Facilities Management - Grundkursus

Få det perfekte overblik over Facilities Management
Facilities Management - Grundkursus


Kurset kommer omkring alle de vigtige elementer, som skaber en optimal facilities management funktion, og giver en indføring i at anvende og udnytte FM-værktøjer.

Indhold og formål

Grundkurset i Facilities Management giver dig det perfekte overblik over FM som selvstændig disciplin. Du lærer, hvordan du gennem effektiv ledelse af serviceydelser kan understøtte din organisation og sikre, at virksomhedens fokus er rettet mod kerneprodukter eller -ydelser.

Kurset vil behandle følgende emner

 • Organisering af FM-ydelser (in-/outsourcing): Hvilke overvejelser skal du gøre dig i forbindelse med at løse opgaverne med egne medarbejdere eller benytte leverandører?
 • Ledelse af FM-organisationer: Hvordan motiverer og leder du en FM-organisation og hvilke kompetencer har du brug for? Forståelse for og anvendelse af principper for avancerede forandringsprocesser.
 • Kommunikation: Som facility manager skal du være i stand til at kommunikere på alle niveauer, hvad enten det er med medarbejdere, ledere, leverandører eller ikke mindst med kernevirksomhedens ledelse.
 • Indkøb og kontraktstyring: Vælger du at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren.
 • Areal- og bygningsoptimering (Space management): Hvordan indrettes kontorer så de understøtter de forskellige aktiviteter, der foregår i et kontor og spildplads undgås? Lær hvordan du kan benytte indretning til forandringsprocesser.
 • Fra anlæg til drift (Commissioning) med commissioning (Cx) og performancetest.
 • Måling og dokumentation af effektivitet (Benchmarking): Hvornår er virksomheden effektiv? Lær hvordan du kan måle effektivitet af FM.
 • IT-systemer, der understøtter FM (IKT/BIM): En gennemgang af de parametre, du kan benytte før du vælger IT-system.
 • Innovation af FM-organisationer og ydelser: Lær hvordan du kan sikre løbende udvikling i en FM-organisation.
Udbytte

Efter kurset har du fået

 • Grundlæggende forståelse for Facilities Management
 • Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
 • Introduktion til FM-discipliner, herunder Space Management og commissioning
 • Ledelses- og kommunikationsredskaber.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er målrettet alle, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.

Det er rettet mod såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser.

Undervisere
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Lene Becker
Lene Becker
Space Commander / Direktør
Laika Rumdesign
Mogens Kornbo
Mogens Kornbo
Direktør
Region Hovedstaden
Sebastian Andersen
Sebastian Andersen
Projektleder
Sweco Danmar A/S
Lars Bang
Lars Bang
CEO
EasyFix Software
Birgitte Dyrvig Carlsson
Birgitte Dyrvig Carlsson
Ejer
DyrvigConsult ApS
Claes Brylle Hallqvist
Claes Brylle Hallqvist
Lucanus
Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen
Ekspertisechef
NIRAS
Vores kursister siger
 • "Som introduktion til FM-branchen var kurset rigtig godt og informativt. Jeg fik en god basisviden og er helt sikkert interesseret i at tage næste modul, hvor man går mere i dybden med de aktuelle emner. Alt i alt synes jeg at kurset var godt planlagt og struktureret og som intro til FM-begrebet, så var det meget passende."
   
 • "Mogens Kornbos indflyvning til hele emnet blev præsenteret meget levende og med gode cases fra hverdagen, som jeg kunne relatere til min egen hverdag."
   
 • "Der var en rigtig god dialog både i lokalet og ved siden af oplæggene, og jeg følte man blev taget alvorligt af både oplægsholder og de øvrige kursister."
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er med overnatning.

Certificeret Facility Manager
Modulet indgår på uddannelsen Certificeret Facility Manager,  men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Rabat
Du får 10 % rabat hvis du er medlem af DFM-netværk eller Konstruktørforeningen. Oplys dit medlemsnummer i forbindelse med din tilmelding for at få rabatten. Rabatter kan ikke kombineres.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - kaffe/te & morgenbrød
09:00 - 12:00
Introduktion til Facilities Management
 • Historisk gennemgang af FM’s opståen
 • Hvad er FM og hvor skaber FM værdi?
 • Kort præsentation af FM-værktøjskassen
v/ Flemming Wulff Hansen & Mogens Kornbo
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Business case og kommunikation
 • Kommunikation er det middel, der skal bruges til at få ledelsen til at forstå værdien af FM, og business case er værktøjet, der får det til at lykkedes.
v/ Claes Brylle Hallqvist
14:00 - 15:30
Organisering af FM
 • Organisering af FM-ydelser (in-/outsourcing): Hvilke overvejelser skal du gøre dig i forbindelse med at løse opgaverne med egne medarbejdere eller benytte leverandører?

 • Ledelse af FM-organisationer: Hvordan motiverer og leder du en FM-organisation og hvilke kompetencer har du brug for? Forståelse for og anvendelse af principper for avancerede forandringsprocesser.

v/ Birgitte Dyrvig Carlsson
15:30 - 16:00
Pause med kage
16:00 - 17:00
Commissioning
 • Hvordan idriftsætter man nye bygninger så de fungerer optimalt?
v/ Sebastian Andersen
17:00 - 19:00
Fælles aktivitet
19:00 - 20:00
Middag
20:00
Fremlæggelse og diskussion af egne FM-sager
Dag 2
08:00 - 08:30
Opsamling
v/ Flemming Wulff Hansen
08:30 - 09:30
Bæredygtighed og energi
 • Hvordan får vi gjort vores bygninger mere bæredygtige?
v/ Susanne Balslev Nielsen
09:30 - 10:30
Performance og benchmarking
 • Hvordan måler man værdien af FM?
v/ Flemming Wulff Hansen
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 12:00
Indkøb og kontraktstyring
 • Hvordan planlægger og gennemføres et udbud?
 • Hvordan styrer man service- og driftskontrakter?
v/ Flemming Wulff Hansen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
IT-systemer
 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal vælge et IT-system der understøtter FM-funktionen?
 • Gennemgang af de mest udbredte IT FM-systemer
v/ Lars Bang
14:00 - 15:00
Space Management
 • Hvordan kan man skabe optimale rammer for virksomheden ved at optimere på strategisk brug af de fysiske rammer?
v/ Lene Becker
15:00 - 16:00
Afslutning
v/ Flemming Wulff Hansen, Lene Becker, Mogens Kornbo, Birgitte Dyrvig Carlsson, Sebastian Andersen, Claes Brylle Hallqvist, Lars Bang & Susanne Balslev Nielsen

Molio forbeholder sig ret til ændringer.