Molio Konferencen 2019

Få det fulde udbytte af digitaliseringen
Molio Konferencen 2019

Du bliver effektivt opdateret på aktuelle udfordringer og løsninger ift. digitalisering, standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet. Vi har fokus på, hvad der giver dig værdi - og hvordan. Du får derfor viden, du kan bruge direkte på dit arbejde dagen efter konferencen.

Indhold og formål

Konferencens mål er videndeling og læring. Det er stedet, hvor du mødes med dem, der arbejder med det samme, som du gør, hvor der netværkes og hvor der udveksles ideer og viden. Med ligesindede, med frontløbere, med praktikere, med softwareudbydere etc.

 • Du får nyeste erfaringer inden for digitalisering og indblik i, hvor og hvordan informationsstrukturer, data og standarder kan skabe øget værdi for dig i byggeriet.
 • Du får præsenteret smarte løsninger, nye værktøjer og aktuelle cases / eksempler på anvendelse i praksis - der har det til fælles, at de alle sigter på at skabe værdi - især i forbindelse med digitalisering i byggeriet og digital transformation.
 • Du møder de personer, der arbejder stærkest på at gøre digitaliseringen så praktisk anvendelig som muligt - og også alle dem, der sidder med samme udfordringer, som dig selv.

Det plejer at være et tilløbsstykke med rigtigt fine evalueringer, der peger på vidensdelingen som et særligt stærkt element ved konferencen - og det er du som deltager med til at sørge for. Samtidig er du med til at præge den fremtidige fokus for arbejdet hos Molio - og netværket rundt om Molio.

Program (PDF)

Se det foreløbige program i PDF.

Målgruppe og forudsætninger

Konferencen er målrettet alle parter i byggeriet; udførende, producenter, leverandører, projekterende, rådgivere, byg- og driftsherre etc., der arbejder med digitalisering, standarder, informationsstrukturer og data i byggeriet.

Med andre ord hele netværket rundt om Molio.

Opbygning og udvikling

Konferencen indledes med en velkomst og en keynote-speaker og derefter køres videre i tre spor:

Det ene vil i år tage udgangspunkt i den strategi for digitalt byggeri der blev lanceret i foråret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen vil være til stede og give status - og som deltager vil du kunne byde ind.

Det andet spor vil fokusere på at præsentere og drøfte nye produkter fra Molio.

Det tredje spor viser en række spændende eksempler på, hvad der er gang i hos en række centrale aktører - relateret til digitalisering og Molio.

Der vil desuden være mulighed for at møde en række softwareproducenter. Disse har også midt på konferencedagen en "Softwaretime", hvor de leverer korte case-orienterede oplæg på de tre spor.

Konferencens udvikling er drevet af brugerne og praktikerne - det er denne kreds der peger på de mener, der kommer med i programmet. Det ruster dig til at være på forkant med og opdateret på netop de emner, som er udvalgt af praktikere, der arbejder med temaerne til dagligt.

Indlægsholdere
Anders Lehmann
Anders Lehmann
Partner
Implement
Christina Hvid, Adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter
Christina Hvid
Adm.dir.
Molio
Søren Spile
Søren Spile
Udviklingschef
Molio
August Schwensen
August Schwensen
Fuldmægtig
Center for Byggeri og Bolig - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Kenneth Højbjerg
Kenneth Højbjerg
Department BIM Manager
COWI A/S
Allan Schiøtz
Allan Schiøtz
Projektleder
Molio
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Morten Hertz Knudsen
Morten Hertz Knudsen
Laser Scanning Manager
COWI
Gunnar Friborg
Gunnar Friborg
Produktchef
Molio
Thomas Graabæk
Thomas Graabæk
Projektmedarbejder
Molio
Nicklas Verdier Østergaard
Nicklas Verdier Østergaard
ICT & BIM Manager
SHL
Clars Danvold
Clars Danvold
Fagleder Digitalisering
Københavns Universitet
Michael Ørsted
Michael Ørsted
Afdelingsleder
Teknisk Videncenter i Københavns Lufthavne
Gita Monshizadeh
Gita Monshizadeh
Head of CAD/BIM department
Banedanmark
Rasmus Lynge Fuglsang
Rasmus Lynge Fuglsang
Ingeniør
Vejdirektoratet
Kim Streuli
Kim Streuli
Produktchef
Molio - Byggeriets Videnscenter
Overnatning og middag

