Byggeøkonomi

Økonomistyring fra idéoplæg til byggeriets drift
Byggeøkonomi


Byggeøkonomi er en tværgående uddannelse, hvor du får kompetencer i økonomistyring fra idéoplæg og til drift af byggeri.

Styring af økonomien i forbindelse med byggeriets planlægning, projektering og udførelse, er en særdeles udfordrende disciplin. Uddannelsen i byggeøkonomi er for dem, der ikke ønsker at tage en længerevarende økonomiuddannelse, men som alligevel arbejder med økonomi og gerne vil lære grundlæggende økonomistyring gennem alle byggeriets faser.
 

Indhold og formål

Uddannelsen består af 3 moduler af 3 dage (internat) og 1 dag med afsluttende prøve

Modul 1: Økonomisk Overblik

 • Terminologi/Begreber og aftalens betydning for økonomistyringen m.m.
 • Udbuddets og tilbudsgivningens økonomi m.m.
 • Prisdatabaser og totaløkonomi med LCCbyg
 • Masterclass webinar 1: Byggeri / IKT / BIM Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?

Modul 2: Økonomiens opbygning og styring

 • Successiv Kalkulation m.m.
 • Byggeriets budgettering og egnede værktøjer
 • Traditionel Kalkulation og kalkulation med basis i 3D-5D BIM modeller m.m.
 • Masterclass webinar 2: YB2018 (Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2018).

Modul 3: Økonomien i Planlægningen, Udførelsen og Driften

 • Økonomiens ydelser, commissioning, erfaringstal og risikovurdering
 • Økonomistyringen i byggeriets udførelsesfase
 • Driftens økonomi og økonomistyring
 • Masterclass webinar 3: Cirkulær økonomi i byggeriet. Webinaret tager udgangspunkt i CBS' strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggeriet (webinaret er på engelsk).

Prøve: Afsluttende eksamen med samlet fremlæggelse af cases og evaluering

 • Skriftlig individuel eksamen
 • Mundtlig prøve i grupper
 • Fremlæggelse af de samlede udarbejde gruppecases i grupper
 • Indlæg: Fremtidens økonomistyring af byggeriet.
Udbytte

Uddannelsen klæder dig på til at håndtere økonomistyring af en byggesag, selvom du ikke har en længerevarende økonomisk uddannelse. Efter hvert modul har du ny viden og nye kompetencer, du kan bruge i din hverdag. Efter gennemførelse af hele uddannelsen har du kompetencer, der sætter dig i stand til styre økonomien på normale byggesager: 

 • Hvordan man tager højde for den økonomi, der er en konsekvens af byggeriets aftaler.
 • At skaffe dig et overblik over relevante parametre i økonomistyringen.
 • At udnytte mulighederne i moderne kalkulationsværktøjer og de kreative muligheder du har med moderne kalkulationsværktøjer, samt mulighederne i de traditionelle værktøjer du har.
 • Hvordan økonomien påvirkes af tilbudslistens udformning og udbuddets/kontraheringens gennemførelse.
 • Du får en grundig introduktion til de effektive værktøjer, som er almindelig applikation til Excel og kan styre byggeriets økonomi i forbindelse med udførelsen.
 • Hvordan man udarbejder og vedligeholder et budget.
 • Du får en introduktion til driftsøkonomien i private, almene og offentlige driftsejendomme.
 • Du ser eksempler på dokumenter der indgår i det komplekse dokumentflow i styringen af økonomien i byggeriets udførelse.
 • Sluttelig ser du eksempler på, hvor vigtig en afsluttende budgetkontrol og efterkalkulation af byggesagens økonomi kan være, både for den aktuelle byggesag, men ikke mindst for kommende byggesager.
Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel at have en uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, og det kan være en fordel at have brancheerfaring fra ansættelse i en offentlig virksomhed eller en bygherre-, rådgivnings-, eller entreprenørvirksomhed.

Som kursist behøver du ikke anden forudgående indsigt i økonomi, end den man får på byggeriets grunduddannelser, og du behøver ikke anden matematisk indsigt end de helt basale regnearter fra grundskolen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som tilstedeværelsesundervisning, suppleret med Master Class webinarer og e-learning mellem modulerne. Under kursets tre moduler, er du indkvarteret på Molios kursus- og konferencecenter HUSET Middelfart.

På modulernes tre sammenhængende dage, får du teoretisk viden og arbejder i grupper med forskellige opgaver. Mellem modulerne arbejder du individuelt og selvstændigt med en case-baseret hjemmeopgave.

NB! Kursister skal medbringe egen computer.

Masterclass webinarer

Som supplement til undervisningen arrangerer vi 3 Masterclass-webinarer, hvor nøglepersoner fra branchen fremlægger hver sin aktuelle case. 

Masterclass webinar 1: Byggeøkonomi # IKT / BIM
Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?

