Bygherrekompetencer

Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet
Bygherrekompetencer

Bygherrekompetencer er en certifikatgivende uddannelse, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet, og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

I 2020 kører 16. sæson med Bygherrekompetencer, som gennem de mange sæsoner med fyldte kursushold og høje evalueringer er blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

 • Mere end 500 har taget en bygherreuddannelse hos Molio
 • Altid høje evalueringer og fulde huse
 • Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring og gode formidlingsevner

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger. Han har både været deltager og er nu underviser på uddannelsen.

Indhold og formål

10 dage med "alt hvad du skal vide som bygherre"

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag.

Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb.

Uddannelsen revideres, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.

Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 
 

I seneste folder om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

Udbytte

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet.
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen.
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, LCA og LCC, IKT og BIM mv.
 • Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen.

Målgruppe og forudsætninger

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Klik her og se liste over, hvor deltagerne på Bygherrekompetencer er kommet fra.

Opbygning

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere.

For at komme til afsluttende eksamen skal man have afleveret projektopgaver for alle tre moduler.

På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere. 

Program

Modul 1 - se programmet for seneste afholdte modul her
Modul 2 - se programmet for seneste afholdte modul her
Modul 3 - se programmet for seneste afholdte modul her

Undervisere - fra seneste sæson
Ib Steen Olsen
Ib Steen Olsen
Ekstern lektor
DTU Management Byggeledelse
Gert Munksgaard Thorsøe
Gert Munksgaard Thorsøe
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer
emcon a/s
Kim Haugbølle
Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d.
BUILD
Jan Q. Rasmussen
Jan Q. Rasmussen
Seniorrådgiver
Conni Tamborg
Conni Tamborg
Chefkonsulent og cand. jur.
Banedanmark
Henrik Leksø
Henrik Leksø
Afdelingsleder for bygherrerådgivning
Rambøll
Peter Munk
Peter Munk
Bygningschef
Aak Bygninger, Aalborg kommune
Hans Blinkilde
Hans Blinkilde
Projektchef
Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
Rolf Simonsen
Rolf Simonsen
Projektchef og sekretariatsleder
Bygherreforeningen/ Værdibyg
Jens Dons
Jens Dons
Teknisk chef
Byggeskadefonden
Tora Fridell
Tora Fridell
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling
Emcon
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Simon Skaarup
Simon Skaarup
Ingeniør og Indehaver
CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Anders Kirk Christoffersen
Anders Kirk Christoffersen
Forretningschef
NIRAS
Henrik Hauge Andersen
Henrik Hauge Andersen
Partner, advokat (H)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Frederik Schou Hansen
Frederik Schou Hansen
COO
CEBRA
Bettina Julian Gravers
Bettina Julian Gravers
Advokat, chefrådgiver
Kuben Management
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Christina Schulin-Zeuthen
Christina Schulin-Zeuthen
Kontorchef
Byggeri København
Lene Ahlmann-Ohlsen
Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør
Voldgiftsnævnet
Tid og sted

Alle moduler holdes i HUSET Middelfart

Modul 1: 29. - 31. januar 2020
Modul 2: 10. - 12. marts 2020
Modul 3: 14. - 16. april 2020
Eksamen: 11. maj 2020

Arbejdsmængde

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Udover de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 10-20 timers arbejde med hver opgave.

Du bliver Certificeret Bygherre

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Certifikatet udstedes af Molio. Molio er en af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Med det i hånden, står du derfor stærkere i markedet og øger dine muligheder i din fremtidige karriere, både internt i din virksomhed og ved et eventuelt jobskifte.

Vores kursister siger
 • "Jeg har fået meget viden, og mange gode værktøjer med fra uddannelsen. Som uden tvivl kommer til at styrke mig i mit arbejde. Derudover også et netværk i de andre deltagere, som jeg forventer at benytte fremadrettet."
 • Der var et godt og summerende opgaveforløb omkring de programsatte emner. Der var gode muligheder for at have fælles debat omkring emnerne og opgaven. Det var et dejligt kursus sted med god forplejning og faciliteter. Der var ligeledes god energi på kursusholderne og proces fremføring i forløbet."
 • "Jeg føler mig klædt på til at løfte opgaven som bygherrerådgiver. Jeg har i hvert fald fået en masse gode værktøjer, og fået øjnene op for vigtigheden af de forskellige processer i forbindelse med at rådgive bygherrer."
 • ”...stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherre-funktion. Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne."

Case om uddannelsen:

Jan Quitzau Rasmussens, der er tidligere projektdirektør og seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen siger, at uddannelsen Bygherrekompetencer er vigtig for det danske byggeri. Læs interviewet her.

Peter Munk, der er bygningschef hos Aak Bygninger i Aalborg Kommune og underviser på Molios uddannelse Bygherrekompetencer, fortæller, at kommunale bygherre skal være mere aktiv i byggeriets processer for at fremme værdiskabelsen. Læs interview eller artikel med Peter Munk.