Der er mulighed for at overnatte i HUSET Middelfart natten inden og natten efter konferencen.  HUSET Restaurant tilbyder også en særlig konference-middag:

2-retters-middag inkl. to genstande (vin/vand/øl) koster 350 kr. (ekskl. moms).

Kontakt HUSET Middelfart og book værelse og/eller konferencemiddag.

Rabat

4 for 3-rabat: Hvis I tilmelder jer 4 fra samme virksomhed, får I den fjerde deltager gratis med. Rabatter kan ikke kombineres.

Vil du være udstiller?

Der vil igen i år, i lighed med de forgangne års bips- og Molio konferencer, være mulighed for at præsentere dine produkter relateret til dagens temaer. Se salgsprospektet her.

Det kan du gøre gennem at købe plads til stand ifm. konferencelokalerne og/eller ved at holde indlæg i "Softwaretimen". Du kommer i nærkontakt med masser af interessenter i branchen, så der plejer at være godt run på de ret få standpladser og i "Softwaretimen"

Udstillerne har de seneste år, hvor konferencen er blevet holdt i HUSET i Middelfart, været MEGET tilfredse med standenes placering lige midt i mellem kursuslokalerne og leder derfor de mange deltagere gennem udstillingsområdet adskillige gange gennem dagen.

I år været så meget rift om stande og indlæg til "Softwaretimen", at alle pladser var solgt allerede i juni 2019. 

Vi arbejder på at finde plads til flere stande, så hvis du gerne vil høre nærmere om muligheden for at købe en stand til konferencen, kan du kontakte Lars Tangaa på lta@molio.dk.

Baggrund for konferencen

Molio konferencen er efterkommer af de tidligere bips konferencer, der altid har altid været gode til at inddrage og skabe netværk. Det fortsætter vi med og udvider ved at inddrage brugere og praktikere helt konkret i udviklingen.

Byggecentrum kommer med mange års erfaring med at udvikle og holde stærkt praksisorienterede konferencer med udgangspunkt i branchens aktuelle behov. Og med et kæmpe netværk, som også har spillet ind med bud på indhold.

"Sammen har vi derfor et stærkt udgangspunkt for at give dig konferencer, der både er dybt og bredt forankret i branchens udfordringer og ønsker – fokuserer på helt konkrete praktiske løsninger og værktøjer - og skaber rum for videndeling og læring." siger projektleder Lars Tangaa fra Molio.

Tidligere deltagere siger

2018

 • "Det var super fedt at Molio har zoomet ud og set på problemstillingerne udefra, uden at der er fokus på at Molio eller andre aktører skal løse disse. Fedt at problemstillingerne bliver synliggjort og, at synspunkter fra oplægsholdere og deltagerene giver godt indblik i, hvor vi skal bevæge os hen for at få løst disse problemer."
   
 • "Varigheden på ca. 30 minutter på de enkelte indlæg fungerede rigtig godt! Man fik et hurtigt og relevant indblik i muligheder og erfaringer. Det gjorde at oplægsholderne skulle være skarpe på hvad de  præsenterede og man kedede sig aldrig."

2017

 • "Status for IT i byggeriet blev dækket godt ved de mange relevante indlæg, både set fra bygherrens, fra arkitektens og ingeniørens samt fra entreprenørens behov."
   
