Successiv kalkulation

Få indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater.
Successiv kalkulation

Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer. Du rustes til tidligt at skabe overblik over pris for et bygge- / anlægsprojekt- og over hvilke usikkerheder, der kan være i forhold til økonomien.

 

Indhold og formål

De mest afgørende beslutninger ved bygge- og anlægsopgaver skal oftest træffes på et tidspunkt, hvor data og informationer om opgaven er stærkt begrænsede. Typisk skal der fastlægges at budget for byggeriet i forbindelse med igangsætningen, hvor der endnu kun er foretaget en indledende analyse og projektering.

Det successive princip er netop velegnet til at håndtere budgetestimering på et tidligt tidspunkt i projektets liv, hvor der fortsat er mange åbne ender og stor usikkerhed om løsninger.

Du får gennem teori, øvelser og drøftelser en indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater. Desuden får du en introduktion til det successive princips teori, metode og anvendelse.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til projektledere og projektmedvirkende i bygge- og anlægsprojekter, som skal kunne gennemføre estimering af økonomi og herunder det nødvendige budget for en bygge- eller anlægsopgave.

Det vil være en fordel, at være habil bruger af Excel.

Undervisningsform

Kurset er praksisorienteret med en gennemgående case, gruppearbejder, gruppedrøftelser og med vurderinger og konklusioner på alle faser.

Vi gennemfører bl.a. en successiv kalkulation i hele dennes procesforløb på udvalgt case herunder strukturering af estimat, generelle forhold, fysikestimat, usikkerheder etc.

 

Underviser
Mads Blaabjerg
Mads Blaabjerg
Projektleder
emcon a/s
Baggrund

Successiv kalkulation er en kalkulationsmetode, der støtter sig til successivprincippet. Successiv kalkulation egner sig især til situationer, hvor man ønsker kalkuleret et slutresultat på trods af usikkerhed i inputdata og forudsætninger.

Allerede før projekteringen kan bygherren med en successiv kalkulation få en indikation på, hvilket prisleje byggeriet befinder sig på inden for en vis margin.

Kalkulationen giver bygherren overblik over pris og hvilke usikkerheder, der kan være i forhold til økonomien. Fordelen er, at bygherren fra start har et overblik om, projektet er realistisk eller om det kan blive nødvendigt at tilpasse projektet.
 

Vores kursister siger
  • "Det er relevant og brugbart. Godt at møde andre bygherrerepræsentanter og rådgivere."
  • "God strukturering af stof. God formidling af kompliceret materiale."
  • "Godt undervisningsmateriale og god pædagogisk formidling. Tonen var også god og man følte sig tryg ved bare at spørge dumt."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Medbring gerne egen pc
Du er meget velkommen til at medbringe en PC, som kan håndtere EXCEL-regneark. Underviseren bruger et EXCEL-ark på kurset - som de kursister der har PC med får en kopi af. Arket bliver fordelt på et USB-stick.

NB! Du er velkommen til at fremsende eget projekt, som så kan anvendes som case. Der udvælges passende cases blandt de fremsendte til brug på kurset. Du skal dog så være indforstået med, at casen anvendes i den gruppe, du kommer i på kurset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.