Masterclass webinar 2: AB-Komplekset (AB-reformen)

Masterclass webinar 3: Cirkulær økonomi – med udgangspunkt i CBS´ strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggeriet (foregår på engelsk)

Undervisere
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Gorm Nørmark-Larsen
Gorm Nørmark-Larsen
Arkitekt og byggeøkonom
Gorm Nørmark-Larsen
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Kim Haugbølle
Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d.
SBi/AAU
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Mads Blaabjerg
Mads Blaabjerg
Projektleder
emcon a/s
Per Tais Nielsen
Per Tais Nielsen
Konsulent
Sigma Estimates
Simon Skaarup
Simon Skaarup
Ingeniør og Indehaver
CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Arne Tollaksen
Arne Tollaksen
Konsulent
Tollaksen Digital Driftsrådgivning
Lasse Würtz Møller
Lasse Würtz Møller
Specialist i bygningsinformatik
Exigo A/S
René Olsen
René Olsen
Produktchef
Molio - Byggeriets Videnscenter
Niels Christian Sloth
Niels Christian Sloth
Arkitekt MAA
Niels Sloth
Niels Christian Toppenberg
Niels Christian Toppenberg
Seniorprojektleder
COWI A/S
Undervisere Master Class webinarer
Christian Koch
Christian Koch
Professor, Ph.D
Chalmers University
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Kristjan Jespersen
Kristjan Jespersen
Lab Director
Copenhagen Business School
Baggrund

Styring af økonomi i forbindelse med byggeriets planlægning, projektering og udførelse, er særdeles udfordrende. Og måske netop derfor, ser man ofte at det er i byggeriprojekter at økonomien går galt, nogle gange endda så galt at byggesagen ender som et 'skandalebyggeri' i dagspressen.

Med ABR 2018 og YBL 2018 bliver der rusket op i den måde, man tidligere har håndteret økonomien igennem en byggesag. Fx tilfalder der rådgiveren mere økonomisk ansvar, og der indføres nye krav til tids- og økonomistyringen og til budgettering, afrapportering og dokumentation. 

Det betyder, at der er brug for stærke kompetencer inden for discipliner som budgettering, planlægning og økonomistyring af byggeprojektet i alle dets faser.  

Molios uddannelse i Byggeøkonomi ruster byggesagens forskellige parter til at leve op til de skærpede krav og levere de øgede ydelser, men også at kunne tage det øgede ansvar. Alt sammen noget som er en konsekvens af ABR 2018 og YBL 2018. 

Vores deltagere siger
 • "Der var mange gode indlæg med meget kompetente oplægsholdere"
   
 • "Synes den giver et godt indblik i byggeøkonomi - set fra alle parters side. Det har været inspirerende at høre om byggeøkonomi set fra bygherrers og rådgiveres side af bordet når man kommer fra entreprenørverdenen".
Mere om uddannelsen

Et helt nyt hold uddannede i byggeøkonomi hos Molio fik i juni 2019 certifikat på deres nyerhvervede kompetencer
Læs artikel her

Flere af deltagerne fortæller om deres udbytte på uddannelsen
Se video her

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Vigtige informationer

NB! Deltagere skal medbringe egen computer.

Rabat
Der gives 10% rabat til organisationers medlemmer efter aftale.

Datoer
Modul 1: 13. - 15. januar 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 1: 5. februar 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Modul 2: 24. - 26 februar 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 2: 18. marts 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Modul 3: 30. marts - 1. april 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 3: 15. april 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Eksamen: 20. april 2020 i HUSET Middelfart

Certifikat
I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et certifikat fra Molio, til alle der har bestået prøven.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Modul 1, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Introduktion til uddannelsen og til modul 1

Introduktion til dagen

v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:15 - 10:15
Det økonomiske flow gennem byggeriet – en overordnet oversigt
 • Fra den overordnede successive økonomi i den kreative fase til den detailberegnede økonomi i udbudsfasen til den konkrete økonomi i udførelsen
 • Fra den resursebevidste økonomi i den private drift til den demokratiske driftsøkonomi i det offentlige /almene byggeri
 • Overblik over økonomien fra idégrundlag til driften

Plenum: Hvor i byggeriets økonomiflow, er økonomien mest følsom

v/ Gorm Nørmark-Larsen
10:15 - 10:25
Pause
10:25 - 11:25
Økonomiske begreber og terminologi
 • Gennemgang af de økonomiske begreber der anvendes i: * Planlægningen * Projekteringen * Udbuddet / Tilbudsgivningen * Udførelsen * Driften
 • (Bilag: oversigt over økonomibegreber)

