CCS Bygningsdelstyper for konstruktionsområdet

Gå-hjem-møde om CCS bygningsdelstyper for konstruktionsområdet
Molio Beskrivelser

På dette Gå-hjem-møde vil et oplæg til en ny liste for CCS bygningsdelstyper for konstruktionsområdet blive gennemgået, og der vil blive åbnet for dialog om hvordan den gøres anvendelig på tværs af konstruktionsfaget.
Gå-hjem-mødet afholdes kl. 14:30-16:00.

Beskrivelse af mødet

Man har i et vist omfang anvendt SfB til at identificere bygningsdele indenfor konstruktionsområdet, og mange har anvendt selvopfundne betegnelser som fx F for fundament og SE for søjleelement.

I takt med den digitale udvikling og større muligheder for at anvende data i forskellige sammenhænge, er der behov for at tænke anderledes i forhold til nummerering af bygningsdele.

Molio vil derfor gerne præsentere en ny kodningsstruktur for de bygningsdele som indgår i konstruktioner. Håbet er, at denne struktur kan vinde udbredelse, så den anvendes på tværs af aktører, således at et fælles sprog for forståelse af data anvendes i praksis.

Det nye kodningssystem er udviklet på basis af CCS, og passer ind i den kontekst som hele CCS-strukturen udgør, men forudsætter ikke at man har kendskab til CCS, for at den kan blive anvendt i praksis.

Denne høring er for såvel byggefaglige som for dem som arbejder med den grafiske repræsentation af data fx i 3D-modeller og på tegninger.

Listen er udarbejdet af Rambøll, der også vil præsentere arbejdet.