Digitaliseret Bygningsdrift

Få overblik over digitaliseringen fra aflevering til daglig drift
 Digitaliseret Bygningsdrift

Et inspirerende endags kursus til dig, der arbejder med driften i det daglige og som skal arbejde med digitaliseringen i hele driftsfasen og implementering af IKT/BIM i din driftsorganisation.

Indhold og formål

Du får overblik over hvad paradigmeskiftet til IKT/BIM, i projekteringen og udførelsen betyder, og hvordan det påvirker din driftsorganisation og dit driftsarbejde, samt hvilke værdier IKT/BIM giver. Ligeledes får du overblik over de arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, værktøjer m.m., du i de kommende år skal håndtere og udvikle dig indenfor.

På kurset får du

 • En overordnet overblik om BIM-metoden og BIM-processerne
 • En kort introduktion til hvad IKT-bekendtgørelserne, angiver og anbefaler i forbindelse med driften
 • Viden om den nye kommunikationsform og de simuleringsmuligheder BIM-metoden tilbyder
 • Viden om nødvendigheden af optimalt valg af informationsniveau og detaljeringsniveau, samt mulige dataformater
 • Viden om hvordan modeller kontrolleres for kollisioner, konflikter og konsistens
 • Viden om hvordan fagmodeller og fællesmodeller anvendes i driften
 • Oversigt over de nye værktøjer og hvordan man vælger de værktøjer, der opfylder de aktuelle behov
 • En fornemmelse for hvordan man kan kombinere BIM og bæredygtighed (GreenBIM)
 • Eksempler på hvordan en driftsherre sikrer sig de driftsdata, der er nødvendige for drifts-organisationen
 • Eksempler på BIM anvendt i driften, fortalt af nogle af de praktiske driftsfolk der er kommet længst med anvendelsen af BIM i driften (både i FM og DV) og som anvender BIM i den daglige driftssituation.
Udbytte

Efter kurset kan du

 • Indgå i beslutninger i forbindelse med implementering af IKT/BIM, med en mere konkret viden
 • Indgå i detailtilrettelæggelsen/detailplanlægningen af en implementering af BIM i min driftsorganisation
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, for sikring af nødvendige og optimale driftsdata i afleveringen
 • Konkretisere betingelserne for at modtage objektbaserede driftsmodeller (bygningsmodeller), hvordan disse modeller kan anvendes i driften og en overordnet viden om, hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forestå, sammen med rådgiveren/entreprenøren, tilrettelæggelsen af informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for FM/DV
 • Sørge for at man i forbindelse med afleveringen, får de FM/DV data, der er nødvendige og ønskelige for den fremtidige drift
 • Bedømme behovet for værktøjer og vurdere hvilke værktøjer, der bør stå for en nærmere detailvurdering.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for dig, der arbejder med driften i det daglige og som skal arbejde med digitaliseringen i hele driftsfasen og implementering af IKT/BIM i din driftsorganisation.  Det vil være en fordel, at du har indsigt i digitalisering og IKT/BIM, men ikke et krav.

Undervisere
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Mogens Kornbo
Mogens Kornbo
Direktør
Region Hovedstaden
Kennet Fredebo Wilken
Kennet Fredebo Wilken
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Emil Skab Hassing
Emil Skab Hassing
Implement
Vigtige informationer

Certificeret Facility Manager
Modulet indgår på uddannelsen Certificeret Facility Manager,  men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Rabat
Du får 10 % rabat hvis du er medlem af DFM-netværk eller Konstruktørforeningen. Oplys dit medlemsnummer i forbindelse med din tilmelding for at få rabatten. Rabatter kan ikke kombineres. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:30 - 10:00
Velkomst
v/ Flemming Wulff Hansen
10:10 - 12:00
Hvad giver værdi i digitaliseringen af byggeriet (IKT/BIM)?
 • Den langtidsholdbare model, bygningsmodellen, produktionsmodellen, afleveringsmodellen, driftsmodellen og genbygningsmodellen
 • Digitalisering – mål eller middel
 • BIM metoden og BIM processerne
 • Konceptet og Teorien / Hvad er BIM / BIM, BAM, BOOM
 • Bedre overblik, bedre beslutningsgrundlag, nemmere ændringer m.m.
 • Den økonomiske værdiskabelse i projekteringen, udførelsen og driften (samt genbygning)
 • Udbytte af investeringen i IKT/BIM
 • Værdien i forbedrede samarbejder, skarpere arbejdsmetoder og bedre kommunikation
 • Skanning af eksisterende bygninger # Eksisterende papirprojekter som 3D-modeller?
 • Den langtidsholdbare model, bygningsmodellen, produktionsmodellen, afleveringsmodellen, driftsmodellen og genbygningsmodellen
 • Værdien i overblik, simuleringer og kvalitetskontrol
 • Digital aflevering og digital mangelafhjælpning*
v/ Khoa Dang Ngo
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Det digitale samarbejde
 • Hvordan bliver digital viden til kollektiv viden
 • Hvordan organiserer man data så det bliver tilgængeligt og bruges
 • Hvilke værktøjer kan tages i anvendelse.
 • Konkrete eksempler*
v/ Kennet Fredebo Wilken
14:30 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 18:00
IT-systemer
 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal vælge et IT-system der understøtter FM-funktionen?
 • Gennemgang af de mest udbredte IT-FM-systemer
v/ Emil Skab Hassing

Molio forbeholder sig ret til ændringer.