af, at andre arbejder anderledes, og hvor vigtigt det virkelig er, at man kan finde ud af at arbejde sammen.

Hvor i dit arbejde kan du drage nytte af de nye kompetencer?

– Generelt har jeg fået nogle meget mere strukturerede og ensartede procedurer til at styre vores projekter efter. I løbet af eksamensprojektet havde jeg en løbende dialog med min arbejdsplads, hvor vi fandt ud af, at vi skal have mere fokus på projektopstarten. Der kan jeg helt klart bruge nogle af mine nye kompetencer i måden, hvorpå jeg får startet et projekt op, og i måden hvorpå jeg bedst tilrettelægger vores projekter i forhold til hvem, der er involveret. 

Er der noget ved uddannelsen som du især vil fremhæve som positivt?

– Der er mange ting! Jeg synes vi havde nogle rigtig dygtige undervisere, og stoffet var relevant og rettet mod byggeriet. Man fik en bred forståelse for de mange forskellige aspekter inden for projektledelse; lige fra personanalyse til hvordan man bedst håndterer en konflikt, og til eksempler på, hvordan man håndterer sin planlægning og styring. Og det vi lærte blev hele tiden relateret til vores egen hverdag ved hjælp af de cases og øvelser, vi har haft. Mødet med undervisere og medstuderende var meget givende. Vi havde nogle rigtig gode dialoger og diskussioner. Jeg synes, det var rigtig spændende at høre, hvordan de andre arbejder, og hvad de har af udfordringer og løsninger. For vi havde faktisk nogle ret forskellige baggrunde, selvom vi alle sammen er inden for byggeriet; vi sidder i nogle meget forskellige virksomheder i hele landet. Men nogle af de problemstillinger og udfordringer, vi har, er universelle, og det var egentlig meget rart at få bekræftet, at man ikke er den eneste, der har de her udfordringer. Og så er der selvfølgelig muligheden for at få udvidet sit netværk. Det er dejligt rent faktisk at mødes i virkeligheden og ikke bare via en skærm til et online kursus. Man fik muligheden for at blive et hold, hvor man kunne hjælpe og støtte hinanden i forhold til opgaveskrivning og eksamen. Og så kan vi jo også bruge hinanden bagefter. Nu kender vi jo hinanden, så vi kan altid tage fat i hinanden nu, hvis der opstår nogle ting. Jeg har haft et rigtig godt forløb.

Tilmeld nyhedsmail