 • "Som altid får man et indblik i den seneste udvikling vedr. standardisering og digitalisering af byggeriets aktører, både offentlige og private."
Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:15
Registrering og morgenmad
09:15 - 09:45
Velkomst ("Henning Larsen")

Hvad er der sket hos os siden senest, vi mødtes på Molio Konferencen?

Få det store overblik over, hvilke projekter og værktøjer, vi har haft / har gang i - både nationalt og internationalt.

Kort intro til sporet med strategi for digitalt byggeri.

Hvordan kan du medvirke og påvirke?

v/ Adm. dir. Christina Hvid og udviklingschef Søren Spile, Molio

09:45 - 10:30
Keynote; Digitalisering i Byggeriet; trends, trusler og muligheder ("Henning Larsen")

Anders Lehmann vil forklare, hvor han gennem sine undersøgelser/erfaringer ser digitaliseringen bevæge sig hen i byggeriet.

Anders vil pege på, hvilke grumme spillere der møver sig ind med hvilke midler, råbe lidt vagt i gevær for, at man altså skal rykke nu og ikke hænge fast i, at det er nok at kunne stave til BIM, hvis ikke man vil tromles ned udefra – og så give nogle bud på, hvor / hvordan man skal rykke.

Anders har arbejdet på tværs af en række projekttunge industrier med både køb, salg og selve anlægsarbejdet.

v/ Partner Anders Lehmann, Implement

10:30 - 10:50
Pause – kaffe/te og frugt. Besøg udstillerne
10:50 - 11:20
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets strategi for digitalt byggeri (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Status for strategien for digitalt byggeri, ambitionerne bag og den kurs for byggeriets fortsatte digitalisering, strategien udstikker.

v/ Fuldmægtig August Schwensen, Center for Byggeri og Bolig - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10:50 - 11:20
Nyt fra Molio Prisdata (SPOR 2 - "Exner")
10:50 - 11:20
Nyt fra DiKon og BIM7AA (SPOR 3 - "Utzon")

Opdatering vedr. samarbejdet og erfaringer omkring fælles specifikationer for indhold af bygningsdele samt anvendelsen af en fælles dansk LOD-metode.

11:30 - 12:00
Måleregler (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 5: Klarlægge udfordringerne ved anvendelse af udbud
med mængder)

Hvordan kan man i praksis opnå både samme¬n¬lignelige priser og priser der ligger indenfor budgetrammen, på et projekt, hvor der bliver budt ud med mængder, uden der går "BIM-teori" i tingene i det daglige arbejde.

Kenneth kommer og fortæller om de udfordringer man på et sygehusprojekt løbende stod overfor, samt hvilke tiltag teamet foretog, for at kunne give de bydende et så godt som muligt grundlag for deres priskalkulation.

v/ Department BIM Manager Kenneth Højbjerg, COWI

11:30 - 12:00
Vejledning i opdeling af 3D-modeller (SPOR 2 - "Exner")

Se det nye værktøj der giver retningslinjer for, hvordan det kan være formålstjenstligt at opdele 3D-modeller i et projekt.

Vi præsenterer værktøjet – og sætter fokus på anvendelsen.

v/ Projektleder Allan Schiøtz, Molio

11:30 - 12:00
Sammenhæng mellem Molio værktøjer i en digital byggesag (SPOR 3 - "Utzon")

Molio har gennem de sidste mange år udarbejdet en lang række publikationer med værktøjer, metoder, best practise etc, til understøttelse af den digitale byggesag.

Men hvornår skal man begynde at se på IKT- specifikationerne, og hvordan hænger de sammen med Procesmanualen? Er der risici ift udbud med mængderne og hvor læser jeg om hvilke digitale roller entreprenøren nu skal håndtere? Og hvornår er det lige man skal begynde at kigge på driften af byggeriet og hele afleveringen? og hvem skal gøre hvad hvornår.
I dette oplæg foldes Molios publikationer og værktøjer ud ift de klassiske byggeprocesser, der sættes fokus på hvilke dele man med fordel kan tage i brug hvor og hvornår, og hvordan de forskellige værktøjer hænger sammen.