Plenum: Hvor vigtig er entydige økonomiske begreber og terminologi

v/ Gorm Nørmark-Larsen
11:25 - 12:05
Kort introduktion til Integrated Project Delivery (IPD): – samarbejde og optimering
 • Optimering af projektets leverancer og ydelser med fokus på følgende:
 • Der er sædvanligvis ”ni faser” i IPD leveringsmetoden - Ny danske definition: * Den detaljerede bygningsprogrammering - Fasen hvor bygherrens hovedideer er låst fast * Dispositionsfasen og Projektforslagsfasen - Den detaljerede skitsering, der resulterer i et Myndighedsprojekt (Forprojekt) * ”Udbudsprojektfasen” - Den tekniske projektering, der r resulterer i et byggeprojekt – ikke et produktionsprojekt * Udbudsfasen / Kontraheringsfasen / Projektgennemgangen * ”Udførelsesprojektfasen” – Fasen der højner bygbarheden * Produktionsforberedelsen og produktionsprojektet * Udførelsesfasen / Byggeproduktionen * Afleveringen (herunder mangelregistreringen og mangelafhjælpningen) * Driftsfasen (forsyning og FM / DV)

Kort Plenum: Er IPD en mulig organisations-, udbuds-, udførelsesmetode, især set i forhold til den digitalisering der ændrer byggeparadigmet i disse år.

v/ Christian Bolding
12:05 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Entrepriseformene og deres betydning for byggeriets daglige økonomiske styring
 • Gennemgang af de forskellige entrepriseformer, vi kender i dag
 • Gennemgang af de nye entrepriseformer ”samprojektering” og ”entreprenørprojektering”, nye ”mellemformer” i YBL18 (og AB´erne)
 • Organiseringen af de forskellige entrepriseformer
 • Styringsomkostningen i de forskellige entrepriseformer
 • Risici i de forskellige entrepriseformer

Plenum: Fordele og ulemper ved en teknikentreprise

v/ Christian Bolding
14:15 - 14:30
Pause med kage
14:30 - 16:00
Tilbudslistens og projektets udformning og betydningen for den økonomiske styring
 • ”Huller” i projektet/udbudsmaterialet, hvordan håndteres de
 • Strategi for claims og dens betydning for tilbudsprisen
 • Udformning af tilbuddet og strategi for prissætning af enhedspriserne
 • Tilbuddets betydning for den økonomiske styring
 • Værktøjet ”tilbudslisten.dk”

Plenum: Hvad betyder udbudsmaterialets tekniske kvalitet for udførelsens og driftens økonomi

Gruppearbejde:
Afprøvning af det indlærte, med anvendelse af ”tilbudslisten.dk”.

v/ Tore Hvidegaard
16:00 - 17:10
Opmålingsregler
 • Molio – CCS Måleregler
 • Basis: Introduktion til målereglerne og deres anvendelse.
 • Bygningsdelsoversigt: En oversigt over hvilke måleregler, der gælder for hvilke bygningsdele.
 • Bygningsdele: En samling af datablade
 • Opmålingsregler og regler for angivelse af mængder i forbindelse med projekteringens og udførelsens økonomi
 • Hvilke gevinster ønsker man at opnå ved at anvende udbud med mængder – og hvordan sikres disse? (reduceret risiko / skarpere priser / bedre styring af økonomien i udførelsen)
 • Problemstillinger omkring hvilke ydelser mængderne omfatter
 • Optimering af anvendelsen af måleregler i projekteringsprocesserne (hvordan modelleres og beskrives bygningsdele?)

Plenum: Er målereglerne entydige i alle situationer

v/ Tore Hvidegaard
17:10 - 17:15
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Gorm Nørmark-Larsen
17:15 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 1, Dag 2
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:45
Udbudslovgivningens og Udbudsdirektivets udfordringer angående byggeriets økonomi
 • Valg af a) entrepriseform, b) samarbejdsform og c) udbudsform, Planlægning af tidsforbrug og budget
v/ Simon Heising
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:35
ABR 18
 • Kort introduktion til ABR18 (”agreed document”):
 • Hvorfor var den gamle ABR ikke god nok og hvad er formålet med den nye ABR18? / Hvilke væsentlige forskelle er der fra ABR89 til ABR18?
 • Udbud af rådgiverydelse
 • Udførelse af rådgivningsydelsen ved traditionel rådgivning herunder udbud af entreprenørrådgivning og gennemførelse af entreprenørrådgivning

Plenum: Hvor meget kan ABR18 og vilkår til denne, påvirke økonomien

v/ Simon Heising
12:35 - 13:30
Frokost
13:30 - 15:20
AB 18/ABT 18
 • Kort introduktion til ABR18 (”agreed document”):
 • Hvorfor var den gamle AB/ABT ikke god nok og hvad er formålet med de nye AB18/ABT18?
 • Hvilke væsentlige forskelle er der fra AB92/ABT93 til AB18/ABR18?
 • Udførelsen af entreprenørydelsen, herunder ændringer af pris tid

Plenum: Hvor meget kan AB18/ABT18, og vilkår til denne, påvirke økonomien

v/ Simon Heising
15:20 - 15:35
Pause med kage
15:35 - 16:55
YBL 18
 • Kort introduktion til YBL18 (Ydelsesbeskrivelse 2018):
 • Hvorfor var den gamle YB12 ikke god nok og Hvad er formålet med den nye YBL18?
 • Hvilke væsentlige forskelle er der fra YB12 til YBL18?
 • Gennemgang af de afsnit/vilkår der påvirker byggeriets økonomi
 • Specifik gennemgang af de nye krav der øger økonomiydelserne og økonomiansvaret
 • Betydningen af entydighed i krav om ydelser m.m.
 • Aftalens udformning / rådiveraftalen