Vi har haft en del deltagere fra Færøerne og Grønland. Læs interviewet med tre kommunale bygherrer.

Baggrund

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt - og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.
 

Vigtige informationer

Alle moduler afholdes hos HUSET i Middelfart og er med overnatning. Prisen er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning.

Vi gør opmærksom på muligheden for at anvende bruttolønsordningen og for muligvis at kunne opnå støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.

Læs mere om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning, kursusmaterialer etc.
Klik her

Dag 1
08:30 - 09:15
Registrering – kaffe/te og morgenmad
09:15 - 10:15
Introduktion til uddannelsen, præsentation af deltagere og kort intro til grupperne og modulopgaverne
v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
10:15 - 11:00
Bygherren som den centrale aktør i byggeriet

• Bygherrens centrale rolle
• Bygherren i samfundsmæssigt perspektiv
• Bygherrens interessenter og opgaver, Bygherrevejledningen
• Introduktion til kursets bygherrerepræsentanter
• Derfor er bygherrens rolle kommet i fokus

v/ Ib Steen Olsen
11:00 - 11:15
Pause – kaffe/te
11:15 - 12:00
Modulopgaverne

• Præsentation af modulopgaverne og gruppedannelsen
• Arbejdet med modulopgaverne – og forventninger til løsning heraf
• Proces for opdeling i modulopgavegrupper
• Præsentation af mulige fokustemaer (med valgmuligheder)

v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:30
Bygherrens egen projektorganisation – og projektets organisation

• Om bygherrens egen organisation, og om de væsentlige valg/beslutninger i den professionelle bygherreorganisation.
• Fokus på visioner, strategier, handlingsplaner – mål og succeskriterier
• De enkelte aktørers roller og arbejdsområder
• Bygherren som leder og beslutningstager

v/ Gert Munksgaard Thorsøe
13:30 - 14:50
En statslig ejendomsorganisation/bygherres organisering, opgaver, strategi og udvikling

• Kort om rammer for en statslig ejendomsorganisation/bygherre, der er bygherre og bestiller af OPP-ydelser og samtidig ejendomsforvalter
• Bygherrens strategi.
• Bygherrens profil - brug af rådgivere og entreprenører – projektstyring, herunder standardisering samt krav og kriterier.
• Sådan gennemføres en byggeopgave - planlægning, projektering og udførelse samt samarbejde.
Brugerinvolvering ved byggeri, egenproduktion og OPP
• Case New Partnering
• Bygherrens krav til og erfaringer med leverancer fra rådgivere og entreprenører samt ikke mindst krav til sig selv. Vigtige læresætninger.

Kl. 14.40: Spørgsmål, drøftelser og opsamling.

v/ Jan Q. Rasmussen
14:50 - 15:10
Pause - kaffe/te
15:10 - 16:20
Den regionale bygherres tilrettelæggelse af arbejdet – organisation og planlægning af større byggeopgaver i sundhedssektoren

Generalplanlægning + bygherrestrategi + digital strategi + eksempler på basisorganisation og organisation for et større byggeprojekt.

Kl. 16.10: Spørgsmål, drøftelser og opsamling.

v/ Sune From
16:20 - 16:40
Refleksioner og erfaringsudveksling vedr. dagens temaer

Drøfte indtryk fra dagens indlæg – og dele erfaringer relateret hertil.

18:00
Middag
Dag 2
08:15 - 08:45
Dagens program og formål
 • og lidt om modulopgaverne – og de temaer, der kan fokuseres på
 • vi tager første skridt på vejen til etablering af modulgrupper
v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
08:45 - 09:45
Programmering - sådan kan "kvaliteten" sættes
 • Overvejelser og sammenhænge mellem kvalitet, økonomi og tid
 • Lidt om "programmering" af byggeri/projekt og lidt brugerprocesser
v/ Gert Munksgaard Thorsøe
09:45 - 10:00
Pause - kaffe/te
10:00 - 10:45
Planlægning og programmering i praksis

• Kort oplæg til gruppeopgave
o Opgaven skal være læst forud af deltagerne
• Opgaveløsning i grupper (walk and talk)
• Diskussion i plenum

v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
10:45 - 11:00
Pause - kaffe/te
11:00 - 12:15
Den kommunale bygherres organisering, opgaver, strategi og udvikling

• Den kommunale bygherrerolle
• De kommunale byggeopgaver - strategier og organisering
• Professionalisering af den kommunale bygherreorganisation
• Hvordan skaber den kommunale bygherre værdi for sine kunder

Kl. 12.05: Spørgsmål, drøftelser og opsamling.

v/ Christina Schulin-Zeuthen
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 16:15
Bygherrens samarbejde m.m..

