Håndtering af jordforurening

Optimér dit byggeprojekt og lær at håndtere forurenet jord
Håndtering af jordforurening

I forbindelse med byggeri skal jord ofte håndteres, hvad enten jorden er forurenet eller ren. Hvis der ikke i planlægningsfasen tages højde for lovgivning, tilladelser, tidsfrister etc. kan byggeprojektet blive forsinket og dermed fordyret. Herudover kan korrekt håndtering af jord i planlægningsfasen resultere i bedre genanvendelse af jorden, og dermed besparelser på bortskaffelse af jord.
 

Indhold og formål

På kurset kommer du igennem følgende emner:

 • Der vil med udgangspunkt i eksempler blive redegjort for, hvad mangelfuld planlægning af jordhåndtering kan koste i forhold til tid og økonomi.
 • Der vil blive redegjort for hvornår i byggeprocessen, der skal planlægges, søges om tilladelser og hvornår kontakt med myndighederne er optimal.
 • Herudover vil der blive givet et overblik over gældende regler indenfor området.
Udbytte

Efter kurset har du fået:

 • Viden om lovgivning og praksis indenfor håndtering af jordforurening
 • Eksempler på hvad der kan ske, hvis jordforurening ikke håndteres i tide
 • Anvisning på hvordan dit byggeprojekt optimeres, så tid og penge spares.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er målrettet private og offentlige bygherrer og bygherrerådgivere, fx entreprenører, arkitekter, byggeafdelinger i kommuner, der skal håndtere byggeprojekter med jordforurening.

Undervisningsform

Kurset vil blive tilrettelagt levende, således at vi ikke blot gennemgår reglerne, men lægger stor vægt på eksempler. Deltagerne vil blive inddraget i fælles diskussioner om fx hvorfor man i byggeprocesser tit er på bagkant med jordhåndteringen.

Undervisere
Anders Birk Nielsen
Anders Birk Nielsen
Projektleder
GEO
Kim W. Tønder
Kim Tønder
Seniorprojektleder
GEO
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Velkomst og præsentation
v/ Anders Birk Nielsen
09:15 - 10:50
Gennemgang af lovgivning og praksis indenfor håndtering af jord ved byggeprojekter
 • Lovgivning (tilladelser §8, §19, kap. 5, §52, borearbejde), anmeldelser, jordhåndteringsplaner, udledningstilladelser, kortlagte ejendomme (V1, V2, områdeklassificering)
 • Tidsfrister og høringsperioder
 • Eksempler på praksis og sagsgange hos myndigheder
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
10:50 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Hvordan optimeres byggeprojekter, så tid og penge spares?
 • Eksempler på hvordan tid og økonomi påvirkes af manglende rettidig planlægning af jordhåndtering fra konkrete byggeprojekter store som små
 • Fælles diskussion: Hvorfor er vi ofte på bagkant (både rådgiver og aktører i byggebranchen)? – hvilke flaskehalse kan vi minimere i fællesskab?
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:15
Hvornår er overskudsjord affald og hvornår er det et produkt?
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
13:15 - 14:30
Casebaseret arbejde
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 15:30
Hvordan optimeres byggeprojekter, så tid og penge spares? (fortsat)
 • Optimal planlægning af jordhåndtering ved forskellige typer byggeprojekter
 • Hvilke kernepunkter skal der være styr på for at sikre et projekt med et godt flow
 • Hvilke interessenter og myndigheder skal vi være særligt opmærksomme på
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
15:30 - 16:00
Diskussion i matrixgrupper – opsamling i plenum
16:00 - 16:15
Evaluering og afslutning
v/ Anders Birk Nielsen & Kim Weiss Tønder
16:15
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.