Plenum: Hvor meget kan YBL18 og vilkår til denne, påvirke økonomien

v/ Niels Christian Toppenberg
16:55 - 17:10
Kort intro til ”Aftalesættet baseret på YBL2018”:

Aftalesættet, Traditionelle ydelser og IKT ydelser, med basis i YBL18

v/ Gorm Nørmark-Larsen
17:10 - 17:15
Generelle spørgsmål og opsummering
17:15 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 3. dag
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 1, Dag 3
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 2. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 09:50
Hvad er kalkulation – teoretisk set? – kort intro

Forskellige former for kalkulation

 • Baggrunden for kalkulation
 • Betyder de nye krav at vi skal øge vores kompetencer i kalkulation?
 • Kort intro til bygningsdelskalkulation
  • Hvor anvender man det
 • Kort intro successiv kalkulation * Hvor anvender man det
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:50 - 10:50
Molio Prisdata – introduktion

Molio Prisdata i Sigma Browser med tilhørende Excel-regneark – og kort om de ekstra muligheder med Sigma Enterprise

 • Generelt om Molio Prisdata
 • Eksempel på opbygning af en fagdelspris
 • Gennemgang af Molio Prisdata i Sigma Browser
 • Eksempel på en simpel kalkulation
 • Kort intro til Sigma Enterprise
v/ René Olsen
10:50 - 11:00
Pause
11:00 - 12:15
Totaløkonomi: Anvendelsen i planlægningen og projekteringen

Principper:

 • Nye trends og øgede krav til totaløkonomi
 • Projektets økonomiske liv
 • Totaløkonomiske principper
 • Totaløkonomisk strategi
v/ Kim Haugbølle
12:15 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:30
Totaløkonomi – fortsat

Totaløkonomiske vurderinger i praksis:

 • Introduktion til LCCbyg
 • Adgang til data
 • Håndtering af usikkerhed
v/ Kim Haugbølle
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 15:45
Totaløkonomi – fortsat

Erfaringer med brug af totaløkonomiske vurderinger i praksis:

 • Erfaringer fra 10 eksempler
 • Gode råd om brug af totaløkonomi
 • Gode råd om totaløkonomi i udbudsprocessen
 • Implementering af totaløkonomi i din organisation
v/ Kim Haugbølle
15:45 - 15:55
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Gorm Nørmark-Larsen
15:55 - 16:00
Afsluttende opgave / Hjemmeopgaven

Introduktion: Hjemmeopgave til besvarelse som gruppeopgave efter modul 1.

Gruppeopgaven tager udgangspunkt i jeres hverdag og relateres til jeres opgaver i hverdagen.

v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:00
Tak for i dag!
Webinar 1
09:50 - 10:00
Opkobling til webinar
10:00 - 10:10
Opfølgning til modul 1 og nyt siden modulet
v/ Gorm Nørmark-Larsen
10:10 - 10:50
Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?
v/ Christian Koch
10:50 - 11:00
Spørgsmål og afrunding
v/ Christian Koch
11:00
Webinaret slutter
Modul 2, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:10
Introduktion til modul 2

Introduktion til dagen

v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:40
Byggeriets budgettering og egnede værktøjer
 • Budgettering med programmering og driftsfasen som sammenfaldende fokuspunkter

 • Driftsfasen skal være med fra dag 1 (eller dag nul) og skal sammentænkes med programmeringen – også i økonomien

Plenum: Lille kort case

v/ Arne Tollaksen & Gorm Nørmark-Larsen
10:40 - 10:50
Pause
10:50 - 12:05
Budgettering – fortsat
 • Budgettering i de kreative faser – dispositionsforslag / projektforslag

Plenum: Lille kort case

v/ Arne Tollaksen & Gorm Nørmark-Larsen
12:05 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Budgettering – fortsat
 • Budgettering i projekteringsfasen – forprojekt / udbudsprojekt

Plenum: Lille kort case

v/ Arne Tollaksen & Gorm Nørmark-Larsen
14:15 - 14:30
Pause med kage
14:30 - 15:45
Budgettering – fortsat
 • Budgettering i udførelsesfasen – udførelsesprojekt / projektopfølgningen

Plenum: Lille kort case

v/ Arne Tollaksen & Gorm Nørmark-Larsen
15:45 - 16:15
Hvordan kalkulerer bygherren?
 • Kursistundervisning
 • Den erfaringsmæssige gode måde at kalkulere på for bygherren
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:15 - 16:25
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:25 - 17:25
Workshop

Udarbejdelse af modulopgaven – del 4a (baseret på en case)

17:25 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 3. dag
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 2, Dag 2
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:40
Successiv kalkulation, princippets teori, metode og anvendelse

