Brandsager - praktisk og juridisk håndtering

Brandsager - praktisk og juridisk håndtering


Du får den juridiske baggrund for håndtering af brandsager inspireret af en række konkrete skadesager - og fif til, hvordan du bedst navigerer rundt i forsikringer og ansvar.

Desuden får du en praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager - som sparer dig for tab og besvær.
 

Indhold og formål

Formålet med kurset er at gennemgå alle de juridiske aspekter af brandsager. Vi ser på brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelser af tab og ansvar - og fokuserer på, hvordan du bedst og skarpest navigerer mellem det hele.

Vi gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Regler om brandforsikring af ejendomme
 • Panthaverbeskyttelse
 • Den typiske brandforsikring
 • Typiske brandskader
 • Opgørelse af brandskader
 • Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
 • Opgørelse af driftstab
 • Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
 • Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
 • Hvad med forurening som følge af brand?
 • Hvad med følgeskader af slukning?
 • Regres ved brandskader
 • Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
 • Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
 • Ansvarsforsikringsselskabets rolle
 • Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
 • Medsikring under brandpolicen, jf. AB92 §8
 • Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

Du får stoffet leveret i et levende mix mellem teori, cases og afgørelser.

Målgruppe og forudsætninger

Alle med interesse for brandskader. Kurset retter sig mod entreprenører, forsikringsfolk og jurister.
 

Undervisere
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Jørgen Lundblad
Jørgen Lundblad
Skadeingeniør og projektleder
Codan Forsikring
Baggrund

Der er i Danmark gennemsnitligt ca. 5.400 brande om året. En mindre del af disse brande er såkaldte dødsbrande, der medfører tab af menneskeliv. Dette er dog kun de registrerede brande, og der er formentlig et meget højere antal brande hvert år, der dog når at blive slukket inden, der er behov for brandslukningsassistance.

Disse brande medfører store økonomiske tab og har en stor konsekvens for de involverede - både dem, der uforvarende er grund til, at der opstår brand, og dem, der mister hus eller ejendele på grund af branden.

Vigtige informationer

Kurset udbydes i samarbejde med JUC

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Materialer
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder lovgivning for området samt domme og kendelser, der vedrører de berørte emner. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC's online materialeportal.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Velkomst og introduktion til dagen
v/ Simon Heising
09:15 - 12:00
Juridisk håndtering af brandsager

Fokus på særlige opmærksomhedspunkter:

 • Regler om brandforsikring af ejendomme
 • Panthaverbeskyttelse
 • Den typiske brandforsikring
 • Typiske brandskader
 • Opgørelse af brandskader
 • Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
 • Opgørelse af driftstab
 • Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
 • Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
 • Hvad med forurening som følge af brand?
 • Hvad med følgeskader af slukning?
 • Regres ved brandskader
 • Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
 • Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
 • Ansvarsforsikringsselskabets rolle
 • Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
 • Medsikring under brandpolicen, jf. AB92 §8
 • Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

(pauser undervejs)

v/ Simon Heising & Jørgen Lundblad
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Juridisk håndtering af brandsager – fortsat

(pauser undervejs)

v/ Simon Heising & Jørgen Lundblad
15:45 - 16:00
Opsamling og diskussion
v/ Simon Heising & Jørgen Lundblad
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio og JUC forbeholder sig ret til ændringer.