Svanemærket Byggeri
Fotokredit
Molio

Molio har store forventninger til samarbejde om svanemærket byggeri

Molios uddannelsessamarbejde om svanemærket byggeri har vind i sejlene og interessen for miljømærkede byggerier er stærkt stigende i hele Norden. Det viser en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning. Det skaber forventninger hos Molio til de kurser, som virksomheden udbyder i svanemærket byggeri.

I hele Norden findes der i dag 8.000 færdigbyggede svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner. Men ikke mindre end 18.000 nye er i øjeblikket under konstruktion. Det betyder, at der siden 2016 er sket en firedobling.

– Det er en udvikling, som vi i Molio naturligvis ser meget positivt på. Vi har for nylig lavet en uddannelsesaftale med Miljømærkning Danmark om svanemærket byggeri. Den markant stigende interesse for miljømærkning vil helt sikkert øge efterspørgslen efter viden og kompetencer i forhold til at levere sundt og bæredygtigt byggeri, siger Bo Riisbjerg Thomsen, der er udviklingskonsulent i Molio, Byggeriets Videnscenter.

Svanemærket byggeri er et af flere svar på en forbrugerdrevet interesse for byggerier med god og grøn energiøkonomi, samt skrappe krav til miljøet og materialevalg.

Byggefakta har opgjort, at miljøcertificeret byggeriet sidste år udgjorde 14 procent af den samlede danske anlægssum. Det betyder, at svanemærket byggerier er et interessant forretningsområde for Molio, som i forvejen netop har miljø og bæredygtighed som et prioriteret indsatsområde.

Et stærkt kort i sikringen af forbrugerens tryghed

– Svanemærket giver mulighed for at navigere blandt de bedste miljømæssigt materialer på markedet. Det er med til at sikre, at både byggeproces og det færdige byggeri er miljømæssigt i top, forklarer Bo Riisbjerg Thomsen og understreger, at Molio er åben for alle miljømærker, der trækker i den rigtige retning.

– Det faktum, at Svanemærkets garanti for et sundere indeklima i et bæredygtigt byggeri er adresseret direkte til forbrugerens tryghed, gør Svanemærket til et stærkt kort i en konkurrencesituation. Det er simpelthen lettere at afsætte et sundt og fremtidssikret byggeri, siger Bo Riisbjerg Thomsen og uddyber:

– For bygningsejeren er det en simpel og sikker værdisikring af investeringen. Derfor er det lige nu i høj grad store investorer som fx pensionskasserne, der ud fra strategier for værdisikring og CSR driver det bæredygtige boligmarked kraftigt fremad.

Uddannelsen i svanemærket byggeri skal give kursisterne kompetencer indenfor projektering og gennemførelse, så de bliver i stand til at varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket.

Teori, opgaver og dialog vil give kursisterne kendskab til svanemærket nybyggeri og en introduktion til svanemærket bygningsrenovering.

– For Molio er det meget interessant at få åbnet denne dør til uddannelser i svanemærket byggeri. Den markant stigende interesse, som de nyeste opgørelser dokumenterer, fortæller os samtidigt, at det er et marked, som forventes ar vokse markant. Vi ser derfor store muligheder i at sætte mere blus under en udvikling af uddannelser og kurser i miljømærket byggeri, afslutter Bo Riisbjerg Thomsen.

Se kurserne her: Svanemærket Byggeri