Gennemgående case

 • Beskrivelse af dagens case

Plenum: Spørgsmål

v/ Mads Blaabjerg
10:40 - 10:50
Pause
v/ Arne Tollaksen, Gorm Nørmark-Larsen, Per Tais, Mads Blaabjerg, Simon Heising, Simon Skaarup, Tore Hvidegaard, Kim Haugbølle, Lasse W. Møller, Christian Koch, Christian Bolding, Niels Christian Sloth, Niels Fuglsang, Niels Christian Toppenberg, René Olsen & Kristjan Jespersen
10:50 - 12:10
Successiv kalkulation – fortsat

Successivprincippets teori, metode og anvendelse

 • Detaljeret metodebeskrivelse

Plenum: Spørgsmål

v/ Mads Blaabjerg
12:10 - 13:05
Frokost
13:05 - 14:20
Successiv kalkulation – fortsat

Strukturering af estimat, generelle forhold, fysikestimat, usikkerheder etc.

 • Hvordan estimerer man
 • Hvordan undgås betydende usikkerhed

Plenum: Spørgsmål

v/ Mads Blaabjerg
14:20 - 14:35
Pause med kage
14:35 - 15:55
Successiv kalkulation – fortsat

Der anvendes et EXCEL-ark på kurset – udleveres

 • Kort intro til Excel arket

Plenum: Spørgsmål

v/ Mads Blaabjerg
15:55 - 16:25
Hvordan kalkulerer rådgiveren?
 • Kursistundervisning
 • Den erfaringsmæssige gode måde at kalkulere på for en rådgiver i de enkelte projekteringsfaser
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:25 - 17:25
Workshop

Udarbejdelse af modulopgaven – del 5a (baseret på en case)

17:25 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag

Herunder udarbejdelse af modulopgaven – del 5b (baseret på en case)

v/ Gorm Nørmark-Larsen
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 2, Dag 3
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 2. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:45
Kalkulation - Introduktion til Sigma med Molio Prisdatabaser
 • Grundlæggende programforståelse og indtastning
 • Opbygning af struktur i en kalkulation
v/ Per Tais
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:15
Kalkulation - Introduktion til Sigma med Molio Prisdatabaser – fortsat
 • Nem og hurtig brug af Molio Prisdata

Plenum / Gruppearbejde:
Afprøvning af det indlærte.

v/ Per Tais
12:15 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:20
Kalkulation - Introduktion til Sigma med Molio Prisdatabaser – fortsat
 • Fastsættelse af projektpris
 • Rapporter og udskrifter

Plenum / Gruppearbejde:
Afprøvning af det indlærte.

v/ Per Tais
14:20 - 14:35
Pause med kage
14:35 - 15:40
Kalkulation / ”Virtuel kalkulation”
 • Mængde, kalkulation og tilbudslister med BIM projekter
 • Setup med mulighed for variationer for kalkulation
 • Identifikation af skabeloner, tilbudslister og anden relevant software (Excel, IFC, Planlægning, mv)
 • Ensartethed og bedre udnyttelse af data

Plenum / Gruppearbejde:
Afprøvning af det indlærte.

v/ Per Tais
15:40 - 16:10
Hvordan kalkulerer entreprenøren?
 • Kursistundervisning
 • Den erfaringsmæssige gode måde at kalkulere på for entreprenøren, herunder totalentreprenøren
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:10 - 16:15
Afsluttende opgave / Hjemmeopgaven
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:15
Tak for i dag! På gensyn, på modul 3
Webinar 2
09:50 - 10:00
Opkobling til webinar
10:00 - 10:10
Opfølgning til modul 2 og nyt siden modulet
v/ Gorm Nørmark-Larsen
10:10 - 10:50
”AB-komplekset på spidsen”

Hvordan påvirker de nye ”adreed documents” økonomistyringen i byggeriets faser:

 • Økonomistyringen i planlægningen / Idé oplægget
 • Økonomistyringen i projekteringen
 • Økonomistyringen i udførelsen
 • Økonomistyringen i driften

Der vil blive sat mest fokus på ABT 2018.

v/ Simon Heising
10:50 - 11:00
Spørgsmål og afrunding
v/ Simon Heising
11:00
Webinaret slutter
Modul 3, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:10
Introduktion til modul 3

Introduktion til dagen

v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:20
Estimering ved hjælp af erfaringstal
 • Erfaringstal – andres erfaringstal og fra egen database
 • ”Tvillinge Værktøjet” – et lynhurtigt budgetværktøj (hands on)
 • Styrings¬dialog mellem boligorganisationer og kommuner
 • Baggrund af udvalgte stamdata og socioøkonomiske data
 • Mulighed for at tilføje ønskede regnskabsnøgletal for ”tvillingerne”

Plenum: I hvor høj grad kan vi anvende erfaringstal, som overordnet økonomisk styringsværktøj

Plenum: (Arbejde parvis)
Afprøvning af princippet for anvendelse af erfaringstal og afprøvning af værktøjet hertil, efterfulgt af kort plenum.

