Renoveringsuddannelsen

Helhedsrenoveringer med merværdi
På uddannelsen får du en professionel tilgang til renoveringsprojekter og til valg af de rigtige løsninger, der forener bl.a. byggeteknik, indeklima og totaløkonomi.
Renoveringsuddannelsen

Uddannelsen er under revision og har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer.

Få helhedsperspektivet med i dit næste renoveringsprojekt
Renoveringsprojekter skal tænkes helhedsorienteret. På Renoveringsuddannelsen får du brugbar, ny viden om energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold. Du bliver i stand til at udvikle designstrategier, som forener fremtidens energi-, indeklima- og miljøkrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske krav, der typisk stilles i projekteringsforløbet.

Indhold og formål

Bliv i stand til at vælge effektive virkemidler og løsninger 
Renoveringsuddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri. Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, hvis de skal leve op til moderne energi- og miljøkrav, komfort og indeklima og præstere en god samlet økonomi og en fremtidssikring af ejendomsværdien. Renoveringsuddannelsen giver dig bl.a.:

 • Viden om planlægning, kommunikation, gode processer og produktivitet i alle led.
 • Indsigt i drivere, muligheder og konsekvenser ved energirenovering.
 • Håndtering af væsentlige barrierer inden for gennemførelse af renoveringer.
 • Overblik over planlægning og styring i forbindelse med myndighedsdialog, brugerprocesser, forretningscases, ombygningspotentialer, drift og bæredygtighed.
 • Indsigt i design og valg af løsninger for konstruktion, materialer og klimaskærm, herunder bygbarhed og funktionalitet (brand, lyd og fugt samt drift- og vedligehold).
 • Indsigt i design og valg af løsninger inden for installationer og vedvarende energiproduktion, herunder indeklima, energieffektivitet, drift og vedligehold samt brugervenlighed.
 • Konkret viden om projektets typiske snublesten/barrierer, og følgevirkningen heraf.

Relevante specialiserings kurser
Efter den første undervisningspakke (basis) er der mulighed for at udbygge Renoveringsuddannelsen med specialiseringskurser inden for forskellige områder – enten bevaringsværdige bygninger, installationer og driftsoptimering eller håndtering af miljøfarlige stoffer.

Udbytte

Uddannelsen giver dig direkte anvendelig viden om problemstillinger, designelementer og løsninger i forbindelse med gennemførelse af en helhedsorienteret bygningsrenovering.

Gennem introduktion af emner fra en række cases, vil du få overblik over forskellige virkemidlers betydning og indbyrdes sammenhænge. Samtidig vil du opnå konkret viden om de enkelte værktøjer anvendelse, samt opmærksomhedspunkter ved samarbejdet om planlægning, design, projektering, gennemførelse og drift.

Efter uddannelsen vil du kunne indgå kompetent, effektivt og professionelt i renoveringsprojekter, der tager helhedsperspektivet i betragtning.

Målgruppe og forudsætninger

Renoveringsuddannelsen er relevant for alle renoveringssagens parter

 • Bygherrer og developere, som vil have en overordnet forståelse for værdiskabelse i helhedsrenoveringen, og indvirkningen på arkitektur og funktionalitet, totaløkonomi og driftsoptimering.
   
 • Arkitekter og bygningskonstruktører, som vil have en dybere og bredere forståelse af enkeltelementerne i energirenovering og få mere påvirkningskraft i dialogen med bygherrer  og øvrige aktører om disponeringer.
   
 • Ingeniører, som vil have udvidet deres tilgang til energirenovering igennem helhedsbetragtninger for dermed at blive en bedre dialogpartner i projektteamet.
   
 • Undervisere, som vil have et samlet overblik over helhedsrenovering med sammenhænge og afhængigheder, samt tilgange og konkrete anvisninger.
   
 • Sagsbehandlere i kommunernes tekniske afdelinger, som vil have en opsamling på ’state of the art’ på baggrund af praktiske barrierer og muligheder.
Opbygning

Uddannelsen forløber over 6 måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde
Renoveringsuddannelsen er en undervisningspakke bestående af 3 intensive workshop-dage, suppleret med 6 online webinarer, din egen forberedelse og en diplomgivende eksamen. Uddannelsen kører i et forløb over 6 måneder. 

Sådan er uddannelsen bygget op:

 • Webinar 1: 15. juni 2020, kl. 09.00-10.00
  Uddannelsen sættes i gang og der reflekteres over egen praksis inden for planlægning og styring.
   
 • Dag 1: 23. juni 2020, 9.00-17.00: Planlægning og styring
  De væsentlige udfordringer og projektindhold i gennemførelse af helhedsorienteret renovering bliver defineret og deltagerne bliver bedre i stand til at definere merværdi i konkrete renoveringsprojekter.
   