Bygherrens samarbejde med brugerne
• Tilrettelæggelsen af brugernes medvirken
• Den konkrete dialog
• Vigtige områder

Bygherren og den nye byggeproces
• Parter og interessenter i byggesagen
• Bygherrens kunder
• Etablering af samarbejdet
• Den værdibaserede byggeproces

Den værdibaserede byggeproces
• Cases
• Oplæg til gruppearbejde

Brug af brugernes værdier i samspillet
• Formulering af (styrende) værdier
• Prioritering af værdier
• Brug af værdier

Gruppearbejde
– på basis af Anders' indlæg/oplæg

Forelæggelse af gruppearbejder og diskussion

[Pauser og walk & talk undervejs]

v/ Anders Kirk Christoffersen
18:00
Middag
Dag 3
08:15 - 08:25
Dagens program og formål
v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
08:25 - 09:00
Modulopgaven

Fælles drøftelser:
• Strategi og tidsplan for det videre arbejde med modulopgaverne.
• Hvordan vil I gribe opgaven an, hvilke spørgsmål, står I med etc.
• Valg af fokustema i opgaven

Kursusledelsen tager derefter en snak med hver modulopgavegruppe om opgaven og sammenhængen med kurset, så modulopgavegrupperne får opgaveløsningen på skinner.

v/ Ib Steen Olsen & Gert Munksgaard Thorsøe
09:00 - 09:30
Dialogbaseret samarbejde

I disse år udvikles mange nye samarbejdsformer. Udbudsloven og tilbudsloven, nye udbudsformer og senest det nye AB-system har styrket denne udvikling.

• Dialogbaseret samarbejde: formål, indhold, gennemførelse
• De vigtigste omdrejningspunkter - vær opmærksom på dem i de følgende cases
• Nogle gode råd

v/ Ib Steen Olsen
09:30 - 10:00
Pause – kaffe/te – og lille gruppeopgave

Grupperne bedes benytte pausen til at drøfte/opliste spørgsmål som kan tages op ved paneldebatten senere.

10:00 - 10:45
Entreprenørens interesse i nye samarbejdsformer

Debat om aktuelle emner:
• Hvorfor, hvordan, hvornår
• Faser og afregningsmodeller
• Krav til deltagerne
• Valg af entreprenør
• Mulige resultater

10.40: Opsamling v/ ordstyrer

v/ Hans Blinkilde
10:45 - 11:30
Rådgiveren: Valg af samarbejdsform og udbudsstrategi

Valg af samarbejdsform og udbudsstrategi er én af bygherrens vigtigste beslutninger i forbindelse med et byggeris gennemførelse. Der foretages en præsentation af:
• Det nødvendige grundlag for de strategiske valg af samarbejdsform og udbudsstrategi
• De klassiske samarbejdsformers fordele og ulemper.
• Kombinationsmuligheder, der skræddersyes til de strategiske mål med projektet og det konkrete projekts karakteristika

11.25: Opsamling v/ ordstyrer

v/ Henrik Leksø
11:30 - 11:40
Pause - kaffe/te
11:40 - 12:25
Bygherren: OPP med kommunal finansiering

Case: Ny byskole i Frederikshavn - Nordstjerne skolen - et OPP-projekt.
Projektet omfatter projektering, opførelse/drift og vedligehold af en ny vedligeholdelsesvenlig og energioptimeret skole.

Vi ser - fra bestillers side - bl.a. på følgende:
• Businesscase og finansieringsmodeller
• Overvejelser omkring kontraktform
• Bestillers involvering, organisation og erfaringer omkring bruger inddragelse
• Samarbejdsmodel, overvejelser og forventninger til driften

12:20: Opsamling v/ ordstyrer

v/ Peter Munk
12:30 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:00
Arkitekten: Erfaringer fra vellykket partneringsamarbejde

Hvad virkede særligt godt?

13.55: Opsamling v/ ordstyrer

v/ Frederik Schou Hansen
14:00 - 14:15
Pause - kaffe/te
14:15 - 14:30
Forberedelse til efterfølgende paneldebat

• Arbejde videre med de spørgsmål, I gruppevis fandt frem til tidligere på dagen – suppleret med spørgsmål, der ønskes stillet efter indlæggene.
På basis heraf udvælge en håndfuld spørgsmål som efter indlæggene synes ubesvarede eller som trænger til uddybning.
• Hvor er de største udfordringer ved dialogbaseret samarbejde?
• Hvor er der behov for større viden?

14:30 - 15:40
Paneldebat: Spørgsmål og diskussion, herunder fælles drøftelser af samarbejdsformer
v/ Hans Blinkilde, Peter Munk & Henrik Leksø
15:40 - 15:50
Afrunding og opsamling på Modul 1 - og hvad sker der herefter?
15:50
Tak for denne gang

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms48.000,00 kr.
Inkl. moms60.000,00 kr.
Info om næste sæson
Telefon
70 12 06 00
HUSET Middelfart Molio kursuscenter
Se kursussted