v/ Arne Tollaksen
10:20 - 10:30
Pause
10:30 - 12:00
BIM 5D – Mængdeudtag af bygningsmodellen og digital prissætning
 • Informationsmodelleringens økonomidata
 • Hvad kan jeg få ud af min BIM model af mængde og prisdata
 • Alle mængder, eller hovedparten af mængderne
 • Hvordan anvendes genererende økonomiske data optimalt
 • Data og mængder der er relateret til et objekt
 • Hvad indregnes i indirekte mængder og hvad er indirekte mængder
 • Spild / Stillads og andre indirekte mængder
 • Er en manuel verificering af mængderne nødvendigt
 • Hvem har fordel af den digitale mængdeberegning og prissætning

Plenum: I hvor høj grad kan vi anvende de mængder vi får ud af en BIM model

Plenum: (Arbejde parvis)
Afprøvning af det indlærte.

v/ Lasse W. Møller
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:30
Aftalesættet baseret på YBL2018
 • Aftalesættet, Traditionelle ydelser og IKT ydelser, med basis i YBL18
 • De økonomiydelser der er en del af rådgivernes ydelser og/eller en del af totalentreprenørens ydelser / Traditionelle ydelser / IKT ydelser
 • Fordeling af ydelser
 • Både traditionelle ydelser og de ”nye” IKT ydelser
 • Styring af ydelser gennem ydelsesfordelingsskemaet

Kort plenum: Hvor kan økonomiydelsen i projekteringsfasen give mest problemer?
Plenum: (Arbejde parvis)

Afprøvning af skemaværktøjet til fordeling af traditionelle ydelser og IKT ydelser, efterfulgt af kort plenum.

v/ Christian Bolding
13:30 - 14:40
Stil krav og hold fokus med Commissioning

Commissioning er en proces, som er tilrettelagt for at sikre, at når et byggeri afleveres, så fungerer det som det skal.
Derfor er commissioning gennem de seneste år vundet frem i byggeriet

 • Hvad er Commissioning
 • Commissioning processen
 • Programmering
 • Projektering
 • Udførelse
 • Idriftsættelse / Drift af bygningen

Kort plenum: I hvor høj grad kan vi anvende commissioning i forbindelse med økonomistyring

Plenum: (Arbejde parvis):
Afprøvning af det indlærte

v/ Simon Skaarup
14:40 - 14:55
Pause med kage
14:55 - 16:15
Risikovurderingen og anvendelsen af vurderingen i den økonomiske styring

Hvad er risici og hvordan håndteres disse
Hvad er risikovurdering
Hvordan bruges risikovurdering i byggeriets faser
Et let anvendeligt værktøj til vurdering af risici og løbende opfølgning
Udlevering af et skemasæt, som værktøj til vurdering af risici (kræver ikke andet software end alm. kontor software)

Kort plenum: I hvor høj grad kan vi anvende risikovurdering i forbindelse med økonomistyring

Gruppearbejde:
Afprøvning af princippet for risikovurdering og afprøvning af værktøjet, efterfulgt af kort plenum.

v/ Christian Bolding
16:15 - 16:20
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Arne Tollaksen, Gorm Nørmark-Larsen, Per Tais, Mads Blaabjerg, Simon Heising, Simon Skaarup, Tore Hvidegaard, Kim Haugbølle, Lasse W. Møller, Christian Koch, Christian Bolding, Niels Christian Sloth, Niels Fuglsang, Niels Christian Toppenberg, René Olsen & Kristjan Jespersen
16:20 - 17:20
Workshop

Udarbejdelse af modulopgaven – del 4 (baseret på en case)

17:20 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 3, Dag 2
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 09:25
Byggeøkonomiens styring i udførelsen – en historik

Hvorfor går styringen af byggeriets ofte galt?

 • Hvilke holdninger ligger der til økonomistyring
 • Hvad er de største ”snublesten” i byggeriets økonomi
 • Eksempler på økonomistyring af byggeriet
v/ Christian Bolding
09:25 - 10:15
Grundlaget for økonomistyring i byggesagen
 • Økonomistyring i byggesagen
 • Offentlige byggesager # Private byggesager
 • Begreber i økonomistyring for bygherren - i forbindelse med en byggesag
 • Vigtigheden og nytten af effektiv økonomistyring i en byggesag
 • Omkostningsstyring
 • Hvem styrer byggeriets økonomi?
 • Nøgletal – hvad er det og hvad kan de bruges til
 • Kontoplanen

Plenum:
Hvem er den bedste part at sætte til at styre byggeøkonomien?
Hvorfor er nøgletal og kontoplanen vigtigt?

v/ Christian Bolding
10:15 - 10:30
Pause
10:30 - 10:55
Økonomisk overblik
 • Hovedposterne i det samlede anlægsbudget
 • Bygherrens budget for udførelses økonomi
 • Estimat af projektomkostninger
 • Flere estimater igennem udførelsesprocessen

