Jørn Vibe Andreasen
Fotokredit
Molio

Kronik: Nu skal guldet samles op

Hvis digitaliseringen i byggeriet skal lykkes, skal vi anerkende hinandens kompetencer og samarbejde i endnu højere grad. Men er der det nødvendige fokus på direktionsgangen?, spørger direktøren for Byggeriets Videncenter.

PRESSEMEDDELELSE

Kronik af Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør, Molio - Byggeriets Videnscenter

For nylig hørte vi om en selvkørende bil, der var involveret i et mindre uheld. Efterfølgende forlød det, at det ikke var sket, hvis de andre biler også havde været selvkørende. Det kan vi så stole på, og pointen er, at hvor digitalisering tager over, øger vi forudsigeligheden og minimerer risici.

Og hvem vil ikke gerne det i byggeriet? Byggeriet er dog fortsat tøvende med at komme ud af den digitale startboks. Det går i al fald hurtigere i andre brancher - tænk for eksempel på de forretningsmodeller og platforme, vi for længst har taget til os på medie og underholdningsfronten. 

Hvor er ledelsens fokus? 

Det digitale procesgrundlag er ellers klar til at erobre og forandre byggeriet. Det erkendes, at der er store gevinster at hente, og branchen er også enige om, at der er store gevinster at hente. I realiteten står de helt uundværlige digitale ildsjæle, for hvem det ikke kan gå hurtigt nok, indtil videre ret alene på scenen. Her er utålmodigheden stor i forhold til at heale byggeriets kendte akilleshæl - lav produktivitet, manglende effektivitet og komplicerede konkurrenceforhold - med digital medicin. 

Spørgsmålet er, om der er det nødvendige digitale fokus på direktionsgangen - eller om udbytte, omsætning og konkurrence fortsat skygger for at gøre digital satsning til en vigtig kommerciel driver. Her må vi konstatere, at der er store forskelle. 

Bedre og mere smidigt samarbejde 

Vi er kommet over det stadie, hvor det har handlet om at imponere med flotte digitale modeller. Nu tænker en stadig større del af byggeriet i løsninger, der kan bruges, og som virker. Fokus retter sig mod ydelser, der understøtter planlægning på tværs af værdikæden, og som forudsætter vilje og forståelse for samarbejde mellem bygherre, arkitekter, udførende og i sidste ende brugerne og facility management-operatører. 

Det fremgår af den undersøgelse, som Molio har foretaget blandt byggeriets topledere. Hvordan vurderer toplederne status og potentialer her og nu og fremover. Alle står ikke på samme sted, men der er enighed om, at den digitale udvikling ikke alene kan udspringe af en strategisk beslutning om at blive digitale. Det handler i stedet om at sikre sig de rette medarbejdere, at opbygge en organisation, der understøtter den digitale målsætning og - ikke mindst - at skabe en kultur i virksomhederne, der ansporer medarbejderne til at søge nye løsninger i den digitale værktøjskasse. 

Og der er også forståelse for, at alle i byggeriet bør kigge ud over egen virksomhed, hvis digitalisering skal lykkes. Den digitale udvikling kommer ingen vegne, hvis ikke der er forståelse for bedre og mere smidigt samarbejde mellem alle aktører i byggeriet - horisontalt såvel som vertikalt. Vi bør således se arkitekten og entreprenøren tale mere sammen og anerkende hinandens kompetencer. Det er en forudsætning, hvis byggeriets processer skal blive selvkørende. Som en topleder i byggeriet udtrykker det i Molios undersøgelse, "så sker (der) ikke en digital udvikling, uden at der også skal ske en udvikling i adfærd. Ellers får vi ikke de benefits, som vi skal have". 

Store barrierer stopper ikke udviklingen 

I Molio vil vi fremover trække den digitale omstilling helt frem i vores formidlingsarbejde. Det kommer up front i alt vores arbejde, og det er også baggrunden for undersøgelsen af topledernes vurdering af status og muligheder. Det følger vi senere op med en bredere undersøgelse af vurderingen i byggeriet enkelte brancher og medarbejdergrupper. 

Det er nemt at tale om digitaliseringens nødvendighed i byggeriet, men det står også klart, at der fortsat er store barrierer såvel økonomisk, kulturelt som i forhold til kompetencer. Det stopper bare ikke udviklingen, som også vil komme til os udefra. 

Det er til gengæld nødvendigt at opnå større forståelse af de fælles mål på tværs af byggeriets værdikæde. Det er ikke helt skævt at antage, at alle led i byggeriets værdikæde ser sig selv som den absolut vigtigste aktør, der skal definere den platform, alle andre skal hoppe på. Det skal der tales åbent og ærligt om. For som en topleder udtrykker det: "... på en dårlig dag er det også noget med at eje den platform og eje processen. Den der ejer processen er tæt på kunden. Og den der er tæt på kunden er tæt på pengene." 

Lad os blot konstatere, at guldet er der, og at der forestår en spændende og disruptiv periode for byggeriet i de kommende år, når branchen forhåbentlig finder sammen for at samle guldet op.

Læs mere om undersøgelsen Digitalt Barometer her

Læs alle pressemeddelelser her