IKT-koordinator og -leder

Få certifikat som IKT-koordinator og IKT-leder
IKT-koordinator og -leder

7. sæson med uddannelsen, der giver dig velanset certifikat på, at du har de optimale kompetencer til at koordinere og lede byggeriets IKT-projekter.

De første seks sæsoner har budt på:

 • Ekstraordinært høje evalueringer fra de engagerede kursister
 • Kun de bedste undervisere - med stor praktisk erfaring, fingeren på pulsen og fine formidlingsevner.
Udbytte

Hvad kan jeg, når jeg bliver IKT-koordinator og -leder?

 • Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
 • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
 • Du får styr på de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

 • Du kan effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
 • Du rustes til at udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
 • Du får den fulde indsigt i, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
 • Du får styr på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
 • Du kan medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

 • Du kan sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
 • Du får et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
 • Du får bud på den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Der betyder, at:

 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
 • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er for alle blandt byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.

Hvor mange er der på holdet?

Der er maksimalt plads til 25 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager. 

Hvem er den typiske deltager?

Uddannelsen er for alle der arbejder med IKT/BIM/VDC i byggeriet – og/eller som arbejder som eller skal til at arbejde som IKT/BIM/VDC-koordinatorer, IKT/BIM/VDC-ledere, IKT/BIM/VDC-managers (eller andre tilsvarende titler).

Der har været deltagere fra hele værdikæden – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter etc. En af hovedårsagerne til, at uddannelsen scorer rigtigt højt på evalueringerne, er netop, at deltagerskaren er bred. Man lærer simpelthen meget mere på hold med en bred sammensætning – især på denne uddannelse, hvor der er rigtigt meget gruppearbejde.

Vi plejer at sige, at deltagerne lærer mindst lige så meget af de andre deltagere som de lærer af indlægsholderne og kursusledelsen…og at det er en stor del af grundlaget for vore faglige succes.

Det forventes, at du har et grundlæggende indblik i anvendelsen af IKT/BIM/VDC i byggeriet. Der er deltagere med kun lidt erfaring og andre med mere – og det tilpasses undervisningen efter.  

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning) - i alt ni kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb.

Uddannelsens moduler kan dog tages enkeltvis - så du kan tilpasse din opgradering af viden på IKT-området til det behov, du har (deltagelse i modul 2 og 3 forudsætter, at man har deltaget i modul 1).

Undervisere seneste sæson
Astridur Elin Asgeirsdottir
Astridur Elin Asgeirsdottir
VDC Development Manager
Per Aarsleff A/S
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Christian Koch
Christian Koch
Professor, Ph.D
Chalmers University
David Fink
David Fink
Arkitekt, BIM specialist
Rambøll
Henrik Tuxen Lyck
Henrik Tuxen Lyck
BIM-specialist
Byggestyrelsen
Jakob Andreasen
Jakob Andreasen
Arkitekt / ICT Manager
Rørbæk & Møller
Jan Stausholm Bundgaard
Jan Stausholm Bundgaard
Chefkoordinator for BIM
C.F. Møller og DNU
Jan Karlshøj
Jan Karlshøj
Sektionsleder og censor
DTU Byg
Jan Linde
Jan Linde
Forsikringsmægler og partner
Willis Towers Watson
Khoa Dang Ngo
Khoa Dang Ngo
Arkitekt MAA, BIM-koordinator
DTU
Kristian Birch Pedersen
Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og Ph.d
Exigo
Kristian Stenild
Kristian Stenild
BIM konsulent og arkitekt
CADit
Lasse Würtz Møller
Lasse Würtz Møller
Specialist i bygningsinformatik
Exigo A/S
Lone Sand
Lone Sand
IKT-leder / VDC-leder
NCC Building, Danmark A/S
Marianne Friis
Marianne Friis
Head of BIM Management
Arkitema Architects
Morten Hertz Knudsen
Morten Hertz Knudsen
Laser Scanning Manager
COWI
Peter Hyttel
Peter Hyttel
BIM and Process Consultant
PHS
Peter Fauerholdt Thommesen
Peter Fauerholdt Thommesen
Partner, advokat (L)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Simon Andreas Arnbjerg
Simon Andreas Arnbjerg
Kompetenceleder BIM Projektering
Arkitema Architects
Steffen Maagaard
Steffen Maagaard
Koncernkompetenchef
MOE
Søren Spile
Søren Spile
Udviklingschef
Molio
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Troels Sønder Olsen
Troels Sønder Olsen
BIM-processpecialist
LINK Arkitektur
Vivi Nyehuus Andersen
Vivi Nyehuus Andersen
Kompetencechef for BIM Revit
MOE
Derfor skal du vælge Molio

Hos Molio får du ti dages uddannelse i IKT og BIM og det er der flere gode grunde til:

 • Du kan ikke lære til fulde at forstå BIM-metoderne, BIM-processerne og de tilknyttede ydelser på 3 dage. 10 dage giver dig mulighed for at lære det minimum, der er nødvendigt for selv at komme videre.
 • Den ændring der sker i byggeriet i øjeblikket, er et paradigmeskifte med en række ændringsparametre, der ændrer på det meste i byggeriet – det kan ikke læres på nogle få dage.
 • Vi dykker ned i problemstillingerne og beskæftiger os med hele det komplekse nye set-up: Nye aftaleforhold, arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, kommunikationsformer, værktøjer og standarder, samt muligheder for vidensdeling.
 • Vi har opbygget uddannelsen, så du kommer dybere og dybere ned i problemstillingerne, fra modul til modul. Det kræver mere end et par dage.
 • Vi udfordrer dig til selv at udarbejde komplekse IKT-aftaler og få dem sammenskrevet med de ydelser, der ikke er IKT-ydelser.
 • Vores uddannelse har mange øvelser, cases og hjemmeopgaver, hvilket i høj grad udfordrer dig til virkelig at lære noget – også af dine medkursister.
 • Vores uddannelse er ikke den nemme genvej. Vi lægger vægt på et godt og vidensbaseret fundament, der styrker dine muligheder for at tilegne dig yderligere kvalifikationer og kompetencer.
 • Uddannelsen lægger et kvalitetsmæssigt højt ambitionsniveau - kun derved sikres du de fornødne kompetencer; det kan ikke gøres på nogle få dage.

Vi er neutrale

Vi sælger ikke specifik IKT/BIM-software eller IKT/BIM-relaterede ydelser. Vi berører naturligvis de relevante Molio-standarder og -anvisninger, men dem har branchen selv været med til at udvikle, og de betragtes som branchens teknisk fælleseje.

Modul 1 - Basis IKT-koordinator

Du får det store overblik og styr på alt det grundlæggende ifm. IKT/BIM i byggeriet.

Rammerne for paradigmeskiftet og implementeringen i virksomheden sættes. 

Hvad får jeg på modulet?

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • BIM-metoden og BIM-processerne
 • IKT-bekendtgørelserne og IKT/BIM i lovgivningen
 • BIM-værktøjer - og hvordan man vælger rette ift. behov
 • Projektstyring med VDC/BIM
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Open BIM / buildingSMART / IFC
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Forretningsstrategi & digitalisering
 • Implementering og konsekvenser
 • Danske og internationale standarder

 

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.

Klik her - og se programmet. Ret til ændringer forbeholdes.

Modulet kan tages enkeltstående - og giver diplom. Se mere her

 

Modul 2 - Avanceret IKT-koordinator

Implementering og optimering af IKT og BIM

Hvad får jeg på modulet? 

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • Optimering af BIM metoden og BIM processerne, strukturering og klassifikation af data
 • Optimering af kommunikation og anvendelsen af projektweb og BCF
 • Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret
 • Green BIM
 • Værktøjer til koordinering af IKT/BIM projekter
 • Rådgivers tilrettelæggelse af IKT-krav
 • BIM-krav til rådgivere i samarbejde med (total)entreprenører
 • VDC i projektering og produktion
 • Kendskab til tilrettelæggelsen af mængde og tid som udtræk af modellen
 • Implementering af IKT og BIM i virksomheden
 • Eksempler på anvendelsen af BIM i kendte ikoniske byggerier
 • Modulopgave: Implementering af IKT/BIM i virksomhed
 • Forskellige gruppeopgaver

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
 • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
 • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
 • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
 • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.

Klik her - og se program fra seneste sæson.

Modulet kan tages enkeltstående - og giver diplom. Se mere her.

Modul 3 - IKT-koordinator og -leder

IKT-aftaler og samarbejdsrelationer

Hvad får jeg på modulet? 

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • De IKT-aftale paradigmer, der i dag præger aftalerne mellem byggeriets parter
 • Nye aftaleforhold / Nye IKT-aftaler / Nye IKT-specifikationer
 • Detaljeret kendskab til IKT-aftalens enkelte ydelser og hvordan disse efterleves i BIM-projekteringen
 • Eksempler på IKT-aftaler mellem bygherrer og rådgivere / entreprenører
 • Data til driften - og driften set med bygherrens øjne
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Samarbejdsrelationer der styrker anvendelse af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Udfordringerne ifm det digitale samarbejde mellem byggeriets parter
 • VDC hos entreprenøren
 • Forandringsledelse og IKT
 • Modulopgave: Oplæg til en IKT-aftale
 • Forskellige gruppeopgaver

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning.

Klik her - og se program fra seneste sæson

Modulet kan tages enkeltstående - og giver diplom. Se mere her.

 

Eksamensdagen
 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne.

Efter eksamen runder vi dagen af med en række fremadskuende oplæg, der giver dig indblik i:

 • Fremtidens IKT og BIM i Danmark og udlandet
 • Værdiskabende IKT/BIM
 • Fremtidens aflevering af byggeriet og dets driftsdata
 • Fremtidens og nutidens opmålingssystemer - 3D-scanning.
Certifikat

Du får modul-diplom for hvert modul, hvis du tager modulerne enkeltvis.
Du bliver certificeret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle 3 moduler og den afsluttende eksamen. 

