buildingSMART boost

Mennesker, teknologi og flaskehalse
buildingSMART_generel_info
Fotokredit
buildingSMART International


Til arrangementet kigger vi nærmere på de flaskehalse som typisk opstår i forbindelse med BIM implementering, og hvordan man via procesplanlægning kan undgå dem. Jura i BIM er højaktuelt, og advokat og partner i VILTOFT Peter Fauerholdt Thommesen giver et overblik over de vigtigste elementer.

Projektleder Thomas Graabæk fra Molio giver en status på etableringen af et dansk buildingSMART chapter, og arrangementet afsluttes med en paneldebat, hvor konferenceleder Morten Graven Bilde retter skarpe spørgsmål mod et diskussionspanel.

Bemærk venligst, at arrangementet den 5. december 2019 (KBH) afholdes kl. 12.00-16.00, mens det den 6. december 2019 (Århus) afholdes kl. 11.00-15.00.

Indhold

Få mest ud af buildingSMART-værktøjer
Du får en praksisorienteret opdatering på, og indblik i, hvordan du bedst muligt udnytter buildingSMART-værktøjer og -standarder i dine projekter.

Du får også nyeste viden om OpenBIM og udveksling af data via IFC, BCF, IDM m.v. gennem eksempler, cases og dialog, så du kommer hjem med brugbar viden om hvordan du kan kvalificere og effektivisere dine digitale projekter.

Desuden får du nyt om igangværende aktiviteter inden for buildingSMART og emner relateret hertil, og du får lejlighed til at drøfte BIM-anvendelse med eksperter inden for området.

Til buildingSMART boost-arrangementerne vil vi også løfte blikket, og give bud på fremtidsscenarier for digital udvikling af byggebranchen, med henblik på større produktivitets- og værdiskabelse med digitale værktøjer

Formål

buildingSMART Boost er et tiltag fra Molio der repræsenterer buildingSMART i Danmark. Arrangementerne har til formål at styrke byggebranchens digitale udvikling gennem dialog, erfaringsudveksling og videndeling, og her igennem øge produktivitets- og værdiskabelse.

Arrangementerne giver dig nyeste viden og erfaringer om IFC, BCF, IDM, OpenBIM etc. og du får overblik over igangværende buildingSMART-projekter, og hvordan de kan hjælpe dig. buildingSMART boost giver dig også overblik over de næste udviklingszoner indenfor BIM og Build 4.0.

Udbytte

Til arrangementet får du viden om

  • buildingSMART-værktøjer og -standarder
  • OpenBIM og udveksling af data via IFC, BCF, IDM etc
  • Igangværende aktiviteter inden for buildingSMART, lokalt og globalt
  • Dine branchekollegers erfaringer med BIM og andre digitale processer
  • Best-practice cases og hands-on demonstration af BIM-værktøjer
  • Næste udviklingszone for BIM, og mulige veje dertil.

Målet for buildingSMART Boost er at holde dig fuldt opdateret med nyeste udviklinger og værktøjer inden for BIM- og buildingSMART-samfundet, samt at præsentere praksiseksempler på anvendelse som giver dig omsættelig viden med hjem. Ydermere er målet, gennem diskussion og dialog, at skabe forståelse og udvikling der udvikler, optimerer og kvalificerer anvendelse af digitale værktøjer og processer i byggeriet.

Målgruppe

Dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele der er med åbne formater og hvad man kan få ud af det både fagligt og økonomisk.

Dig der har interesse for og viden om buildingSMART - samt åbent, internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM og gerne vil se nyheder, eksempler og blive inspireret.

Indlægsholdere
Morten Graven Bilde
Morten Graven Bilde
Associeret Partner, BIM specialist
JUUL | FROST Arkitekter
Thomas Graabæk
Thomas Graabæk
Projektmedarbejder
Molio
Peter Fauerholdt Thommesen
Peter Fauerholdt Thommesen
Partner, advokat (L)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Salman Pey
Salman Pey
NIRAS
Form

Til buildingSMART boost arrangementerne bliver du præsenteret for en række faglige indlæg og bruger-til-bruger indlæg samt debatoplæg og dialoger.

Baggrund

buildingSMART er et åbent og neutralt internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling). buildingSMART er et internationalt samarbejde mellem 35 lande, og har kørt siden 2005.

buildingSMART afholder non-profit arrangementer for at sikre videndeling på tværs af branchen.

Dag 1
12:00 - 12:30
Tjek ind

Registrering, let frokostforplejning og netværk

12:30 - 12:45
Introduktion

Introduktion til buildingSMART Boost og dagens program

v/ Morten Graven Bilde
12:45 - 13:15
Jura og digitalisering

I indlægges gives et overblik over de juridiske begrænsninger muligheder der er i digitale projekter.

Peter Fauerholdt Thommesen er partner hos VILTOFT med speciale i entreprisret og udbud.

v/ Peter Fauerholdt Thommesen
13:15 - 14:00
Digital procesplanlægning

Salman Pey er BIM chef hos NIRAS hvor der igennem længere tid er arbejdet dedikeret med at strømline forskellige digitale processer og få bragt de digitale værktøjer ud til alle medarbejdere.

I indlægget forklares vigtigheden af at anvende procesplanlægning i byggebranchen, forskelle imellem procesdiagram og gant tidsplaner

v/ Salman Pey
14:00 - 14:15
Pause

Kaffe/te og frisk frugt

14:15 - 14:45
Digital procesplanlægning - opgave

Deltagerne får mulighed for selv at prøve kræfter med tilrettelægge et procesdiagram

v/ Salman Pey
14:45 - 15:15
Paneldebat og debat i salen

Dagens tema: Det tegningsløse projekt v/ interessenter i netværket og et par spydspidser

15:15 - 15:45
Status på buildingSMART i Danmark

Ved årsskiftet 2019/2020 erstattes det nordiske Chapter i buildingSMART med individuelle Chapters for hvert land. Få en status på de konkrete tiltag, der skal styrke brugen af OpenBIM i Danmark, samt øge vores indflydelse i det internationale samarbejde

v/ Thomas Graabæk
15:45 - 16:00
Afslutning, evaluering og nye emner til næste møde

In plenum dialog og opsamling på dagens indlæg

v/ Morten Graven Bilde
16:00
Bobler, snacks og & netværk

Molio forbeholder sig ret til ændringer.