Alt sammen let krydret med erfaringer fra de praktiske erfaringer med brug at værktøjerne på konkrete byggesager.

v/ CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark

12:10 - 12:40
Nyt om buildingSMART (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 6: Åbne formater og teknologineutralitet)

buildingSMART er garant for samarbejde og videndeling, og organisationen bag fil-formaterne IFC og BCF.

Hør om oprettelsen af et nyt og styrket dansk buildingSMART Chapter og om det nye buildingSMART Nordic Chapter Hub, som allerede vil være i gang fra januar 2020.

Planerne omfatter en helt ny værdiskabelse og forretningsmodel for buildingSMART. Der er stadig rig mulighed for at præge processen, og vi håber på masser af input og idéer fra deltagerne.

v/ Projektmedarbejder Thomas Graabæk, Molio

12:10 - 12:40
IKT-Krav (SPOR 2 - "Exner")

Molio har netop udgivet vejledning til bygherres IKT-kravstillelse. Vejledningen er baseret på en undersøgelse blandt byg-og driftherrer som tager udgangspunkt i, hvordan de IKT krav, som er værdiskabende for bygherre at stille, kan gøres operationelle. Vejledningen opstiller 7 værdiskabende krav, bl.a. Mangellister, Kvalitetssikringsdokumentation og Udbud med mængder.

v/ Projektleder Allan Schiøtz, Molio

12:10 - 12:40
Digital Construction Verification (SPOR 3 - "Utzon")

Anvendelse af punktskyer til verifikation i konstruktionsfasen.
Case: Verifikation af stålkonstruktion på mega-byggeri
Intro til Molios projekt om dokumentation af eksisterende forhold.

v/ Laser Scanning Manager Morten Hertz Knudsen, COWI

12:40 - 13:40
Frokost i HUSETs restaurant. Besøg udstillerne
13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Glasshouse

BIM for hele projektholdet
Glasshouse sikrer, at du og dine kollegaer arbejder sammen - uanset IT-kompetencer.

Kom og se hvor enkelt det er at skabe overblik og tydeliggøre fejl i projektet, samt hvordan det hjælper dit team, uanset om I arbejder med BIM modeller, regneark, beskrivelser, tilbudslister eller noget helt femte.

v/ Adm. direktør, Arkitekt MAA Tore Hvidegaard (thv@3dbyggeri.dk)

13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

Symetri

BIMEYE
Seminar om effektiv kvalitetssikring af dine byggedata

Vores kunder har i stigende grad fortalt os hvordan de med fordel har erfaret at BIMEYE kan bruges til at kvalitetssikre samtlige de data, som bliver skabt i byggeprocessen på en effektiv måde. Nemlig ved at samle alle data på fælles tilgængeligt sted; BIMEYE databasen i skyen.

BIMEYE - Grafisk visualisering af data
Med den nye version af BIMEYE som vi kalder BIMEYE 3.0, har vi tilføjet en unik 3D viewer, som gør arbejdet med kvalitetssikring endnu mere effektiv og visuel.

Den nye version vil vi præsentere på Molio konferencen, så hvis du søger en effektiv metode til at kvalitetssikre jeres byggeri eller et projekts byggedata, så kom til dette seminar og lær mere om denne nye let tilgængelige metode.

v/ Senior Advisor, BIM Data Management & Business Development Petter Alm (petter.alm@symetri.com)

13:40 - 13:55
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

NTI CADcenter

Cloudbasseret projektsamarbejde med bygningsmodeller og kommunikation
Spar tid, reducer risiko og skab øget kvalitet. Se et konkret eksempel på hvordan du med BIM360 kan håndtere dine bygningsmodeller i en cloud løsning, så du slipper for manuel udveksling.
Se også hvordan open BIM understøttes, hvor BCF-kommentarer kan hentes ned i Revit modellerne med NTI TOOLS.

v/ BIM strateg Peter Tranberg (pt@nti.dk)

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

iKontrol

Hør hvordan iKontrol, som altid er lige ved hånden, kan lette hverdagen i byggebranchen
I dette oplæg præsenterer vi vores løsninger, som dagligt bruges på danske byggepladser. Vi vil tage dig igennem en typisk hverdag og vise, hvordan registreringer i marken via vores mobile app direkte er synlige i det centrale administrationssystem, hvor projektledere kan følge med via overskuelige dashboards.