Kort Plenum:
Hvor detaljeret skal budgettet være?

v/ Christian Bolding
10:55 - 11:35
Gruppearbejde
 • Nøgletal
 • Kontoplanen – og planlægning af denne i relation til nøgletal
 • UF kassen – hvordan skal den dimensioneres og anvendes
 • Estimering eller overordnet kalkulation

Fremlæggelse i plenum

11:35 - 11:55
Basis for (overordnet) kalkulation
 • Ændringer i det aftalte og de økonomiske konsekvenser
 • Tilbudslistens enhedspriser eller regningsarbejde (Kalkulation)

Kort Plenum:
Hvordan kalkulerer man nemmest i forbindelse med ændringsarbejder?

v/ Christian Bolding
11:55 - 12:50
Frokost
12:50 - 13:40
Økonomistyringen
 • Metoder og værktøjer, forbindelse med økonomisk disponering og afsluttende regnskab i byggeriet
 • Ratebetalingsplanen
 • Regnskabstyper
 • Dispositionsregnskab/Anvisningsregnskabet/
  Likviditetsregnskabet/ ”Udbetalingsregnskabet” (kært barn har mange navne)
 • Forventningsregnskab
 • Byggeregnskab
 • Oversigt over ændringsarbejder (Mindreydelser og Merydelser)

Plenum:
Kan man anvende andet end ”high performance” værktøjer til styringen af byggeriets økonomi?

v/ Christian Bolding
13:40 - 14:20
Gruppearbejde
 • Hvilke økonomiske parametre skal som minimum være repræsenteret i et dispositionsregnskab?
 • Hvilke økonomiske parametre skal som minimum være repræsenteret i et byggeregnskab?

Fremlæggelse i plenum

14:20 - 14:35
Pause med kage
14:35 - 15:15
Dokumenterne der styrer byggesagens økonomi
 • Stadesrapport (Evt. beskedsseddel)
 • Aftaleseddel (mindre- eller merydelser)
 • Entreprenørens á conto begæring
 • Dispositionsregnskab
 • Styrende budget (bruges ved større og store offentlige byggesager)
 • ”Forventningsregnskabet” (månedlige regnskabsoversigter)
 • Entreprenørens slutregning og endelige saldo
 • Byggeregnskab
 • Afleveringen / mangelgennemgangen

Plenum:
Hvordan bevares overblikket i dokumentflowet?
Hvilke styringsdokumenter er optimalt at anvende?
Hvilke styringsdokumenter kan ikke undværes?

v/ Christian Bolding
15:15 - 15:55
Gruppearbejde
 • Hvordan bevares overblikket i dokumentflowet
 • Hvilke styringsdokumenter kan ikke undværes
 • Hvilke økonomidata ønskes i f. m. afleveringen

Fremlæggelse i plenum

15:55 - 16:10
Budgetkontrol og Efterkalkulation
 • Kontrol med historisk budget
 • Kontrol med gældende budget
 • Efterkalkulation

Kort Plenum:
Har vi brug for en budgetkontrol og en efterkalkulation?

v/ Christian Bolding
16:10 - 16:15
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:15 - 17:15
Workshop

Udarbejdelse af modulopgaven – del 5 (baseret på en case)

17:15 - 18:50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 3. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
18:50 - 19:00
Pause
19:00
Middag og socialt samvær
Modul 3, Dag 3
08:30 - 09:10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 2. dag
v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:10 - 10:10
Generelt om driftens økonomi og styringen af driftsøkonomien
 • Driftens omkostninger opdelt i en kontoplan
 • Budgettering af forsyningen og den daglige drift
 • Budgettering af omkostninger i forbindelse med styringen af de samlede faciliteter
 • Optimeringen af driftsøkonomien, med styringen af de samlede arealer
 • Eksempler

Plenum:
Eksempler fra kursisternes hverdag

v/ Arne Tollaksen
10:10 - 10:25
Pause
10:25 - 11:25
Generelt om driftens økonomi og styringen af driftsøkonomien – fortsat
 • Registrering og prissætning af kommende vedligeholdsaktiviteter
 • Vedligeholdsplanen og dens budget
 • Styring af afvigelser fra vedligeholdsplanen og budgettet
 • Gennemførelsen af vedligeholdet og den økonomiske efterkalkulation
 • Erfaringstilbageføring på grundlag af processen og efterkalkulationen
 • Den økonomiske forberedelse af renoveringen
 • Den økonomiske forberedelse af ombygningen / tilbygningen
 • Anvendelse af erfaringstal i f. m. renovering og ”genbygning”
 • Eksempler

Plenum:
Eksempler fra kursisternes hverdag

v/ Arne Tollaksen
11:25 - 12:25
Driftsøkonomien og styring af driftsøkonomien i det almene byggeri
 • Driftsøkonomiens særlige vilkår i det almene byggeri
 • Driftsøkonomiens opdeling
 • Driftsbudgettet og økonomiplanen
 • Styring og optimering af driftsbudgettet
 • Efterkalkulationen af driftens økonomi
 • Erfaringstilbageføring på grundlag af processen og efterkalkulationen
 • Eksempler