Det er en uddannelse, der med sin seriøsitet har fået et stærkt navn. Med certifikatet på IKT-koordinator og -lederuddannelsen i hånden, står du derfor tilsvarende stærkt i markedet.

Certifikat på din uddannelse udstedes af Molio - er én af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Vi har uddannet byggeriets aktører i mere end 60 år. 

Undervisningsform

Uddannelsen giver et overblik over hele bredden i paradigmeskiftet. Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne – ikke i så høj grad på værktøjslæring.

Uddannelsen som IKT-koordinator og -leder er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer, men en overbliksgivende uddannelse, der beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet.

Tidspunkter, rabat og pakker

Der er nu åbnet for tilmeldingen til sæson sommer-efterår 2020:

Modul 1 den 2. - 4. juni 2020
Modul 2 den 24. - 26. august 2020
Modul 3 den 6. - 8. oktober 2020
Eksamen den 2. november 2020

Sæson 2019/2020 er i gang:
Modul 1 den 28. - 30. oktober 2019
Modul 2 den 11. - 13. december 2019
Modul 3 den 21. - 23. januar 2020
Eksamen den 26. februar 2020


Priser

Pr. modul: 16.000 kr. ekskl. moms.
Eksamen: 4.000 kr. ekskl. moms.

Særpris ved samlet tilmelding: Hvis du tilmelder dig alle tre moduler + eksamen i ét helt forløb er prisen 48.000 kr. ekskl. moms. 
Bemærk at rabatter kan ikke kombineres. Kontakt ga@molio.dk, hvis du vil til meldes hele uddannelsen på én gang.

Firmapakke

Mange firmaer ønsker at uddanne en særlig ekspert til at kunne det hele – og så uddanne flere til at kunne det mest nødvendige. Med firmapakken får du:

 • Tre deltagere på Basis IKT-koordinator-modulet
 • En deltager på hele uddannelsen.

Normalpris: 96.000 kr. ekskl. moms, men firmapakke-prisen er kun 80.000 kr. ekskl. moms. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

Priserne inkluderer omfattende digitalt baggrundsmateriale, digitalt kompendiemateriale, overnatninger og al forplejning (inkl. middag).

Du kan få tilskud til IKT-koordinator og -lederuddannelsen 
Hvis du/din virksomhed er medlem af DANSKE ARK, FRI, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen, IDA Byg eller Teknisk Landsforbund, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

NB: Den kommunale Kompetencefond kan måske også hjælpe dig, hvis du er overenskomstdækket. Læs mere på denkommunalekompetencefond.dk, hvor du også kan finde ansøgningsskema og FAQ.

Materiale om uddannelsen
Vores kursister siger

Læs casehistorie om uddannelsen
Lars Poulsen, der er medindehaver af ekas og er IKT/BIM-koordinator og bygningskonstruktør, ville gerne blive bedre rustet til fremtiden på det digitale område. Læs hele interviewet.


Kursistudtalelser
Kursisterne har, i gennemsnit, givet karakteren 4.5 ud af 5 på det centrale evalueringspunkt om, hvorvidt tilfredse de har været med uddannelsen alt i alt. Desuden har alle har svaret ja til, at de vil kunne anbefale uddannelsen for andre. Kursisterne udtaler bl.a.:

 • "Jeg synes det var et meget veludført kursus, som jeg klart kan anbefale til andre med interesse indenfor IKT. Oplæggene var interessante og der  var efterfølgende rigeligt med baggrundsstof tilgængeligt. Jeg synes også at opgaverne sidst på dagen i grupper, var en rigtig fin måde for os kursister at samle op på dagens lektioner."
   
 • "Jeg synes det var et meget veludført kursus, som jeg klart kan anbefale til andre med interesse indenfor IKT. Oplæggene var interessante og der var efterfølgende rigeligt med baggrundsstof tilgængeligt. Jeg synes også at opgaverne sidst på dagen i grupper, var en rigtig fin måde for os kursister at samle op på dagens lektioner."
   
 • "Det faglige niveau var rigtig højt under uddannelsen. Kursus lederen og de øvrige undervisere var gode til at fange opmærksomheden hos de studerende. Jeg føler jeg er godt rustet til at komme ud og arbejde med IKT."
   
 • "Der var en god balance mellem intensiteten og dynamikken i indlæggene fra de enkelte foredragsholdere. Ligeledes var der en god sammenhæng mellem indlæggene (en tydelig rød tråd), de gik fra et overordnet perspektiv til stille og roligt at blive mere specifikt iht. de enkelte delelementer."
   
 • "Endnu engang stor ros til Christian Bolding fordi han er passioneret og stædig nok til at insisterer på at holde kvaliteten høj, ved at fortælle at en IKT-lederuddannelse skal være på 10 dage og ikke mindre. Det er et stort held for alle os andre, at vi har Christian til at holde fanen højt."
Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.