Med udgangspunkt i vores kunders hverdag, vil vi komme ind på følgende områder:
• Kvalitetssikring – inkl. KS-rapport med et klik
• Kontrolplan, kontrolmængder og prædefinerede kontrolpunkter
• Opgavestyring
• Digitale aftalesedler
• Dokumenthåndtering inkl. tegninger
• Interne forretningsprocesser – APV, Medarbejder info, værktøjsstyring etc.

Med digitalisering af ovenstående med iKontrol, har du et godt fundament ift. optimering af forretningsgangene og arbejdsbyrden med KS og opgaver, relateret til dette, reduceres markant. Oplev kortere afstand mellem byggepladsen og kontoret.

v/ Salgskonsulent & Key Account Dorte Damgaard Hansen (dorte@ikontrol.dk)

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

Symetri

Naviate Daylight – et unikt Revit plug-in til dagslysberegning
Bruger du meget tid på dagslysberegninger? Så skal du se denne demo (på engelsk)!

Naviate Daylight løfter Revit til nye højder med muligheden for automatisk dagslysberegning i din BIM-model. Det skaber bedre mulighed for optimering af lysforhold i det færdige byggeri.

Naviate Daylight automatiserer dagslysberegningerne direkte i Revit baseret på lokale standarder - Dansk, Norsk, Svensk osv. Beregningerne giver et hurtig overblik over hvor meget dagslys, der er i hvert enkelt rum med udgangspunkt i vindues-, gulv- og udhængsarealer. Det gør, at du kan arbejde mere effektivt med dit BIM-design og træffe bedre designbeslutninger.

v/ Senior Product Manager Geert van Gorp, Xinaps (geert@xinaps.com) og Key Account Manager Tue Egebak, (tue.Egebak@symetri.com)

14:00 - 14:15
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

NTI

Styr på bygningsdele, beskrivelser og tilbudsliste med NTI CONNECT

Hvis du gerne vil have styr på sammenhængen mellem bygningsdele, beskrivelser og tilbudslister, så kom og se et konkret eksempel på hvordan det kan skabes på en digital måde og dermed højne kvaliteten.
Se også hvordan alle med vores online viewer på en nem måde, kan tilgå bygningsmodellen og dens data.

v/ Forretningsudviklingschef Michael Sebbelin Porskær (msp@nti.dk)

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 1 - "Henning Larsen")

GEO

Nu kan du nemt få overblik over geologien i screeningsfasen

Geo har i 75 år været specialister i Danmarks undergrund, og nu kan alle få adgang til samtlige boringsdata og 3D modeller af undergrunden via vores brugervenlige webløsning, GeoAtlas Live.

v/ Sales manager Jeanett Egesø (jte@geo.dk)

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 2 - "Exner")

BIM Shark

Fra kaos-BIM til better-BIM med BIM Shark

I dette oplæg vil du få en live-demo af, hvordan man bl.a. kan håndtere data fra flere modeller, oprettelse af Molio arbejdsbeskrivelser og eksempel på brugen af det åbne API.