Plenum:
Eksempler af kursisternes hverdag

v/ Arne Tollaksen
12:25 - 13:30
Frokost
13:30 - 14:35
Driftsøkonomien og styring af driftsøkonomien i det offentlige byggeri
 • Driftsøkonomiens særlige vilkår i det offentlige byggeri
 • Driftsøkonomiens opdeling
 • Driftsbudgettet og økonomiplanen
 • Styring og optimering af driftsbudgettet
 • Efterkalkulationen af driftens økonomi
 • Erfaringstilbageføring på grundlag af processen og efterkalkulationen
 • Eksempler

Plenum:
Eksempler af kursisternes hverdag

v/ Niels Christian Sloth
14:35 - 14:50
Pause med kage
14:50 - 15:50
Driftsøkonomien og styring af driftsøkonomien i det private byggeri
 • Driftsøkonomiens særlige vilkår i det private byggeri
 • Driftsøkonomiens opdeling
 • Driftsbudgettet og økonomiplanen
 • Styring og optimering af driftsbudgettet
 • Efterkalkulationen af driftens økonomi
 • Erfaringstilbageføring på grundlag af processen og efterkalkulationen
 • Eksempler

Plenum:
Eksempler fra kursisternes hverdag

v/ Gorm Nørmark-Larsen
15:50 - 15:55
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Gorm Nørmark-Larsen
15:55 - 16:00
Afsluttende opgave / Hjemmeopgaven

Introduktion: Gruppeopgaver til løsning efter modul 3.

Workshop:
Udarbejdelse af modulopgaven – del 6 (baseret på en case)

v/ Gorm Nørmark-Larsen
16:00
Tak for i dag! På gensyn til eksamen
Webinar 3
09:50 - 10:00
Opkobling til webinar
10:00 - 10:10
Opfølgning til modul 3 og nyt siden modulet
v/ Gorm Nørmark-Larsen
10:10 - 10:50
Cirkulær økonomi: – med udgangspunkt i CBS´ strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggeriet

NB! Indlægget er på engelsk

v/ Kristjan Jespersen
10:50 - 11:00
Spørgsmål og afrunding
v/ Kristjan Jespersen
11:00
Webinaret slutter
Eksamen
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Introduktion til eksamen og til eksamensdagen

Lodtrækning af rækkefølge for mundtlig eksaminering og lodtrækning af gruppernes opgavenummer

v/ Gorm Nørmark-Larsen
09:15 - 10:05
Fremlæggelse af de udarbejdede modulopgaver i grupperne

Gruppe 1. – 25 minutter

Gruppe 2. – 25 minutter

Case besvarelsen og fremlæggelsen indgår i eksamensresultatet med 20%

Censor: Project Director Niels Fuglsang, Henning Larsen Architects A/S

10:05 - 10:20
Pause
10:20 - 11:10
Skriftlig individuel prøve
 • multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
  Prøven rettes omgående efter udarbejdelsen

Skriftlig prøve indgår i eksamensresultatet med 40%

Eksaminator: Gorm Nørmark-Larsen
Censor: Project Director Niels Fuglsang, Henning Larsen Architects A/S

11:10 - 12:15
Mundtlig prøve i grupper
 • Gruppe A. (1. Gruppe) – Mundtlig eksamen – 30 minutter
 • Gruppe B. (2. Gruppe) – Mundtlig eksamen – 30 minutter

Alle grupper får udleveret deres opgave umiddelbart før forberedelsen.

Alle grupper forbereder sig 10 minutter efter tur og besvarer opgaven på 20 minutter umiddelbart efter.

Mundtlig prøve indgår i eksamensresultatet med 40%

Eksaminator: Gorm Nørmark-Larsen
Censor: Project Director Niels Fuglsang, Henning Larsen Architects A/S

12:15 - 13:15
Frokost
13:00 - 13:15
Votering

Forberedelse af votering af resultatet af den skriftlige og mundtlige prøve (Voteringen foregår mellem kl. 14.20 og 14.40)

Eksaminator: Gorm Nørmark-Larsen
Censor: Project Director Niels Fuglsang, Henning Larsen Architects A/S

13:15 - 14:15
Fremtidens økonomistyring af byggeriet
 • Mere avancerede traditionelle økonomistyringsværktøjer
 • biM (Building information Management) – fremtidens styring af byggeriet
 • Software / værktøjer til fremtidens økonomistyring
v/ Gorm Nørmark-Larsen, Christian Bolding & Niels Fuglsang
14:15 - 14:30
Pause med kage
14:30 - 15:15
Evaluering af hele kursusforløbet
15:15 - 15:30
Uddeling af uddannelsescertifikater

Herunder fotosession med holdet.

15:30
Tak for i dag!

Molio forbeholder sig ret til ændringer.