 • Webinar 2: Master Class. On demand
  Med udgangspunkt i "Designguide for energi-, dagslys- og indeklimarenovering" udført af SBi m.fl. bliver der gennemgået tilgangen og forbedringspotentialer ved de klassiske "arketyper" indenfor renovering.
   
 • Dag 2: 24. august 2020, kl. 9.00-17.00: Materialer og klimaskærm
  Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af konstruktionsændringer og materialevalg defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til æstetik, fugtteknik, energieffektivitet, sundhed og miljø.
   
 • Webinar 3: 23. september 2020, kl. 09.00-10.00: Master Class 
  Deltagerne får en introduktion til det totaløkonomiske værktøj "TotalConcept", som muliggør et mere retvisende billede af reel rentabilitet, og en økonomisk optimering ved kombination af renoveringstiltag.
   
 • Dag 3: 29. september 2020, kl. 9.00-17.00: Energi og installationer
  Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af energiproduktion og installationsprincipper defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til energieffektivitet, indeklima, komfort og driftsoptimering.
   
 • Webinar 4: 19. oktober 2020, kl. 09.00-10.00: Master Class
  Videnscenter for energibesparelser i bygninger har udviklet og udgivet en lang række støtteværktøjer og publikationer, bl.a. besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere. Leder af videnscentret, Vagn Holk Lauridsen giver på dette webinar overblik over værktøjerne og indblik i hvordan de kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.
 • ​​​​​Webinar 5: 26. oktober 2020, kl. 09.00-10.00
  Opsamling på kursusdage og webinarer samt opsamling på litteratur: Uddannelsesleder Jørgen Lange gennemgår den udvalgte litteraturs anvendelse og sammenhæng med indlæg på workshops.
   
 • Eksamen: afleveres 2. november 2020 kl. 12.00
   
 • Webinar 6: 16. november 2020, kl. 09.00-10.00
  Evaluering af eksamensopgave og uddannelse
Undervisningsform

Renoveringsuddannelsen er tilrettelagt som et afvekslende forløb af 3 intensive workshop-dage, der hver især indledes med et online webinar.  Den afvekslende undervisningsform giver et godt udbytte, fordi deltagerne bliver aktiveret på forskellige måder og dermed også skal sætte deres nye viden i arbejde i forskellige kontekster.

Webinarerne er en god, fleksibel og nem platform for at sikre en ordentlig opsamling af viden fra seneste workshop og en målrettet forberedelse til næste workshop. Forberedelse mellem hvert element er også en vigtig del af uddannelsen.

Kursusleder
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Undervisere
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Amdi Worm
Amdi Worm
Senior konsulent i bæredygtighed
Arkitema Architects
Leif Rønby Pedersen
Leif Rønby Pedersen
Arkitekt MAA og civilingeniør
rönby.dk
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Rolf Simonsen
Rolf Simonsen
Projektchef og sekretariatsleder
Bygherreforeningen/ Værdibyg
Vagn Holk Lauridsen
Vagn Holk Lauridsen
Sektionsleder
Teknologisk Institut
Lars Thomsen Nielsen
Lars Thomsen Nielsen
Civilingeniør, Seniorspecialist
Teknologisk Institut
Graves Simonsen
Graves Simonsen
Projektchef
Bygherreforeningen
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Anne Louise Rasmussen
Anne Louise Rasmussen
Arkitekt m.a.a. og projektleder
Københavns Universitet
Baggrund

Debatten om energirenovering fylder med rette meget i øjeblikket. Omkring 32% af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra eksisterende bygningers behov for opvarmning og varmt brugsvand. Området er derfor væsentligt for indfrielse af miljø- og energistrategier. Ligeledes er krav til indeklima og komfort stigende. Og optimeret bygningsdrift med optimal totaløkonomi kommer mere i fokus.

Energirenovering kræver ofte omfattende og synlige indgreb. Der skal derfor være et byggeteknisk eller funktionelt renoveringsbehov for at sikre, at projektets rentabilitet hænger sammen. Samtidigt skal valget af energibesparende tiltag differentieres og tilpasses den enkelte bygning ud fra kvalitative og helhedsbaserede hensyn.

Som den strategiske drivkraft ved renovering skal der derfor anvendes helhedsvurderinger og merværdi skal være succeskriteriet. Diskussioner om økonomi skal nuanceres, da merværdien gælder fra første dag.

Vigtige informationer

Læs mere om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning, kursusmaterialer etc. her

Artikler om uddannelsen

Renovering med værdi for alle
Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Dét skal en helt ny uddannelse, Renoveringsuddannelsen, nu være med til at sikre.

Læs hele pressemeddelelsen

Molio forbeholder sig ret til ændringer.