Det forbinder bygningsdele, beskrivelser og tilbudslister på en brugervenlig måde og er grunden til at flere og flere virksomheder bruger BIM Shark. Vi håber, at vi ses.

v/ Co-founder, partner Mark Sung Brinkler (msb@bimshark.com)

14:20 - 14:35
Softwaretimen (SPOR 3 - "Utzon")

Korte cases leveret af softwareleverandører

Exigo

Digitale dashboards og 5D lokationsbaseret risikostyring
Med udgangspunkt i større danske byggeprojekter, viser Exigo hvordan de har udviklet og benytter Big Data, Visual Analytics og 5D lokationsbaseret risikostyring til skabe gennemsigtighed i byggeriets tid og økonomi.

Herved kan der tages beslutninger, der bunder i dybdegående analyser og data og ikke bare enkelte individers mavefornemmelser.

v/ Projektleder Kasper Rix (kr@exigo.dk)

14:35 - 15:00
Pause – kaffe/te og frugt. Besøg udstillerne
15:00 - 15:30
Det internationale arbejde (SPOR 1 - "Henning Larsen")

Initiativ 7: Dansk køreplan for BIM-standardisering

Molio deltager i CEN-arbejdsgrupper for BIM.

Vi giver status for arbejdet med at skabe fælles terminologi, arbejdet med informationsniveauer og arbejdet med standardisering vedr. egenskaber. Herunder den betydning, som navnlig de europæiske standarder kan få for en dansk BIM-praksis.

v/ Produktchef Gunnar Friborg, Molio

15:00 - 15:30
Byggedata (SPOR 2 - "Exner")

Byggedata lancerer nye elementer, herunder ændret taksonomi, hvor der anvendes struktureret information til at søge i Byggedata.

v/ Udviklingschef Søren Spile, Molio

15:00 - 15:30
IFC-guiden – revideret og udvidet (SPOR 3 - "Utzon")

IFC-guiden – revideret og udvidet
Guiden præsenteredes i fjor i beta-version. Den er nu blevet færdig – og udvidet, så den nu dækker både modellering i ArchiCAD og Revit og Tekla samt IFC-eksport og import herfra.

Vi præsenterer guiden – og sætter fokus på anvendelsen.

Desuden dialog om videre vej med guiden.

v/ Projektmedarbejder Thomas Graabæk, Molio + ICT & BIM Manager Nicklas Verdier Østergaard, SHL

15:40 - 16:10
Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj (SPOR 2 - "Exner")

Værktøjet opgraderes gennemgribende med fokus på bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, funktionsudbud samt egenskaber.

v/ Produktchef Kim Streuli og udviklingschef Søren Spile, Molio

15:40 - 16:10
Data og drift - Succeser og gevinster ifm. digital aflevering og drift (SPOR 1 - "Henning Larsen")

(Initiativ 8: Digital levering af data til drift ved byggeriets aflevering)

Data og drift - Succeser og gevinster ifm. digital aflevering og drift

• Hvordan kan Molios ”Data til drift” og forarbejdet hertil hjælpe till?
• Et overblik over succeser og gevinster ifm. digital aflevering og drift - opnået gennem digitaliseringen af byggeprocesserne

v/ Fagleder Digitalisering Clars Danvold, Københavns Universitet og
Afdelingsleder Michael Ørsted, Teknisk Videncenter i Københavns Lufthavne

15:40 - 16:10
BIM Infra.dk (SPOR 3 - "Utzon")

Hør om samarbejdet om den digitale transformation i anlægsbranchen 2018-2022.

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området.
Der arbejdes efter principperne i den digitale samarbejdsform BIM.

Status på udviklingsprocessen, tidsplaner og håndtering af sammenhæng / grænseflader mellem anlæg og byggeri.

v/ Head of CAD/BIM department Gita Monshizadeh, Banedanmark + ingeniør Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet

16:20 - 16:50
Paneldebat ("Henning Larsen")
17:00 - 17:10
Afslutning ("Henning Larsen")

Opsamling og afslutning

v/ Adm. Dir. Christina Hvid, Molio

17:10 - 19:00
Netværk

Vin, øl og vand + snacks og sandwiches

Besøge udstillere