Lydskodder til byens støjudsatte boliger

Lydskodder til byens støjudsatte boliger

Nyhed fra Byggedata: En ny rapport fortæller, hvordan en ny lydskodde blev udviklet. Skodderne blev lavet specifikt til Folehaven i København, og rapporten beskriver de tekniske løsninger og resultaterne, herunder især beboernes kommentarer og oplevelser efter de første måneders brug.

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har givet støtte til et projekt om at udvikle en ny lydskodde til støjudsatte boliger langs trafikalt belastede veje. 

Udviklingsarbejdet resulterede i fremstilling af tre forskellige demonstrationsskodder, der blev monteret på tre vinduer i Folehaven i København.

Skodderne blev afprøvet i praksis af beboerne og der blev gennemført målinger af lydskoddens evne til at dæmpe trafikstøjen.

Resultaterne var positive og efter nogle tilpasninger blev der fremstillet og monteret 42 lydskodder på vinduer i 36 lejligheder.

Miljøstyrelsen har nu udgivet en rapport over projektets resultater.

Find rapporten her

Gå ikke glip af vigtig viden

Molio Byggedata er et professionelt søgeværktøj, der er dybt forankret i hele byggebranchen.
 

Det bruges af både projekterende rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange andre, der har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.
 

Byggedatas redaktion indsamler, sorterer, indarbejder og præsenterer al byggeriets lovstof og øvrige relevante dokumenter og publikationer. 

 

Se mere om Byggedata